ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ''ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ'' ΤΑ ΕΞΗΣ:


Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων, ἀπὸ τούς συνεργάτες τοῦ κ. Σωτηρόπουλου ἐδόθη πρὸς δημοσίευση ἕνα ἄρθρο μὲ τίτλο «ΘANAΣIMO ΛAΘOΣ OPΘOΔOΞΩN EΞ AITIAΣ TΩN OIKOYMENIΣTΩN». Τὸ κείμενο δὲν μᾶς ἐστάλη καὶ δὲν τὸ δημοσιεύσαμε. Ἐπειδὴ ὅμως ἐφαίνετο ὅτι ἐστρέφετο ἐναντίον μας, ἀποφασίσαμε νὰ ἀπαντήσουμε μετὰ τὶς γιορτές, ἀναρτώντας τότε καὶ τὸ κείμενο τοῦ κ. Σωτηρόπουλου.
Ὅμως ἡ δημοσίευση τοῦ ἄρθρου σὲ τέσσερα τουλάχιστον θρησκευτικὰ ἱστολόγια καὶ ἡ γνωστοποίησή του σὲ πολλοὺς πιστούς, μαζὶ μὲ τὰ χαιρέκακα σχόλια κάποιων ὅτι ὁ κ. Σωτηρόπουλος γνωμάτευσε κατὰ τῆς ἀποτειχίσεως, μᾶς ὁδήγησε νὰ δημοσιεύσουμε τὶς θέσεις ποὺ παλαιότερα εἶχε ὁ κ. Σωτηρόπουλος γιὰ τὴν ἀποτείχιση, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἄρθρο θεολόγου ἐξ Αὐστραλίας, ὁ ὁποῖος ἐθίγετο ἄμεσα ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο.
Ὁ κ. Σωτηρόπουλος ἔμαθε γιὰ ὅλα αὐτὰ καὶ σὲ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἴχαμε μαζί του, μᾶς εἶπε ὅτι τὸ κείμενό του, ἀφοροῦσε λαϊκοὺς σὲ ἄλλες χῶρες, ποὺ ἀποτειχίζονται μόνοι τους, χωρὶς τὴν παρουσία κληρικοῦ, ὅπως –κατὰ τὴν γνώμη του– ὁ ΙΕ΄ Κανόνας λέγει, καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν μετέχουν τῶν Μυστηρίων, ἰδιαιτέρως δὲ τῆς Θ. Κοινωνίας.
Σ’ ἕνα πρωϊνὸ σχόλιο, μάλιστα, τοῦ κ. Ἀντωνίου Μάρκου, ὁ ὁποῖος εἶναι στενότατος συνεργάτης τοῦ κ. Σωτηρόπουλου διαβάζουμε: «Δὲν ξέρω γιατί οἱ ἀποτειχισμένοι θορυβήθηκαν. Ἀπ΄ ὅ,τι ξέρω αὐτοὶ καὶ ἐκκλησιάζονται καὶ κοινωνοῦν ἀπὸ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ» (27 Δεκεμβρίου 2013 - 1:33 π.μ.).


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top