Συνεχίζουν μερικοὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ ἀποτειχισμένοι νὰ θέτουν τὰ ἴδια ἐρωτήματα σὲ ζητήματα τὰ ὁποῖα ἤδη ἔχουμε ἀπαντήσει. Ἴσως νὰ φταίει τὸ μέγεθος τῶν κείμενων-ἀπαντήσεων καὶ διὰ τοῦτο νὰ μὴν τὰ μελετοῦν οἱ ἀδελφοί. Εἰδικὰ εἰς τὰ τὰ ἄρθρα ποὺ ἐπισυνάπτουμε ἔχουν δοθεῖ ἀρκετὲς ἀπαντήσεις, ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἐρωτήματα καὶ ἐπιχειρήματά τους. Ἂν εἶναι δύσκολο νὰ ἀναγνωσθοῦν ἃς μᾶς πεῖτε νὰ τὰ δημοσιεύσουμε σὲ μέρη ὥστε νὰ ἐμπεδωθοῦν καλύτερα.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top