Ἀναγνώσαμε ἕνα ἀπαράδεκτο ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀθεϊστικὸ ἄρθρο ποὺ ἀναδημοσίευσε πρὸ ἡμερῶν τὸ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ. Ἔχει ἀντιγραφτεῖ ἀπὸ τὴ ἐφημερίδα Espresso ποῦ ἡ ἴδια δημοσίευσε τὸ ἄρθρο τὸ 2009!!!

Ἀπὸ τὸν πανικὸ ποὺ ἔχει δημιουργήσει σὲ Νεοημερολογίτικους καὶ σχισματικοὺς Παλαιοημερολογίτικους κύκλους ἡ ἕνωση τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ πρώην Ἐνισταμένων, ὁ κάθε ἕνας ἀναδημοσιεύει ὅτι βρεῖ, καὶ γράφει ὅτι μπορεῖ καὶ μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις, ὥστε νὰ ἀμαυρωθεῖ ἡ ἕνωση αὕτη μὲ ἀπώτερο στόχο ὁ κόσμος νὰ μὴν καταφύγει εἰς αὐτούς!

Τὸ  ἀναδημοσιευμένο ἄρθρο εἰρωνεύεται καὶ κατηγορεῖ τὴν Ι. Μ. Ἁγίου Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης μὲ ἐκφράσεις τύπου: «βιομηχανια θαυματων», ««άγιοι» του παλαιοημερολογίτικου μοναστηριού», «Θαύματα Α.Ε.», «Για όσους ξέρουν, Αγιος Κυπριανός σημαίνει πλούτος», «ο μύθος του απορρήτου και της απίστευτης βιομηχανίας δαιμόνων, φαντασμάτων, δεισιδαιμονιών, θαυμάτων και πνευμάτων που φανερώνονται και «θανατώνονται» στο λόφο της Χασιάς...»

Δυστυχῶς διὰ νὰ λοιδωρήσουν τοὺς παλ/τες (δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὸ ἄρθρο δημοσιεύτηκε καὶ ἀναπαράγεται σὲ μιὰ περίοδο ποὺ ἡ ἕνωση τῶν παλ/τῶν πείραξε ἀρκετούς), τὸ μόνο ποὺ κατάφεραν εἶναι νὰ λοιδωρήσουν τὴν Ὀρθοδοξία διότι το ἄρθρο ἀμφισβητεῖ καὶ βασικές της διδασκαλίες διὰ  την  ὕπαρξη τοῦ διαβόλου καὶ τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Τὴν διδασκαλία αὕτη τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ὁ ἀρθρογράφος τὴν ὀνομάζει ὡς  ''μυθο'', ''μεσαιωνα'' ἀλλὰ καὶ μᾶς πληροφορεῖ ὅτι  «στη θρησκεία υπάρχουν οι αλήθειες. Υπάρχουν όμως και τα ψέματα. Υπάρχουν τα δόγματα, υπάρχουν όμως και οι εξηγήσεις»!!! Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ θρησκεία μᾶς λοιπὸν κατὰ τὸν ἀρθρογράφο διδάσκει ἀλήθειες ἀλλὰ καὶ ψεύδη! Μήπως μπορεῖ νὰ μᾶς ὑποδείξει τὰ ψεύδη;

Τί νὰ πεῖ κανεὶς καὶ λυπόμαστε γιὰ τοὺς συντάκτες τοῦ Α.Β. διότι διὰ νὰ ''φωτίσουν'' τὸν κόσμο διὰ τοὺς «πλανεμένους» παλ/τες, καταφεύγουν σὲ τέτοια ἀντιχριστιανικὰ καὶ ἀθεϊστικὰ ἄρθρα! Ἡ εἰρωνεία εἶναι ὅτι σὲ σχόλια του ἄρθρου εἰς το Α.Β. ἀναφέρεται ὅτι:  «Ὁ Διάβολος μετασχηματίζεται σέ ἄγγελο φωτός κατά τόν Ἀπ. Παῦλο», ἐννοώντας ὁ σχολιαστὴς (Νεοημερολογίτης) ὅτι τὰ θαύματα καὶ οἱ θεραπεῖες ἀνθρώπων εἰς τὴν Μονὴ εἶναι ἐκ πλάνης τοῦ διαβόλου! 

Ἡ ἀπάντηση θὰ δοθεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο ὅταν ἐδέχθη τὴν ἴδια κατηγορία ἀπὸ τοὺς Φαρισαίους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης:


«οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον· οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰμὴ ἐν τῷ Βεελζεβούλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων.
εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς· πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾿ ἑαυτὴν ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ᾿ ἑαυτὴν οὐ σταθήσεται.
 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾿ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ;
 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβαλοῦσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν.
 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.» (Ματθ. 12 24-28)


Οι δε Φαρισαίοι, όταν ήκουσαν αυτά, εκ φθόνου κινούμενοι είπαν· “αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια παρά μόνον με την δύναμιν του Βεελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων”.
 Γνωρίζων δε ολοκάθαρα ο Ιησούς τας πονηράς αυτών σκέψεις τους είπε· “κάθε βασίλειον, που έχει διαιρεθή εις αντιμαχομένας παρατάξεις και περιπλέκεται εις εμφύλιον πόλεμον, οδηγείται εις την ερήμωσιν. Και κάθε πόλις η οικογένεια που έχει κομματιασθή εις φατρίας, αι οποίαι αλληλοπολεμούνται, δεν θα σταθή, αλλά θα πέση και θα συντριβή.
Και εάν ο σατανάς διώχνη τον σατανάν, αυτό σημαίνει ότι το βασίλειόν του έχει διαιρεθή εις αντιμαχόμενα κόμματα. Πως, λοιπόν, είναι δυνατόν να σταθή η βασιλεία και η εξουσία του;
 Και εάν εγώ βγάζω τα δαιμόνια, όπως σεις λέγετε, με την βοήθειαν του Βεελζεβούλ, τα πνευματικά σας τέκνα με την δύναμιν τίνος τα βγάζουν; Διατί δεν τους κατηγορείτε; Δια τούτο αυτοί θα σας καταδικάσουν δια την μοχθηρίαν σας και την υποκρισίαν.
 


4 comments:

 1. Αδελφε εχω καποιες ερωτησεις να σου κανω και εαν θελεις απαντας. Οποιος αγιορειτης αποτειχιστει απο την κοινωνια του οικουμενιστου πατριαρχη βαρθολομαιου δεν κανει καλα ? Δηλαδη δεν ειναι σωστος ο αγωνας του ? Πρεπει να μπει με το ζορι στην ενωμενη συνοδο του αρχιεπισκοπου καλλινικου για να εχει εγκυροτητα ο αγωνας του ? Τι λες για αυτο ? περιμενω απαντηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βεβαίως καὶ πολὺ καλὰ πράττει! Οὐδεμίαν ἀμφιβολίαν περὶ τούτου!

   Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήση οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες (Ψαλ. 126,1)

   Ἃς ἀποτειχιστεῖ καὶ ὁ Κύριος θὰ τὸν πληροφορήσει καταλλήλως· πόσο μᾶλλον ὅταν ὁ ἀγώνας τοῦ εἶναι καθαρὸς καὶ τίμιος. Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς κάνει τὸν ἀγώνα του καὶ καλὸ θὰ εἶναι αὐτὸς ὁ ἀγώνας νὰ εἶναι ἑνωμένος κάτω ἀπὸ μιὰ κοινὴ ὁμολογία πίστεως ἡ ὁποία ὁμολογία βεβαίως θὰ ἀπέχει ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν Οἰκουμενιστῶν Ποιμένων, διότι ὁμολογία πίστεως ἔκαναν καὶ αὐτοὶ ποὺ τοὺς μνημονεύουν σήμερα.

   Σήμερα κοινὴ συνοδική ὁμολογία πίστεως ἔχει ἡ ἑνωμένη πλέον Συνοδός μας, ἡ ὁποία ἀπηλλάχθη μετὰ πολὺ κόπου καὶ μόχθου ἀπὸ μερισμοὺς καὶ σχίσματα. Εὐελπιστοῦμε νὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι ἀδελφοί. Ὁ δρόμος ἀνοίχθη.

   Τὸ ἀναγκαῖον σήμερον εἶναι, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς κοινῆς καὶ Ὀρθῆς Ὁμολογίας τῆς Πίστεως, ἡ ἕνωσις εἰς ἕν κοινὸν Σῶμα πασῶν τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Γνησίας Όρθοδοξίας, προκειμένου νὰ δηµιουργηθοῦν αἱ προϋποθέσεις πρὸς συγκρότησιν/σύγκλησιν Μείζονος Γενικῆς Συνόδου Αὐτῶν, πανορθοδόξου ἐμβελείας καὶ κύρους, διὰ τὴν δραστικὴν ἀντιμετώπισιν τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ὡς καὶ τοῦ ποικιλομόρφου Συγκρητισμοῦ, ἐπίσης δὲ καὶ διὰ τὴν ἐπίλυσιν ποικίλων προβλημάτων καὶ ζητημάτων πρακτικῆς καὶ ποιμαντικῆς φύ-σεως,ἅτινα ἀπορρέουν ἐκ τούτων καὶ ἀπασχολοῦν τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας γενικῶς, ἀλλὰ καὶ τῶν πιστῶν εἰδικῶς, ὥστε νὰ διασφαλισθῆ ὁ σύνδεσμος τῆς ἐν Χριστῷ Εἰρήνης καὶ Ἀγάπης.

   Ἡ ἀνάγκη αὕτη καθίσταται κατανοητὴ ἐκ τοῦ ὅτι ἡ ἀληθὴς Ἐκκλησία, ὡς τὸ πραγματικὸν Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὡς ἐκ τῆς φύσεως Αὐτῆς Καθολικὴ ἐν τῇ πληρότητι τῆς Ἀληθείας, τῆς Χάριτος καὶ τῆς Σωτηρίας, ἀποφαίνεται δὲ Συνοδικῶς διὰ τῶν Ἐπισκόπων Αὐτῆςἔναντι ἑτεροδιδασκαλιῶν καὶ τοῦ ἐξ αὐτῶν παγκοσμίου σκανδάλου· ὡς ἐκ τούτου, ὀφείλει νὰ ἐπιδιώκῃ ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὴν διατύπωσιν τῶν Ἀληθειῶν τῆς Πίστεως, πρὸς ὁριοθέτησιν τῆς Ἀληθείας ἔναντι τοῦ ψεύδους, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὴν στηλίτευσιν καὶ καταδίκην τῆς πλάνης καὶ τῆς φθορᾶς ἐκ τῆς αἱρέσεως καὶ τῶν αἱρετικῶν, διὰ τὴν προστασίαν τοῦ Ποιμνίου,διαπιστώνουσα καὶ διακηρύττουσα τὴν ἤδη ὑφισταμένην ἔκπτωσιν τῶν αἱρετικῶν.

   Διαγραφή
 2. Επικοινωνώ μαζί σας μέσω στήλης σχολίων, επειδή δεν έχω το ηλεκτρονικό σας ημέλ για να ενημερώσω. Δεν είναι ανάγκη να δημοσιεύσετε το σχόλιο. Απλά θέλω να σας δείξω με αυτή την ανάρτηση ...

  http://kyprianoscy.blogspot.gr/2014/10/blog-post_90.html , συμπεριλαμβανομένων των σχολίων

  πόσο μας κοροϊδεύουν. Πρέπει να γνωρίζουμε το δόλιο παιγχνίδι τους. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι "έβγαλαν απ΄ τη μέση" έναν δικό τους άνθρωπο, μάλιστα, τον καλύτερο που είχαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top