Ἀγαπητὲ Συντάκτη τοῦ ἰστολογίου χαίρετε ἐν Κυρίω ! Σᾶς συγχαίρω διὰ τὴν ἀπάντησή σας ἡ ὁποία ἐκφράζει ἀληθῶς τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου. Αὐτὸ ποὺ θὰ ἤθελα νὰ σημειώσω ὅμως εἶναι ὅτι ὑπερβάλλετε λέγοντας διὰ 10 παρατάξεις καὶ ἀντίστοιχους Ἀρχιεπισκόπους. Διὰ καλύτερη κατανόηση τοῦ ζητήματος σᾶς παραπέμπω ἐδῶ: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html

Ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς ἑνώσεως ποὺ θίγετε, ἤδη ἔχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἑνώσεως ἐπιτεύχθη! Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἤδη ἔχει ἑνωθεῖ καὶ καταβάλλουμε προσπάθειες ὥστε νὰ ὁλοκληρωθεῖ τούτη ἡ εὐλογημένη ἕνωσις. Δυσκολίες ὑπάρχουν καὶ πάντα θὰ ὑπάρχουν, ὅμως ἔγινε ἡ ἀρχή. Ὁ δρόμος ἠνοίχθη! Σᾶς προσκαλοῦμε καὶ ἐσὰς σὲ διάλογο πρωτίστως, ὥστε ἡ χαρὰ αὕτη ποὺ γράψατε ὅτι στερηθήκατε τὰ προηγούμενα χρόνια, νὰ σᾶς τὴν δώσουμε σήμερα, ὅπως μᾶς τὴν ἔδωσε καὶ ἐμᾶς ὁ Δεσπότης Χριστὸς μὲ τὴν Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. 

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ δώσουμε μαζὶ τὴν μάχη ποὺ προαναφέρατε! 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top