ΙΔΟΥ Ο ΥΜΝΟΣ ΠΟΥ ΕΨΑΛΛΑΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑ!!!


«Τῆς ἐρήμου πολίτης…», 

ἦχος α΄.

«Κωνσταντίνου ἡ Πόλις, 
Πρωτοκλήτου λυχνία τε,
ἅγει ἑορτήν λαμπροφόρον, 
δεχομένη τόν Πρόεδρον,
Ρωμαίων Ἐκκλησίας τῆς σεπτῆς, 
Καθέδρας κορυφαίου μαθητοῦ,
 διαδέχων διαθέσει τε ἐκ ψυχῆς, 
εὐξώμεθα γηθοσύνως,
 μεῖνον Παράκλητε ἐν ἡμῖν, 
ἄγων ἡμᾶς πρός σήν βοήθεια,
 ἥν ὁμοφώνως στόματι ἑνί, 

καρδίᾳ σέ δοξάζομεν»!


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top