Εἰς τὸ Οἰκουμενικό Πατριαρχείο  ἐχθὲς εἰς τὸν εσπερινὸ  μνημονεύθη  Πάπας τῆς Ρώμης ἐνώπιόν της   Ἀγίας Τραπέζης:

 «ὑπὲρ τοῦ Ἁγιωτάτου ἐπισκόπου καὶ Πάπα  Ρώμης
Φραγκίσκου». (18.00 κ΄ ΜΕΤΑ)


Στὴ Θεία Λειτουργία βασικὸ ρόλο διαδραματίζει ἡ μνημόνευση τοῦ ὀνόματος τοῦ τοπικοῦ Ἐπισκόπου, εἴτε εἶναι παρὼν καὶ λειτουργῶν, εἴτε ἀπών. Ἡ μνημόνευση διασφαλίζει τὴν ἑνότητα τῆς περιφερειακῆς λειτουργικῆς συνάξεως μὲ τὸ κέντρο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τὸν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος εἶναι «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ». Ὁ Ἐπίσκοπος, μὲ τὴ σειρά του, ὅταν λειτουργῇ, μνημονεύει τὸν Πρῶτο του (Ἀρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη, Σύνοδο, Πατριάρχη κ.λπ.). Κι ἐκεῖνος μνημονεύει «Πάσης Ἐπισκοπῆς Ὀρθοδόξων». Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὴ ἡ μνημόνευση τῶν ὀνομάτων ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Προκαθημένων τῶν κατὰ τόπους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν στὰ Ἱερὰ Δίπτυχα στὶς ἐπίσημες Ἀρχιερατικὲς Λειτουργίες.
Αὐτὸ τὸ ὑποχρεωτικὸ «μνημόσυνο», σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παράθεση σχετικῶν «μερίδων» στὸ ἱερὸ δισκάριο τῆς Προσκομιδῆς, διατρανώνει τὴν ἑνότητα ὄχι ἁπλῶς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἴδιας τῆς θ. Λειτουργίας. Ἕνας ὁ Χριστός, μία ἡ Θυσία Του, μία ἡ Λειτουργία Του. Καὶ μάλιστα μία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ταυτόχρονα, ἀνθρώπων, ἀγγέλων καὶ ἁγίων ἀπὸ κοινοῦ! 

Εἴτε τὸ θέλουν εἴτε ὄχι, ὅσοι τέλεσαν Λειτουργία σήμερα εἰς τὶς λεγόμενες ''Ἐπίσημες Ἐκκλησίες'', μνημόνευσαν καὶ αὐτοὶ ἐμμέσως τὸν Πάπα μὲ τὴν σειρὰ τοὺς ἒφ΄ ὅσον μνημονεύουν τὸν κ. Βαρθολομαῖο, ποῦ ὁ ἴδιος μνημονεύει καὶ τὸν Πάπα ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἐπισκόπους των κάθε Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.


Ὅπως εἴπαμε καὶ σὲ προηγούμενη ἀνάρτηση, ἔχει κάθε δίκιο νὰ πανηγυρίζει ὁ Πατριάρχης. Διὰ τούτο καὶ πάλι μὲ πρόσφατη φωτογραφία κλείνουμε τὸν σύντομο αὐτὸ σχολιασμό!
0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top