Παρατηρήσαμε κάποια βεβιασμένα συμπεράσματα μερικῶν διὰ τὴν ἀνάρτηση ποὺ κάναμε σχετικὰ μὲ τὸν Νόμο περὶ Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων.

Τὰ συμπεράσματα εἶναι ὅτι τάχα δικαιώθηκαν διὰ ὅσα ἀναφέρουν κατὰ καιροῦς κατὰ τῆς Συνόδου καὶ ὄχι μόνο! Ἀναφέρουν ἐπίσης ὡς ἐπιχείρημα τὴν δῆθεν πείρα τοὺς εἰς τὸν χῶρο καυχώμενοι ὅτι γνωρίζουν πρόσωπα καὶ πράγματα, καὶ εἰς τὸ τέλος δημοσιεύουν καὶ σχετικὸ βίντεο. Ὅμως ἃς κινηθοῦμε κατὰ τὸ δικό τους σκεπτικό! Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε πείρα. Ἃς ρωτήσουν ὅμως τὸ πρόσωπο εἰς τὸ βίντεο ποὺ δημοσιεύουν καὶ ποὺ ἔχει πείρα νὰ τοὺς πεῖ τί γνώμη ἔχει διὰ τοὺς ἴδιους!

Θὰ πρέπει ἐπιτέλους οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ ἐννοήσουν τὸ τί ἐστὶ ἀνησυχία ἡ διαφωνία καὶ τί σχίσμα! Ἂν διὰ κάθε ἀνησυχία ἡ διαφωνία ὁ κάθε ἕνας χωρίζεται καὶ ἀποσχίζεται ἀπὸ τὴν Σύνοδό του, τότε ὄχι μόνο 3, 4, 5, παρατάξεις θὰ ἔχουν, ἀλλὰ 103 κ.λπ.!! Δυστυχῶς θὰ ἔπρεπε νὰ μάθουν ἀπὸ τὴν καυχωμένη πείρα τους ὅτι τὸ πάθημα θὰ πρέπει νὰ γίνεται καὶ μάθημα! Δυστυχῶς δὲν ἔμαθαν, διὰ τοῦτο καὶ βλέπουμε εἰς τὸν χῶρο τοὺς νὰ διαιωνίζουν τὸ πάθος τους!

Ἐμεῖς δὲν θὰ τοὺς κάνουμε τὴν χάρη. Ἔχουμε τὸ δικαίωμα ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐκφράζουμε τὶς ἀνησυχίες μᾶς δίχως τοῦτο νὰ σημαίνει ὅτι θὰ ἀποσχιστοῦμε, καὶ πόσο μᾶλλον διὰ ζητήματα ποὺ δὲν εἶναι οὔτε καν δογματικῆς φύσεως!

Οἱ πατέρες μᾶς ἔλεγαν μιὰ σοφὴ παροιμία: «Ὁ λύκος εἰς τὴν ἀναμπουμπούλα χαίρεται»!

Διὰ τοῦτο ἃς καθίσουν καὶ πάλι εἰς τὸν καναπὲ τοὺς παρατηρώντας τὸ πότε θὰ δοῦν κάτι ποὺ δῆθεν θὰ ἐπιβεβαιώνει τὰ «ἐπιχειρήματά» τους, καὶ μὴν ζητωκραυγάζουν μὲ ἰαχὲς ποὺ ἐμμέσως παροτρύνουν πρὸς τὸ σχίσμα! Δὲν τοὺς κατηγοροῦμε διότι ἔτσι ἔχουν συνηθίσει οἱ ἄνθρωποι ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ ἔτη, γυρνώντας ἐδῶ καὶ ἐκεῖ ἕως νὰ βροῦν τὴν σωστὴ Ἐκκλησία! Καὶ ὅταν τὴν βροῦν τοὺς βλέπουμε καὶ πάλι νὰ ἀλλάζουν γνώμη διότι δὲν ἦταν τελικὰ αὐτὴ ποὺ ἐνόμιζαν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουν γυρίσει παντοῦ καὶ νὰ τοὺς γνωρίζουν ὅλοι! Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔγιναν καὶ πάλι Νεοημερολογίτες διότι ἀπὸ τὸ πολὺ γύρω γύρω ὅλοι ζαλίστηκαν καὶ τελικὰ ἀποφάσισαν ὅτι δὲν ἦταν καμία ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἔψαχναν!!!

Ὁπότε ἃς λύσουν καὶ ἃς διορθώσουν πρωτίστως τὰ τοῦ οἴκου τους, καὶ ἔπειτα νὰ ἔλθουν νὰ μᾶς κάνουν μάθημα βάση τῆς πείρας ποὺ καυχῶνται ὅτι ἔχουν! 

Ἐμεῖς δὲν χρειαζόμαστε νὰ μάθουμε ἀπὸ δῆθεν «ἀγάπη» καὶ «ἐνδιαφέρον» ὅπως ἀναφέρουν, τὸν τρόπο ποὺ γίνεται κάποιος σχισματικός ἀπὸ κανέναν εἴδους πεπειραμένον!

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top