Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

 

 

«Μή φοβεῖσθε,
διότι σᾶς ἀναγγέλω χαρμόσυνη εἴδηση,
χαρά μεγάλη,
ἡ ὁποία θά εἶναι χαρά γιά ὅλο τόν λαό»!

(Λουκ. β΄, 10)

 

Τοῦ Θεολόγου Δημητρίου Κάτσουρα

 


Τώρα πού σβήνουν σιγά-σιγά τά ψεύτικα φῶτα τοῦ καταναλωτικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς κοσμικῆς ἐκδοχῆς τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς, τώρα εἶναι πού τό Θεοδέγμον Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ἑτοιμάζεται γιά τόν ἑορτασμό τῶν ἀληθινῶν Χριστουγέννων.
Μέ τήν κατάπαυση τῶν παρατῶν καί τῶν κουραστικῶν πλέον ἐκτελέσεων τῶν ἀμερικάνικων τραγουδιῶν γιά τά ἐμπορικά Χριστούγεννα καί τήν ὁλοκλήρωση (καί) γιά φέτος τῆς ξεφτισμένης παρουσίας τοῦ εὐτραφοῦς «σάντα-κλάους», αὐτοῦ τοῦ κακέκτυπου τῆς πιό ἀρχοντικῆς ἁγίας μορφῆς τῆς ἀσκητικῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε αὐτό τόν κόσμο σέ ἡλικία μόλις 49 ἐτῶν, πρίν προλάβουν νά ἀσπρίσουν τά γένεια καί  τά μαλλιά του - ἀρχίζει νά ἀκτινοβολεῖ στό πνευματικό στερέωμα τῆς χειμαζομένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τό ἀληθινό λαμπρό Ἄστρο τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου.
Τώρα πού τά μέσα μαζικῆς παραπληροφορήσεως ἀφήνουν τήν ἑορταστική τους μεταμφίεση γιά νά ἀποδυθοῦν στή δική τους (ἐξωθεσμική) συμμετοχή στό  παιγχνίδι τῆς ἐξουσίας (ἐν ὄψει μάλιστα ἐθνικῶν ἐκλογῶν), τώρα σημαίνει ἡ ὥρα τῆς μεγάλης ἀναγγελίας τῆς μόνης πραγματικά καινῆς εἰδήσεως: «ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ»! (Λουκ. β΄, 11). Ὁ μόνος πραγματικός Σωτήρας! Αὐτός πού δίνει τήν πραγματική χαρά καί διαλύει κάθε φόβο!
Δυστυχῶς, ὅμως, κανένα μέσο δέν θά ἔχει αὐτή τήν εἴδηση ὡς ἀποκλειστική! Δέν τούς τό ἐπιτρέπει ἡ πρόσδεσή τους στό ἅρμα τῆς σκοπιμότητος καί τῆς ἀνούσιας ἐπικαιρότητος. Ἡ στρατευμένη δημοσιογραφία τους δέν τούς ἀφήνει οὔτε κατ’ ἐξαίρεσιν, ἐπετειακά, νά λειτουργοῦν μέ τά κριτήρια τῆς ἀληθείας, αὐτά πού ἐπί αἰῶνες ἐξέφραζε ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή.
Τώρα πού οἱ Εὐρωπαῖοι ὁλοκλήρωσαν τίς χειμερινές διακοπές τους καί ἀπέσυραν στήν ἀποθήκη τους τά χριστουγεννιάτικα στολίδια τῶν «ρεβεγιόν» τους, τώρα εὐτρεπίζονται ὀρθόδοξοι Ναοί, Μονές, καρδιές καί ψυχές ἀνά τήν Ἑλλάδα καί τόν κόσμο γιά νά ἑορτάσουν τή Μητρόπολη ὅλων τῶν ἑορτῶν, τά  Ἅγια Χριστούγεννα.
Πόσο τραγικό καί  πόσο ἐνδεικτικό τῆς ἀλλοτριώσεως τοῦ νεοελληνισμοῦ εἶναι τό γεγονός ὅτι ἤδη ἐπί 90 ἔτη σιωποῦν οἱ καμπάνες τῶν χιλιάδων ναῶν ἀνά τήν ἐπικράτεια καί πλέον δέν σημαίνουν τόν ἐρχομό τοῦ Θεανθρώπου, ὅταν μυριάδες Ἀγγέλων ἐν οὐρανοῖς καί ἑκατομμύρια πιστῶν ἐπί γῆς ψάλλουν τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ»!
Πόσο ταπεινωτικό γιά τή χώρα τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν ἡρώων τῆς Ἐλευθερίας εἶναι τό γεγονός τῆς ἐτήσιας ἐπαναλήψεως τοῦ ψεύδους τῶν βραδυνῶν Δελτίων Εἰδήσεων τῆς 25ηςΔεκεμβρίου, κατά τό πολιτικό ἡμερολόγιο, ὅταν ἀκοῦμε τούς ἐκφωνητές νά μᾶς παρα-πληροφοροῦν ὅτι δῆθεν σήμερα ὅλος ὁ κόσμος ἑώρτασε τά Χριστούγεννα καί μάλιστα μέ ἐπίκεντρο τήν Βηθλεέμ! Καί προκλητικῶς, πρός ἐπιβεβαίωση, νά μᾶς δείχνουν-ἀναμεταδίδουν κάποια παπική τελετή ἀπό κάποιο ἵδρυμα αὐτῆς τῆς αἱρέσεως στά μαρτυρικά Ἱεροσόλυμα ἤ τόν ἀρχηγό τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ νά ἀσπάζεται μία κούκλα-ὁμοίωμα τοῦ Θείου Βρέφους σέ μιά θεατρική τελετή ἐντελῶς ξένη πρός τό ἦθος καί τήν ἀπαράμιλλη πνευματικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.
Κι ὅμως, παρά τήν σύγχρονη ἀποστασία τῶν ποιμένων, τήν γενικευμένη ἀδιαφορία τοῦ κόσμου γιά τή γνησιότητα τῆς πίστεως καί τήν ραγδαία ἐκκοσμίκευση τῶν πιστῶν, ἡ πραγματική ἀλήθεια διασώζει ἀκόμη τά παραδοσιακά ἐξωτερικά καί κάπου-κάπου καί οὐσιαστικά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα.
Τά Χριστούγεννα δέν πέρασαν! Τά Χριστούγενα ἔρχονται! Καί μέ χαρά καί προσμονή ἑτοιμάζονται ἐκατομμύρια ἀνθρώπων νά τά ἑορτάσουν σέ τόπους ἱστορικούς καί μαρτυρικούς, ἀλλά καί σέ τόπους ἐμβληματικούς γιά τήν ἱστορική τουλάχιστον μαρτυρία τῆς  Ὀρθοδοξίας: Στήν ἁγία Γῆ τῶν Ἱεροσολύμων, στό Θεοβάδιστο  Ὄρος Σινᾶ, στό μοναδικό  Ἅγιον Ὄρος, στή Ρωσία, στή Σερβία κ. ἀ. Καί βεβαίως (θα ἑορτασθοῦν) ἀπό τίς χιλιάδες πιστῶν ( τῶν χλευαστικῶς, μά κατ’ οὐσίαν τιμητικῶς, χαρακτηριζομένων ὡς «παλαιοημερολογιτῶν») στήν Πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα μας καί τή μαρτυρική μεγαλόνησο Κύπρο, ἀλλά καί στήν ἀλλοδαπή (Ἀμερική, Ἀφρική, Αὐστραλία κ. ἄ.) ὅπου ἔχουν βρεῖ ἀποκούμπι οἱ ὁμογενεῖς μας και ὄχι μόνο, βεβαίως.

 

Καλά Χριστούγεννα!

Χριστός γεννᾶται!

ΠΗΓΗ ''ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ''

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top