Ἀναγνώσαμε ἀπὸ τὸ ἰστολόγιο ''Κατάνυξις'' τὰ ἑξῆς:


ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΕΡΕΜΙΑ

πεισόδιο δημιούργησε σήμερα Κυριακή τς Τυρινς  Μητροπολίτης κ. ερεμίας στόν Μητροπολιτικό Ναό τς Μεγαλοπόλεως καί πέσπασε τά συγχαρητήρια το κκλησιάσματος γι ατό.  Σεβασμιώτατος θά λειτουργοσε σέ κάποιο χωριό τς παρχίας του, λλά παρεκλήθη νά ερίσκεται στόν ερό Ναό το γίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως γιά τό Μνημόσυνο τν 212 πατριωτν τν φονευθέντων πό τν βαρβάρων κατακτητν. πγε στό μνημόσυνο. Κατά τήν πρόσκληση τς Δημαρχίας τό μνημόσυνο θά γίνετο ρα 10:00. τελείωσε  Λειτουργία,  ρα ταν μετά τίς 10:00 καί ο πίσημοι δέν εχαν προσέλθει κόμη.

 ς σημειώσουμε δ τι τόν Μητροπολίτη κ. ερεμία πολύ τόν νοχλε καί κφράζει μάλιστα δημοσί τήν διαμαρτυρία του, γιά τό τι ο ρχοντες σέ κάθε τελετή ρχονται μετά τήν Λειτουργία, τήν ρα μόνο τς Δοξολογίας. Πολύ τόν νοχλε ατό τόν κ. ερεμία, τό τι ο ρχοντες δέν λειτουργονται καί πάντα, πως ξέρουμε, ζητοσε τήν εκαιρία νά λέγξει τό κακό ατό. Καί  εκαιρία δόθη σήμερα. Τελείωσε λοιπόν  Λειτουργία τς σημερινς Κυριακς καί ρχισε τό Μνημόσυνο μετά τίς 10:00, λλά ο ρχοντες δέν εχαν προσέλθει. Παρά τόν ργό ρυθμό καί τίς διπλές εχές πού επώθηκαν στό Μνημόσυνο, κόμη δέν εχαν μφανιστε ο πίσημοι καί λθαν πιά ταν εχε τελειώσει τό Μνημόσυνο. 
Μεταξύ τν ρχόντων ταν καί  Πρόεδρος τς Βουλς καί λόγω ατς τς παρουσίας τς Προέδρου εχαν λθει πό λη τήν περιοχή πίσημοι καί μάλιστα καί  Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης. Σ ατούς λους πού προσλθαν γιά τό Μνημόσυνο, λλά μετά τό Μνημόσυνο,  κ. ερεμίας τούς επε τά ξς: «Τετιμημένοι ρχοντες, σς βλέπουμε μέ τιμή καί μέ σεβασμό, λλά ς πίσκοπος τς παρχίας ατς χω νά σς π μέ πόνο τό ξς: Εστε παραβάτες το προγράμματός σας! Καθορίσατε τό Μνημόσυνο ρα 10:00, μες ρχίσαμε μετά τίς 10:00, λέγαμε ργά τήν κολουθία, καί μως λθατε μετά τό πέρας το Μνημοσύνου. Θά λεγα τι πρεπε νά λθετε καί πολύ πρίν πό τό Μνημόσυνο, γιά νά λειτουργηθετε. 
Κυριακή σήμερα, πο λειτουργηθήκατε σες ο ρχοντές μας; λειτούργητοι ρχοντες; Tί προκοπή νά δομε τότε μέ λειτούργητους ρχοντες; Τί κακό εναι ατό πού συμβαίνει μέ σς τούς πισήμους; χουμε πίσημες ορτές καί ρχεστε μετά-μετά τήν Λειτουργία, στήν Δοξολογία μόνο. Δέν εναι  Λειτουργία, κύριοι πίσημοι, γιά τόν φελ λαό.  Λειτουργία εναι ναγκαία προπαντός γιά σς, γιά νά λάβετε τήν ελογία το Θεο, γιά νά κυβερνήσετε σωστά τόν ματωμένο καί γιασμένο ατό τόπο τς πατρίδας μας». Επε καί λλα πολλά δυναμικά  Μητροπολίτης μας, πού στήν συγκίνηση τς στιγμς δέν μπορέσαμε νά τά συγκρατήσουμε. Μετά πό τά λόγια του ατά, πού τά επε μέ πάλλουσα καί στήν διαπασν φωνή,  Μητροπολίτης ρχισε νά κάνει πάλι πιμνημόσυνο δέηση χάριν τν ρχόντων πού λθαν καθυστερημένα. 
λλά κάποιοι π ατούς, καί μεταξύ ατν καί  Πρόεδρος τς Βουλς, πεχώρησαν προσβεβλημένοι γιά τά σα κουσαν καί δέν μειναν στήν δέηση. Τό επε μάλιστα καί κάποιος π ατούς, τι «μετά πό ατά πού επώθηκαν, μες δέν μπορομε νά μείνουμε καί ποχωρομε». γινε καί  γιά δεύτερη φορά πιμνημόσυνη δέηση καί στό τέλος τς δευτέρας ατς δεήσεως  δεσπότης ερεμίας επε πάλι τά ξς στούς ναπομείναντες ρχοντες, μεταξύ τν ποίων καί  Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης: «Τίμιοι ρχοντες, χω τήν συνήθεια, ταν στενοχωρ καί προσβάλλω κάποιον νά το ζητάω συγγνώμην στά γόνατα. Σήμερα μως γιά τά σα επα δέν ζητ συγγνώμην, λλά ντίθετα εχαριστ τόν Χριστό καί τήν Παναγιά μου, πού μο δωσαν τήν δύναμη νά σς π ατά πού σς επα. Μά τί κακό πί τέλους εναι ατό μέ σς! πίσημες μέρες, πως το Εαγγελισμο, γιά παράδειγμα, νά μένετε λειτούργητοι καί νά ρχεστε στήν Δοξολογία μόνο. Σήμερα Κυριακή μέρα δέν λειτουργηθήκατε. λθατε γιά τό Μνημόσυνο, λλά καί πολύ-πολύ μετά πό τήν καθορισθεσα ρα το Μνημοσύνου. Δέν μετανο γιά σα σς επα. Μο δωσε  Χριστός καί  Παναγία τήν δύναμη νά σς τά π
Κύριε Περιφερειάρχα, ατά τά χρόνια, περισσότερο πό κάθε λλη φορά,  κκλησία πρέπει νά φανε τι εναι δυναμική καί νά λέγχει τούς παραβάτες, ποιοιδήποτε καί ν εναι ατοί. μες ο πίσκοποι πρέπει νά εμαστε δυναμικοί καί ρωικοί, πως ο γιοι Πατέρες, μή φοβούμενοι τήν κοσμική ξουσία. Πάνω π λα  κκλησία το Χριστο».
λο ατό τό σημερινό πεισόδιο προξένησε τήν συγκίνηση τν χριστιανν, ο ποοι διαιτέρως μετά τό πέρας τς θείας Λειτουργίας σπευσαν νά δώσουν τά συγχαρητήρια στόν Δεσπότη τους γιά τά σα επε καί νά δηλώσουν τήν συμφωνία τους μαζί του.
(πό θεατές καί κροατές το πεισοδίου)

Toν Μητροπολίτη Ἱερεμία τὸν ἐνοχλοῦν οἱ ἀλειτούργητοι Ἄρχοντες ποὺ δὲν προσῆλθαν ἔγκαιρα εἰς τὸ μνημόσυνο τῶν κεκοιμημένων, ἀλλὰ ὄχι οἱ ἀχαρίτωτοι  Οἰκουμενιστὲς  διὰ νὰ διακόψει καὶ το Μνημόσυνο τοῦ ὀνόματος αὐτῶν! Ἀντὶ ὁ Μητροπολίτης μὲ πάλλουσα φωνὴ καὶ εἰς τὴν διαπασῶν νὰ τὰ ''ψάλλει'' εἰς τοὺς Οἰκουμενιστὲς Συνεπισκόπους του, νὰ δημιουργήσει ἐπεισόδιο καὶ νὰ τοὺς πεῖ: 

«Ως πίσκοπος τς παρχίας ατς χω νά σς π μέ πόνο τό ξς: Εστε παραβάτες των Ἰερῶν Κανόνων. χαρίτωτοι! Tί προκοπή νά δομε μετὰ εἰς αὐτὸν τὸν ταλαίπωρο τόπο; Τί κακό εναι ατό πού συμβαίνει μέ σς τούς Οἰκουμενιστὲς; Δέν μετανο γιά σα σς επα. Μο δωσε  Χριστός καί  Παναγία τήν δύναμη νά σς τά π
Ατά τά χρόνια, περισσότερο πό κάθε λλη φορά,  κκλησία πρέπει νά φανε τι εναι δυναμική καί νά λέγχει τούς παραβάτες, ποιοιδήποτε καί ν εναι ατοί. μες ο πίσκοποι πρέπει νά εμαστε δυναμικοί καί ρωικοί, πως ο γιοι Πατέρες, μή φοβούμενοι τήν οποιαδηποτε ξουσία. Πάνω π λα  κκλησία το Χριστο».

ἀσχολεῖται μὲ δευτερεύοντα ζητήματα διὰ νὰ ''ὁμολογήσει'' δυναμικὰ μὴ φοβούμενος καμία εξουσία!

Ἀντὶ νὰ σκεφθεῖ ὁ Μητροπολίτης Ἱερεμίας ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ βιώνουμε σήμερα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸν Θεὸ, καὶ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ τῶν λειτουργῶν Αὐτοῦ, θεωρεῖ ὅτι τὰ προβλήματα ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἀποστασία τῶν κοσμικῶν Ἀρχόντων!

Ἃς θυμηθεῖ τοὺς λόγους τοῦ Ἅγίου Ἀναστασίου:


P.G. 89. 477B

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top