Σε ποια "μαρτυρία της Ορθοδόξου πίστεως" στα πλαίσια της "οικουμενικής κινήσεως" και των "θεολογικών διαλόγων" αναφέρεται ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος;


 " Ἀντιθέτως, διὰ τῆς συμμετοχῆς ἡμῶν εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Κίνησιν καὶ ἰδίᾳ διὰ τῶν θεολογικῶν διαλόγων δίδεται ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ καταδεικνύεται ἡ ὑπεροχὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν ὁποίαν ἔχει ἐμφανῶς αὐξηθῆ εἰς τὴν ἐποχήν μας ἐν τῇ Δύσει ἀκριβῶς λόγῳ τῆς προβολῆς αὐτῆς διὰ τῆς συμμετοχῆς ταύτης".

    Σε ποια "μαρτυρία της Ορθοδόξου πίστεως" στα πλαίσια της "οικουμενικής κινήσεως" και των "θεολογικών διαλόγων" αναφέρεται ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως;

Μήπως στις επαίσχυντες και προδοτικές συμφωνίες του Μπάλαμαντ και του Σαμπεζύ; Ή μήπως στην υπογραφή, απ την πλευρά Ορθοδόξων(;) αντιπροσώπων, καταλυτικών του Οθοδόξου Δόγματος κειμένων όπως αυτό του Πόρτο Αλέγκρε και του Πουσάν;

 Μήπως αναφέρεται στις αντικανονικές και σφόδρα σκανδαλίζουσες το πιστό ποίμνιο συμπροσευχές με αιρετικούς και αλλοθρήσκους (βλέπε την επιεικώς φαιδρή διαθρησκειακή τύπου Ασσίζης); Ή στα "κατορθώματα" κάποιων υυψηλόβαθμων εκκλησιαστικών αξιωματούχων στην Καμπέρρα;

Ευτυχώς που το ποίμνιο δεν απαρτίζεται από λωτοφάγους που δέχονται άκριτα τις συγκεκριμένες και παρόμοιες με αυτές δηλώσεις υπεροχικών εκκλησιαστικών προσώπων!

Υ.Γ. Με ενδιαφέρον αναμένουμε να μάΘουμε εάν υπήρξαν αντιδράσεις από τη μεριά τω παραστάντων ιεραρχών επί τω ακούσματι των πατριαρχικών "αρρήτων ρημάτων".

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top