Θυμόμαστε πρὸ τριῶν περίπου ἐτῶν τὸν σάλο ποὺ εἶχε γίνει σχετικὰ μὲ κάποια δήλωση τοῦ π. Μεταλληνοὺ γιὰ τοὺς παλαιοημερολογίτες. Ἦταν μιὰ γραπτὴ δήλωση ἡ ὁποία τελικὰ ἀπεδείχθη ψεύτικη. Δυστυχῶς κάποιοι τότε βιάστηκαν νὰ τὴν δημοσιεύσουν καὶ νὰ ἐκφράσουν καὶ τὴν χαρὰ τοὺς, σὰν νὰ περίμεναμε τὸν κάθε π. Μεταλληνὸ νὰ μᾶς δικαιώσει! Τότε κάναμε μια ἐπίσκεψη εἰς τὸν ἴδιο καὶ ὁμιλήσαμε μαζί του καὶ μᾶς εἶπε ἐπακριβῶς πὼς ἔχουν τὰ πράγματα.... Καὶ καλὰ ὅλα αὐτὰ γιὰ ἕνα γραπτὸ κείμενο τὸ ὁποῖο δὲν γνωρίζεις ἐὰν τὸ ἔγραψε ἢ ὄχι ἀρχικά. Ἀλλὰ γιὰ ἕνα ἠχητικὸ ντοκουμέντο; εἶναι δυνατὸν νὰ ἀκούσεις ἄλλα ντ΄ ἄλλων; δυστυχῶς καὶ αὐτὸ γίνεται!!! διὰ τοῦτο κάνουμε καὶ αὐτὴν τὴν ἀνάρτηση! Εἴδαμε σήμερα μερικοὺς ἀκατανόμαστους νὰ δημοσιεύουν τὸ βίντεο ποὺ ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου, καὶ ἐκεῖ ποὺ ὁ π. Γεώργιος ὁμιλεῖ διὰ ἀπόσπαση, αὐτοὶ τὴν βαπτίζουν ἀπόσχιση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία!!!! πλήρης βλάβη φρενῶν! Ἃς μεταβοῦν εἰς τὸν ἴδιο νὰ τὸν συγχαροῦν τότε, (ἒφ΄ ὅσον  θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ τοῦ ἐκτὸς Ἐκκλησίας) καὶ νὰ τοῦ πάρουν καὶ μιὰ συνέντευξη διὰ τὸ πὼς προῆλθε ὁ φωτισμὸς νὰ ὁμολογήσει τὴν ἀπόσχισή του!!! (ὅπως ἀντιλαμβάνονται οἱ ἴδιοι εἰς τὸ βίντεο)!!

Νὰ λοιπὸν πὼς ἕνα πολὺ ἁπλὸ λάθος, μιὰ μικρὴ φράση μπορεῖ νὰ ἀλλάξει ὁλόκληρο νόημα καὶ ὄχι μόνο! Ὅσο διὰ τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς ποὺ ἄλλα ἀκοῦν, ἄλλα βλέπουν, καὶ ἄλλα θέλουν νὰ νομίζουν δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε κάτι ἄλλο, ἀλλὰ νὰ δείξουμε τί φταίει! Καὶ αὐτὸ ποὺ φταίει εἶναι Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ!


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top