Ἔκπληκτοι εἴδαμε τὴν ἀναδημοσίευση ἑνὸς ἄρθρου τοῦ ''Ἀντιαιρετικοῦ Ἐγκολπίου''  (ποὺ δευτεροδημοσίευσε τὸ ἰστολόγιο ''Τρελογιάννης'') στὴν σελίδα τῶν ἀποτειχισμένων διὰ τοὺς Γέροντες Πασιο κ.λπ. Ἔκπληκτοι διότι ἡ ἐν λόγω σελίδα (Ἀντιαιρετικό Ἐγκόλπιο) ἀσπάζεται θεωρίες ποὺ εἶναι καὶ κατὰ τῶν ἴδιων των ἀποτειχισμένων! Ἴσως ὅμως νὰ μᾶς ποῦν ὅτι μὲ τὴν συγκεκριμένη ἀνάρτηση συμφωνοῦν.

Τότε ἂν συμφωνοῦν μήπως μποροῦν νὰ μᾶς ἐξηγήσουν;

Ἀνέφερε ὁ Γέροντας Πασιος εἰς τὴν γνωστή ἐπιστολή του:

 “Έχω την γνώμη ότι δν είναι καθόλου καλόν ν αποχωριζώμεθα από την Εκκλησίαν κάθε φοράν που θα πταίη ο Πατριάρχης, αλλά από μέσα, κοντά στην Μητέρα Εκκλησία έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας ν’ αγωνίζεται με τον τρόπον του.”

Τί μᾶς λέγει ἐδῶ; Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποῦ δὲν εἶναι ''μέσα'' ἡ ''κοντὰ'' στὴν Ἐκκλησία; ΟΣΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΤΑΙΗ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ!!! Φταίει ὁ Πατριάρχης κατὰ τοὺς ἀποτειχισμένους; Αὐτονόητο! Ἀγωνίζονται ἀπὸ μέσα μὲ τὸν τρόπο τουςὌχι ἒφ΄ ὅσον ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ αὐτήν! Οἱ ἴδιοι βέβαια, θὰ ποῦν ὅτι δὲν δέχονται τους  Ἐπισκόπους ἡ τὴν συγκεκριμένη Σύνοδο λόγω τῶν Οἰκουμενιστῶν ποῦ κατέχουν τοὺς θρόνους διὰ τοῦτο καὶ ἀποτειχίζονται ἀλλά καὶ διότι μολύνονται μὲ τὴν κοινωνία μαζί τους. Ὅμως ὁ Γέροντας Πασιος δὲν εἶχε μολυνθεῖ; Δὲν μολύνεσαι μὲ τὴν συγκοινωνία μὲ Οἰκουμενιστὲς; Ἂν ὄχι διατὶ ἀποτειχίστηκαν; Ἡ μήπως ἀποτειχισμένος ἡ ὄχι εἶναι ἐν καὶ τὸ αὐτό; Ἂν θὲς ἀποτειχίσου ἂν θὲς ὄχι;

''δὲν είναι καθόλου καλόν νὰ αποχωριζώμεθα από την Εκκλησίαν κάθε φοράν που θα πταίη ο Πατριάρχης, αλλά από μέσα''

ἐννοεῖ φυσικὰ ὅσους ἀπομακρύνονται διὰ τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου! Φταίει ὁ Πατριάρχης; μεῖνε MΕΣΑ κοντὰ εἰς τὴν  Μητέρα 'Eκκλησία (διὰ τῆς κοινωνίας μαζί του) καὶ ἀγωνίσου μὲ τὸν τρόπο σου!


Ὅταν ἔλεγε ὁ Γέροντας:

«Δυστυχῶς, ἔχουμε πολλές «ἐκκλησίες» στήν ἐποχή μας. Δημιουργήθηκαν εἴτε ἀπό μεγάλες ὁμάδες ἤ καί ἀπό ἕνα ἄτομο ἀκόμη. Ἐπειδή συνέβη στό καλύβι των (ὁμιλῶ διά τά ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμβαίνοντα) νά ὑπάρχῃ καί ναός, ἐνόμισαν ὅτι μποροῦν νά κάνουν δική τους ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία».

δὲν θὰ ἐννοοῦσε καὶ τοὺς ἴδιους σήμερα; Ἕνα ἄτομο δὲν εἶναι ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς; Σὲ ἕναν ναὸ δὲν λειτουργεῖ ὁ ἴδιος ἡ γενικὰ ὁποῖον ναὸ βρεῖ διαθέσιμο; Διὰ τὰ ''ἐν Ἁγίω Ὅρει συμβαίνοντα'', ποὺ ἀναφέρει ὁ Γέροντας, ὁμιλεῖ διὰ τοὺς ζηλωτᾶς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης οἱ ὁποῖοι βεβαίως καμία Ἐκκλησία δὲν εἶχαν δημιουργήσει ἀλλὰ ἁπλῶς δὲν μνημόνευαν τὸν Πατριάρχη ἀλλὰ οὔτε εἶχαν καὶ καμία κοινωνία μὲ μνημονευτὲς Ἁγιορεῖτες! Πιστεύουν οἱ ἀγαπητοὶ ἀποτειχισμένοι ὅτι ὁ Γέροντας Παΐσιος θὰ τοὺς ἐπαινοῦσε;

Ὅταν ἀνέφερε ὁ Γέροντας:

«Ἐάν οἱ φιλενωτικοί δίνουν τό πρῶτο πλῆγμα στήν Ἐκκλησία, αὐτοί, οἱ ἀνωτέρω, δίνουν τό δεύτερο».

πιστεύουν οἱ ἀποτειχισμένοι ὅτι δὲν θὰ ἐννοοῦσε σήμερα καὶ τοὺς ἴδιους; Μήπως ἔχουν τὴν πεπλανημένη ἀντίληψη ὅτι ὁ Γέροντας θὰ ἔλεγε ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς δίνουν τὸ πρῶτο πλῆγμα, οἱ παλαιοημερολογίτες τὸ δεύτερο, ἀλλὰ οἱ νεοαποτειχισμένοι ὄχι;

Ἡ ἀλήθεια ἀγαπητοὶ εἶναι ὅτι ὁ Γέροντας Παΐσιος ὄντως ἐννοοῦσε ΚΑΙ τοὺς παλαιοημερολογίτες! Ὄχι μόνο αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ ὅσους ἀποτειχίζονται ἤ θὰ ἀποτειχίζονταν ἀπὸ τὴν ''Ἐκκλησία''!
Ὅταν ὁ Γέροντας πασιος ἀνέφερε:

«Ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε τὸν καλύτερο Πατριάρχη» 
http://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/1731-agios-pa%CF%8Asios-o-theos-mas-edose-ton-kalutero-patriarxi

οἱ ἴδιοι οἱ ἀποτειχισμένοι  τὸν θεωροῦν ὡς τὸν ''καλύτερο Πατριάρχη''; 

Τέλος πάντων τί ὑπονοοῦν οἱ ἀποτειχισμένοι μὲ τὴν ἀναδημοσίευση τοῦ ἄρθρου; 

Θὰ περιμένουμε ἀπαντήσεις πρὶν προχωρήσουμε καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα....


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top