ΟΙ «ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ» ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΠΟΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Μετὰ ἀπὸ τὴν ὁμολογιακὴ συγκέντρωση ἡ ὁποία εἶχε πλῆθος πιστῶν, ἄρχισαν τὰ παράπονα τοὺς ὅσοι δὲν συμμετεῖχαν! Αὐτοὶ εἶναι οἱ «ὁμολογητὲς» τοῦ καναπέ, οἱ ὁποῖοι καθόμενοι σὲ ἕναν ἀναπαυτικὸ καναπὲ καὶ ἔχοντας τὸν ὑπολογιστὴ μπροστά τους «ὁμολογοῦν» τὴν δῆθεν Ὀρθοδοξία τους, ἄσχετα ἂν οἱ ἴδιοι συμμετέχουν ἐκεῖ ποὺ μνημονεύονται Οἰκουμενιστὲς...... 

Αὐτοὶ λοιπὸν μὴ ἀφήνοντας τὸν ἀναπαυτικό τους καναπέ, ἄρχισαν καὶ πάλι νὰ δικαιολογοῦνται ὅτι δῆθεν δὲν συμμετεῖχαν διότι παρευρίσκονταν καὶ οἱ παλαιοημερολογίτες!!!! Ἀλλὰ μὴν εἴμαστε κακοί, ἃς τοὺς δικαιολογήσουμε λοιπὸν προσπαθώντας νὰ τοὺς πιστέψουμε κατανοώντας τὴν θέση τους. 

Τὸ ἐρώτημα εἶναι πὼς γίνεται νὰ μὴν παρευρίσκονται ἐκεῖ ποὺ συμμετεῖχαν οἱ παλαιοημερολογίτες, ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ ὄχι μόνο παρευρίσκονται ἀλλὰ καὶ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ οἱ Οἰκουμενιστὲς, αὐτοὶ συμμετέχουν κανονικὰ λαμβάνοντας μάλιστα καὶ τὴν «εὐλογία» τους και ὄχι μόνο;

Καὶ τὸ χειρότερο; τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δῆθεν ἀποφεύγουν διότι οἱ Ἱεροὶ κανόνες ἀπαγορεύουν τοὺς κοινοὺς ἀγῶνες μὲ αἱρετικοὺς καὶ σχισματικούς!!! ἔτσι λέγουν!!! Πραγματικὰ εἶναι ἀστεῖο νὰ χρησιμοποιοῦν ἐπιχειρήματα τὰ ὁποῖα οὔτε καν τηροῦν!!!!

Εἶναι ἕνα ἐρώτημα ποὺ προσπαθοῦν πολλὲς φορὲς νὰ τὸ ἀπαντήσουν πάλι ἀπὸ τὸν ὀμορφό τους καναπέ, ἀλλὰ ἀνεπιτυχῶς καὶ μὲ σαθρὰ ἐπιχειρήματα!

Ὅλα τα ἄλλα εἶναι «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις»!!!

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top