Παρακολουθήσαμε την εκπομπή που συμμετείχε ο π. Σάββας και δεν γνωρίζαμε τι έπρεπε να κάνουμε,δηλαδή να κλάψουμε η να γελάσουμε με όσα ακούγαμε! Ομιλούμε για μερικούς τηλεθεατές που κάλεσαν και μίλησαν στην εκπομπή ημιμαθείς αλλά και αμαθείς!

 Πλήρης άγνοια της Πατερικής θεολογίας αλλά και δογματικής της Αγίας και Ορθοδόξου Εκκλησίας! Μονομερής χρησιμοποίηση της έννοιας του Ευαγγελίου που ονομάζεται ''αγάπη''! Διαστρέβλωση της αληθινής αγάπης, αμφισβήτηση της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων, άγνοια αποφάσεων των Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων, και με απλά λόγια ΜΙΑ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» ΚΟΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΡΑΜΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ!!! και μάλιστα τολμούν να ισχυρίζονται ότι είναι και Ορθόδοξοι!

Δυστυχώς αυτές είναι οι συνέπειες της απομάκρυνσης του ανθρώπου από την Χάρη του Αγίου Πνεύματος το οποίο χαριτώνει και φωτίζει τον άνθρωπο. Και πως να χαριτώσει το Πανάγιον Πνεύμα αυτόν τον οποίον φρονεί αιρετικά και κακόδοξα; Πως έπειτα να αντιληφθεί ο άνθρωπος την διδασκαλία της Εκκλησίας μας αλλά και τα γεμάτα χάρη Πατερικά συγγράμματα με τις εξαίσιες Αγιοπνευματικές ερμηνείες του Ευαγγελίου, Ψαλμών κ.λπ.;

Είναι αδύνατον να απομακρύνουμε το μυαλό μας από την εύστοχη φράση ότι ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ! Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα! Άνθρωποι με τελείως αλλοιωμένο και διαστρεβλωμένο φρόνημα κατέχουν επίσημες αλλά και ανεπίσημες θέσεις στην Εκκλησία. «Πιστοί» που έχουν πλήρης άγνοια όλων αυτών που αναφέραμε!

Από την άλλη πλευρά είναι και αυτοί που έχουν ημιμάθεια και οι οποίοι  είναι πιο επικίνδυνοι από αυτούς που έχουν άγνοια! Οι ημιμαθείς διαστρεβλώνουν και τους Πατέρες αλλά και το ίδιο το Ευαγγέλιο! Χρησιμοποιούν ''κατά το δοκούν'' όσα τους βολεύουν (π.χ. την έννοια ''αγάπη'') και όσα δεν τους βολεύουν τα απορρίπτουν ασυζητητί! Ζητάνε από τους άλλους κουνώντας το δάκτυλο να πράττουν τα της αγάπης έργα αλλά οι ίδιοι μπορεί να μην μιλούν ούτε στον γείτονα αλλά ούτε και στον συγγενή τους! Ζητούν υπακοή αλλά αυτοί είναι ανυπάκουοι εις την ίδια την Εκκλησία! Ο Φαρισαϊσμός εις όλο του το μεγαλείο!

Πολλά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ακόμα αλλά ήδη είναι αρκετά όσα είπαμε. Ο Θεός να μας ελεήσει και ας τον δοξάζουμε που μας ανέχεται ακόμα!

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ Π. ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ: Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΨΕΥΤΟ-ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

1 comments:

 1. Περί ερωτήματος "τί έστιν αλήθεια ;" πλήθους αδαών

  α) 37 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. 38 λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· τί ἐστιν ἀλήθεια;

  β) 5 Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς· Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· καὶ πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι; 6 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ.

  γ) 39 καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰς κρῖμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται.

  δ) 10 ῞Οτε δὲ ἐγένετο κατὰ μόνας, ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὴν παραβολήν. 11 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ· ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται, 12 ἵνα βλέποντες βλέπωσι καὶ μὴ ἴδωσι, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι καὶ μὴ συνιῶσι, μήποτε ἐπιστρέψωσι καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ ἁμαρτήματα.

  Η σιωνιστική συγχορδία από κοινού μετά της επηρμένης λατινικής (παπικής) οφρύος και των προτεσταντών, δεν πρόκειται να επιστρέψει "καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ ἁμαρτήματα".

  7 ὑποκριταί! καλῶς προεφήτευσε περὶ ὑμῶν ῾Ησαΐας λέγων· 8 ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ· 9 μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.

  Υστερόγραφο
  Η επερχόμενη "Μεγάλη Σύνοδος" έχει ένα και μοναδικό στόχο : Την θεολογική κατοχύρωση της σχεσιολογίας, όθεν και το προς έγκριση Θέμα : "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο". Μεταπατερικό προϊόν σημειωτέον. Η σχέση είναι κατά βάση οικονομική ή καλύτερα "διαοικονομική" - κατά τα γνωστά διαδραστικά, διαχριστιανικά, διαθρησκειακά και λοιπά διαπολιτισμικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top