Ἀριθμός Πρωτ. 2353
Ἐν Ἀθήναις, 20 – 03 / 02 - 04 - 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
 Μακαριστὸς πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος δὲν χρειάζεται συστάσεις εἰς τὸ Ποίμνιόν μας. Εἶναι ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε ἀξιώματα καὶ χρήματα, προκειμένου νὰ ἄρῃ τὸν σταυρὸν τῆς καλῆς Ὁμολογίας ὑπὲρ τῶν πατρικῶν μας Παραδόσεων, τὴν ὁποίαν ἐκράτησε μέχρι τῆς ἐσχάτης αὐτοῦ ἀναπνοῆς, διωκώμενος, κακουχούμενος, λοιδορούμενος καὶ ἐξοριζόμενος.

Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν κατὰ τὴν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 8/21-1-2016, ἀπεφάσισε τὴν ἁγιοκατάταξιν τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης κυροῦ Χρυσοστόμου Καβουρίδου (+1955). Ἡ Ἁγιοκατάξις ἀπεφασίσθη ὅπως γίνῃ τὸ Σάββατον, 15/28 Μαΐου, παραμονὴν τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πάρνηθος Ἀττικῆς, ὅπου καὶ ὁ τόπος ταφῆς τοῦ ἁγίας Μνήμης Ἱεράρχου, καθὼς καὶ τὸ σημεῖον τῆς πρώτης θαυματουργοῦ του δράσεως.

Τὴν Παρασκευὴν ἑσπέρας (ὥραν 18:00) τῆς 14ης / 27ης Μαΐου, θὰ τελεσθῇ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πάρνηθος, καὶ τὴν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 15ης / 28ης Μαΐου ἐ.ἔ. (ὥρα 07:00), εἰς τὸν αὐτὸν χῶρον, Ὄρθρος καὶ Διορθόδοξος Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου.

 Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος προσκαλεῖ ἅπαντας, Κλῆρον καὶ λαὸν διὰ νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὸ μέγα τοῦτο ἱστορικὸν γεγονός.

Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱ. Συνόδου 
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς 
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

1 comments:

 1. ΟΛΟΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.... ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ .
  ΑΠΟΛΕΣΑΜΕ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ,
  ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΗΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΔΟΣ.
  <>= ΠΙΛΑΤΟΣ.
  ΕΓΩ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΤΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ....
  ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΩΣ,ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΑΙ ΔΙΩΓΜΟΥΣ,ΕΝΩ ΕΣΥ;
  ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ,.... ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ,.....ΜΠΛΑ...ΜΠΛΑ... ΜΠΛΑ,,
  ________________

  ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΙΗΣΟΥ, Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΗ
  ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
  ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΟΝΟΥΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΓΟΝΤΩΝ, ΕΝΕΚΕΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΟΥ.
  ΕΛΘΕ ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΙΗΣΟΥ. ΑΜΗΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top