Εις το σχόλιό μας στο άρθρο  είχαμε αναφέρει ότι:

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ ΤΟ ΔΙΑΤΙ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ Η ΟΧΙ! ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΕΒΛΕΠΑΝ ΜΙΑ ΨΗΦΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΟΠΟΤΕ ΨΗΦΙΣΑΝ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ''ΑΠΟΛΟΓΙΑ'' ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ,  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ''ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ'' ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ......

Nα λοιπόν που στο απόσπασμα του Κυριακάτικου κηρύγματος ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας παρομοιάζει τον Ναυπάκτου Ιερόθεο με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό διότι του τον θύμισε! Τι αναφέρει: 


«Τό λυπηρό ὅμως, εὐσεβεῖς χριστιανοί, εἶναι ὅτι ἡ λανθασμένη δογματικά καί ἐκκλησιολογικά αὐτή πρόταση, ἡ ὁποία ὀνομάζει «Ἐκκλησίες» τούς ἑτεροδόξους αἱρετικούς, ὑπεγράφη ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, ἀπό ὅλους τούς ἄλλους μετέχοντες Πατριάρχες καί ἱεράρχες, πλήν πολύ ὀλίγων. Τό ἀκόμη λυπηρότερο γιά μᾶς εἶναι ὅτι καί οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας Ἀρχιερεῖς ὑπέγραψαν καί αὐτοί τήν ἡμαρτημένη αὐτή πρόταση, ΠΛΗΝ ΕΝΟΣ! Τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ! Τόν εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τή δυναμική Του αὐτή ὁμολογιακή στάση καί, ἀπό ὅσα ἔχουμε ἀκούσει, Τόν διαβεβαιώνουμε ὅτι ηὔφρανε λίαν τάς καρδίας τῶν Ὀρθοδόξων! Ἔδειξε καί ἀπέδειξε τήν σθεναρότητα τῆς πίστης Του καί τήν σταθερότητά Του στά ὅσα γράφει καί λέγει, ἔστω καί ἄν ἄλλοι Τόν προκαλοῦσαν, καί τόν ἐπίεζαν ἀκόμη, νά ἐκφραστεῖ ἐνάντια. Ὁ Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ὁ καλός Ποιμήν τῆς προσφιλοῦς μου ἰδιαιτέρας πατρίδος, μέ τήν στάση Του στήν λεγομένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, μᾶς ὑπενθύμισε τόν Ἅγιο Μᾶρκο τόν Εὐγενικό, τόν μόνον μή ὑπογράψαντα τήν ἕνωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας μέ τούς Παπικούς».

Μάλιστα! Κατ΄ αρχάς δεν είναι μόνο ο Ναυπάκτου που δεν υπέγραψε! Οπότε δεν είναι ''ένας''! Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν είχε υπογράψει μόνον ο Ναυπάκτου!  Τι δεν μας λέγει ο Γόρτυνος; Θα χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από παλαιό άρθρο που είχαμε δημοσιεύσει:

Ἀπὸ τὴν Λῆμνο  ἅγιος ἐξαπέλυσε τὴν περίφημο ἐγκύκλιο
ἐπιστολή του πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ της γῆς καὶ τῶν νήσων 
εὑρισκομένους Ὀρθοδόξους ΧριστιανούςΜὲ αὐτὴν ἐλέγχει 
αὐστηρῶς τοὺς Ὀρθοδόξους ἐκείνους ποὺ ἀπεδέχθησαν τὴν ἕνωσιν καὶ μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀποδεικνύει ὅτι οἱ λατίνοι εἶναι 
καινοτόμοι καὶ δὶαὐτὸ λέγει :

«ὡς αἱρετικοὺς αὐτοὺς ἀπεστράφημενκαὶ διὰ τοῦτο αὐτῶν
 ἐχωρίσθημεν». Καλεῖ δὲ  ἅγιος τους πιστοὺς νὰ ἀποφεύγουν τοὺς ἑνωτικούςδιότι αὐτοὶ εἶναι «ψευδαπόστολοι καὶ ἐργᾶται δόλιοι».

Ο Ναυπάκτου έπραξε ή πράττει το ίδιο;

Εἰς τό τέλος τῆς ἐπιστολῆς  ἅγιος δίδει πάλι ὁδηγίες σχετικές μέ 
τήν μνημόνευσι τῶν Λατινοφρόνων

«Φεύγετε οὖν καί ὑμεῖςἀδελφοίτήν πρός τούς ἀκοινωνήτους
 κοινωνίαν καί τό μνημόσυνον τῶν ἀμνημονεύτωνἼδε ἐγώ Μᾶρκος ὁ ἁμαρτωλός λέγω ὑμῖν, ὅτι ὁ μνημονεύων τοῦ πάπα ὡς ὀρθοδόξου ἀρχιερέως ἔνοχός ἐστι πάντα τόν λατινισμόν ἐκπληρῶσαι μέχρι καί αὐτῆς τῆς κουρᾶς τῶν γενείων, καί ὁ λατινοφρονῶν μετά τῶν Λατίνων κριθήσεται καί ὡς παραβάτης τῆς πίστεως λογισθήσεται» (ὅπ. ἀν., σελ. 22).

Ο Ναυπάκτου έπραξε ή πράττει το ίδιο;

Σὲ ἐπιστολή ἀναφέρει πρός τόν ἡγούμενο:

 «Φεύγετε οὖνἀδελφοίτούς τῆς λατινικῆς καινοτομίας εἰσηγητάς 
καί βεβαιωτάς καί τῇ ἀγάπῃ πρός ἀλλήλους συνδεδεμένοι ἕν σῶμα 
καί ἕν πνεῦμασύμψυχοιτό ἕν φρονοῦντεςσυνάγεσθε πρός τήν μίανἡμῶν κεφαλήντόν Χριστόν...» (ὅπἀνσελ. 26).  

Ο Ναυπάκτου έπραξε ή πράττει το ίδιο;

Και πολλά ακόμα που δεν παραθέτουμε δια χάριν συντομίας! Οπότε προς τι η ομοίωσις του Ναυπάκτου με την στάση του Αγίου Μάρκου; Διότι δεν υπέγραψε; Ο Άγιος ολοκλήρωσε την ομολογία του με την πατερική στάση που ενδείκνυται σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτή είναι η διακοπή της μνημονεύσεως! 

Κατά τα άλλα ουδόλως αντιλέγουμε ότι ο Ναυπάκτου είναι αρκετά καλός θεολόγος, αλλά δια να είναι έγκυρα τα όσα λέγει ο Γόρτυνος και να δεχθούμε τον Ναυπάκτου ως ''Μάρκο Ευγενικό'' αλλά και δια να μας τον θυμίσει, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ομολογία του αυτή με την άνωθεν πατερική στάση, ειδάλλως επαναλαμβάνουμε και πάλι: 

ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ''ΑΠΟΛΟΓΙΑ'' ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ,  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ''ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ-OΜΟΛΟΓΗΤΕΣ'' ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ......


Το άρθρο με την ομιλία του Γόρτυνος μπορείτε να την δείτε εδώ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top