Στο άρθρο που δημοσιεύσαμε   μην νομίζετε ότι οι Οικουμενιστές δημοσίευσαν το βίντεο μόνο δια τους λόγους που προαναφέραμε, αλλά επίσης και δια την εφαρμογή της γνωστής ''υπόγειας'' τακτικής που ονομάζεται ''διαίρει και βασίλευε''!

Οι Οικουμενιστές γνωρίζουν πολύ καλά τον σεβασμό που τρέφει ο απλός λαός πρός τον γέροντα Παίσιο. Επίσης γνωρίζουν ότι μετά από την δήθεν λεγομένη Μεγάλη Σύνοδο υπάρχει ο κίνδυνος ενοποίησης των ενισταμένων Ορθοδόξων! Οπότε ποιός είναι ο κατάλληλος τρόπος δια να αποφύγουν τις δυσμενείς δι΄ αυτούς συνθήκες; Μα η διαίρεση! Την έχουν χρησιμοποιήσει παλαιότερα με επιτυχία (βλ. ημερολογιακό ζήτημα)! Ρίχνουν λοιπόν το δόλωμα (στην προκειμένη περίπτωση π. Παίσιο) και αφήστε τους Ορθοδόξους να φαγωθούν αν ο Παίσιος προσκύνησε, αν είναι άγιος ή όχι κ.λπ. ενώ αυτοί θα συνεχίσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί από τις σκοτεινές δυνάμεις! Γι΄ αυτό και παλαιότερα τους Οικουμενιστές τους ονομάζαμε ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!

Οι Οικουμενιστές πράττουν αυτό που ακριβώς πράττει ο πατήρ αυτών διάβολος! Eάν ίδη τους ανθρώπους «τι υγιές φθεγξαμένους, ετέρους κατ΄ αυτών διήγειρε» προς διάστασιν και διαμάχην. «ποικίλως βαλλόμενα» τα της πίστεως «χρήσιμα», διαρρέωσι και αφανίζωνται, και ούτως απόλλυνται άπαντες.

Διό «ευεργεσία» «εστίν ενωθήναι τα» διεσπασμένα» των ορθοδοξούντων, λέγει ο Μ. Βασίλειος (Μ. Βασιλείου, PG. 32, 525). 


Υπαρχούσης «της κατα την πίστιν συμφωνίας», «ουδέν έτερον εστι το εμποδίζον» προς ένωσιν (Μ. Βασιλείου, PG. 32, 701). 

Θα κλείσουμε με τους λόγους ενός παλαιότερου άρθρου που είχαμε δημοσιεύσει:

Όσο και να προσπαθούν κάποιοι ''βαλτοί'', οι οποίοι υπάρχουν δυστυχώς και εις τις δυο πλευρές, να διασπάσουν τους Ορθοδόξους, ας γνωρίζουν ότι δεν θα το πετύχουν. Δεν θα το πετύχουν διότι ο Δεσπότης Χριστός είναι αυτός που επιτρέπει εις αυτά τα ''ζιζάνια'' να υπάρχουν μεταξύ του ''καλού σίτου'', και αυτός ο ίδιος θα τα ξεριζώσει όταν έρθει η ώρα που μας μίλησε ο Ίδιος.

Ας γνωρίζουν λοιπόν όσοι σπέρνουν την σύγχυση, την διχόνοια και την διάσπαση ανάμεσα εις τους Ορθοδόξους ότι ολίγον χρόνον έχουν δια να τελέσουν το διασπαστικό τους έργο. Απόδειξις δια τούτο είναι ότι

«Τὸ φοβερώτερο σημεῖο τῶν καιρῶν εἶνε ἡ διαίρεσις, ποὺ ἐπικρατεῖ τώρα μεταξὺ τῶν ἀν­θρώπων. Τὸ τέλος θὰ ἔλθῃ πρὸ παντὸς ὅταν ἡ διαίρεσις εἰσχωρήσῃ στὴν ἐκκλησία, φθάσῃ μέσα στὸ θυσιαστήριο· ὅταν δῆτε νὰ συμπλέκωνται καλόγεροι μὲ καλογήρους, διᾶκοι μὲ διάκους, ἱερεῖς μὲ ἱερεῖς καὶ ἐπίσκοποι μὲ ἐπισκόπους».


Αυτά κήρυττε ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης ο οποίος αντιλαμβάνετο ότι η ΕΝΩΣΙΣ μεταξύ των Ορθοδόξων είναι ο φόβος και ο τρόμος των ''ζιζανίων'' τα οποία σπέρνουν τις συγχύσεις εις την Εκκλησία. Δια τούτο έλεγε και ο ίδιος

«Αντί να ζητούν να ενωθούμε, αδέρφια μου, με τους παπικούς, ας ενωθούμε εμείς οι ορθόδοξοι μεταξύ μας. Να ενωθούμε εμείς μεταξύ μας, και τότε ασφαλώς θα έχουμε ανάμεσά μας το Χριστό. Να ενωθούμε εδω στην Ελλάδα νεοημερολογίται και παλαιοημερολογίται. Να ενωθούμε όλα τα σωματεία, όλες οι οργανώσεις, όλοι οι ιεροκήρυκες...» (ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ''ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ'' ΣΕΛ. 37)

Επίσης εγνώριζε ότι η ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ είναι ο σκοπός=στόχος των ''ζιζανίων'' και δια τούτο πάλι ο ίδιος έλεγε 
«Αυτή τη φορά ο Πάπας είναι δυνατός παίκτης…. Λέγει · Η τώρα ή ποτέ. Αν δεν τους κερδίσω, τουλάχιστον να τους διαιρέσω· να τους κάνω κομμάτια και να φαγωθούν μεταξύ τους…. Αυτό θα είναι η επιτυχία μου» (ΕΝΘ. ΑΝΩΤ. ΣΕΛ. 18).

Επιβάλλεται, λοιπόν, η πορεία προς γενικήν Σύνοδον ενότητος. Οδός δέ προς ταύτην εστίν η εν ορθοδόξω πίστει αγάπη, συννενόησις, αλληλοαναγνώρισις, συνεργασία και ενοποίησις «εν οίς μηδέν βλάπτομεν τας ψυχάς» (Μ. Βασιλείου, ΒΕΠΕΣ, 55, 142). Παυσάτω, λοιπόν η αδελφομαχία και επικρατησάτω η εν πίστει συμφωνία.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top