Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι π. Θεόδωρος Ζήσης, καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης, π. Πέτρος Heers, π. Ματθαίος Vulcanescu, π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος και ο Μοναχός Σεραφείμ Ζήσης.

Βασικό θέμα των συζητήσεων η Σύνοδος του Κολυμπαρίου Κρήτης.
Ἀπὸ τὴν 25η ἕως καὶ τὴν 28η Ἰουλίου 2016, ἐκκλησιαστικὴ ἀντιπροσωπεία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐπισκέφτηκε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Μιτσχέτης καὶ Τιφλίδος καὶ Καθολικὸ Πατριάρχη πάσης Γεωργίας κ. Ἠλία Β΄. Ἡ ἀντιπροσωπεία ἀποτελοῦνταν ἀπό τους: πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση ὁμότιμο καθηγὴ πατρολογίας Θεολογικικῆς ΑΠΘ, κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη καθηγητὴ δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ, πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀναστάσιο Γκοτσόπουλο ἐφημέριο Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν, πρωτοπρεσβύτερο π. Πέτρο Heers ἐφημέριο Προφήτου Ἡλιοῦ Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, πρωτοπρεσβύτερο π. Ματθαῖο Vulcanescu τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ τὸν μοναχὸ π. Σεραφεὶμ Ζήση.
Συναντήθηκαν μὲ ἱεράρχες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, καθὼς καὶ μὲ τὸν Πατριάρχη Γεωργίας Ἠλία Β΄, ὁ ὁποῖος εὐγενικὰ ὑποδέχτηκε τοὺς καλεσμένους του στὴν κατοικία του. Ἡ ἀντιπροσωπεία ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς, μέσα σὲ πνεῦμα ἀδελφικῆς ἀγάπης καὶ εἰλικρινοῦς συνεργασίας. Ὁ σκοπὸς τῆς ἐπίσκεψης ἦταν διπλός: ἀφενὸς νὰ ἐκφράσει - ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στὴν Ἑλλάδα - εἰλικρινῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πατριάρχη, τὴν Ἱεραρχία καὶ τοὺς Πιστοὺς στὴν Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας γιὰ τὴν ὁμολογία τους στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη σχετικὰ μὲ τὴν συγκρητιστικὴ καὶ οἰκουμενιστικὴ Σύνοδο, καὶ ἀφετέρου, νὰ συμβουλευθοῦν καὶ νὰ συζητήσουν προσωπικὰ μὲ τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς Ἱεράρχες, τὴ σωστὴ ἀπάντηση γιὰ τὴν ἀνορθόδοξη «Σύνοδο τῆς Κρήτης».

Εἰδικότερα, ἐγκωμιάστηκε ὡς πρότυπο ἡ πίστη τῆς Γεωργιανῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία της, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν 20ετή ἀπόφασή της νὰ ἀναχωρήσει καὶ νὰ παραμείνει ἔξω ἀπὸ τὸ συγκρητιστικὸ-οἰκουμενιστικό, προτεσταντικὸ ὄργανο, τὸ λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν». Αὐτὴ ἡ πίστη ἦταν ἄλλωστε, πιὸ ἐμφανὴς στὴν στάση ποὺ ἡ Γεωργιανὴ Ἐκκλησία ἔχει διατηρήσει μέσω τῆς ἀποχῆς ἀλλὰ καὶ τῶν κειμένων της σχετικὰ μὲ τὴν «Μεγάλη καὶ Ἁγία Σύνοδο» ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸν περασμένο Ἰούνιο στὴν Κρήτη.

Οἱ συζητήσεις ἐπικεντρώθηκαν στὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τὴν καινοτόμο καὶ ἀνορθόδοξη «Σύνοδο τῆς Κρήτης» καὶ ἡ ἀναγκαία ἀπάντηση σὲ αὐτὴ μὲ βάση τὰ δόγματα καὶ τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας. Τονίστηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία, ἡ ἀπαίτηση γιὰ μία σαφῆ ἀπόρριψη τόσο τῆς μεθοδολογίας καὶ τῆς ὀργάνωσης τῆς Συνόδου, καθὼς καὶ τῶν καινοτόμων καὶ ἀνορθόδοξων κειμένων ποὺ ἐγκρίθηκαν ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιτακτική ἀνάγκη, νὰ συγκληθεῖ μία νέα Ὀρθόδοξη Σύνοδο ὡς ἀπάντηση.

Ὁ Πατριάρχης ὑποδέχτηκε τοὺς καλεσμένους του καὶ ἐξῆρε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀφοσίωσή τους πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πίστη, διαβεβαιώνοντάς τους ὅτι «δὲν ὑπάρχουν πολλὲς ἐκκλησίες, ἀλλὰ μόνο μία Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», καὶ ὅτι ὁ ἴδιος καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ «ἐργαστοῦν γιὰ τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων», τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἐξασφαλιστεῖ μόνο μὲ βάση τὴν πίστη ποὺ ἔχει παραδοθεῖ. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας στὰ Πανορθόδοξα συνέδρια, Μητροπολίτες Γεράσιμος Zugdidi καὶ Θεόδωρος Akhaltsikhe, ἀπὸ τὴν πλευρά τους, τόνισαν τὴ δέσμευση τῆς Ἐκκλησίας τους γιὰ προ-συνοδικὴ ἀπόρριψη τῶν ἀνορθόδοξων κειμένων: «Τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου καὶ τὰ κολλήματα» καὶ «Σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μὲ τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον». Ἐπιπλέον, ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ Μητροπολίτες δήλωσαν ὅτι τὰ ἔγγραφα τῆς Συνόδου θὰ μεταφραστοῦν στὰ γεωργιανά, θὰ ἐξεταστοῦν καὶ θὰ δοθεῖ ἀπάντηση μετὰ τὴ γενικὴ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου.

Σὲ γενικὲς γραμμές, τόσο οἱ ἐπισκέπτες ὅσο καὶ οἱ οἰκοδεσπότες βρῆκαν κοινὸ ἔδαφος καὶ ἑνότητα γιὰ ὅλα τὰ θέματα τῆς πίστης σὲ σχέση μὲ τὸ Δόγμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ ὅριά της, καθὼς καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ συνεχιστεῖ ἡ ἀκλόνητη στὴν Ὀρθόδοξη Ὁμολογία Πίστεως στὸ πρόσωπο τῆς ἐξάπλωσης τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ. Δεσμεύθηκαν νὰ συνεχίσουν τὴ συνεργασία στὸν τομέα αὐτὸ στὸ ἄμεσο μέλλον.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες συναντήσεις καὶ συζητήσεις, τὴν εὐγενικὴ φιλοξενία γιὰ τὴν ὁποία ὁ γεωργιανὸς λαὸς εἶναι τόσο γνωστὸς, ἡ ἐπίσκεψή τους ἐπεκτάθηκε μὲ ἕνα πλῆρες πρόγραμμα σὲ ἱστορικὰ προσκυνήματα τῆς σεβασμίου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας.
Part 1 of a photo-report of the visit follows:
fad072d9-bd38-475f-89bd-90935bde9c40
Meeting at the Patriarchate with Hierarchs (From L-R): Fr. Matthew Vulcanescu, Fr. Peter Heers, Met. David, Met. Gerasimos, Fr. Theodore Zisis, Met. Theodoros, Monk Seraphim (Zisis), Fr. Anastasios Gotsopoulos [for full names and titles see above]
6b32115b-5898-4a7d-9aff-f9a64bdb277b
Initial Reception at the Patriarch's residence: (from L-R): Fr. Anastasios Gotsopoulos, Professor Demetrios Tselengidis, Fr. Theodore Zisis, Hierodeacon Peter, Patriarch Ilia II, Archpriest Kakhaber, Hieromonk Miqaeli Bregvadze, Met. David (seated), Met. Theodoros (seated) [for full names and titles see above]
4d599995-02eb-4cc6-9b77-97607e9f026f
The delegation with monks of the Gergeti Monastery of the Holy Trinity (Georgian: წმინდა სამება - Tsminda Sameba). The church is situated on the right bank of the river Chkheri (the left tributary of the river Terek), at an elevation of 2170 meters, under Mount Kazbegi, just a few miles away from the Patriarchal summer residence.
b7928cee-e68c-45cf-bc78-8c807d6e954d
Meeting and Meal with His Eminence Metropolitan Andrew of Gori and Ateni, representative of the Georgian Church in the Pre-Conciliar Committee.
b2d1f886-e24e-45c5-8e28-c9cef6e96953
The delegation and accompanying host clergy at the Holy Monastery of St. Nino at Bodbe (Georgian: ბოდბის წმინდა ნინოს მონასტერი, bodbis ts’minda Ninos monasteri) with Abbess Theodora.
4d468a99-f610-4b0a-a602-1fdcdc32d834
Meetings with the Abbess of the New Shuamta Monastery of Khakhuli Theotokos in Telavi (L-R): Metropolitan David, Fr. Theodore Zisis and Abbess Ioanna.
556fffff-62c9-4256-9102-b53dfd334dab
At the tomb of the newly glorified holy ascetic, confessor and fool for Christ Saint Gabriel (Georgian: გაბრიელი), born Goderdzi Urgebadze (გოდერძი ურგებაძე; 26 August 1929 – 2 November 1995). See: http://www.gabrielberi.ge/eng/index.htm.
d9abe235-5cb8-4f43-8c49-b8d5678fe469
With the abbot and fathers of the Shio-Mgvime monastery (Georgian: შიომღვიმე, Shiomghvime, literally meaning "the cave of Shio"), a medieval monastic complex in Georgia, near the town of Mtskheta.
9128612f-5397-43b7-867f-530a31c1972f
The Svetitskhoveli Cathedral (Georgian: სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი, svet'icxovlis sak'atedro t'adzari; literally the Cathedral of the Living Pillar). Known as the burial site of Christ's mantle, Svetitskhoveli has long been one of the principal Georgian Orthodox churches and is among the most venerated places of worship in the region.
9ae443e3-61c3-4ccd-b15c-80a9da7dddd5
Synaxis of Faithful and Clergy in Tbilisi: Fr. Theodore Zisis addresses hundreds of faithful concerning the unorthodox organization and texts of the "Cretan Council" and the proper Orthodox response to it.
4cd64d0e-ce8c-4ecc-9eb8-e105022a3356
Professor Demetrios Tselengidis addresses the gathering of faithful and clergy in Tbilisi on the final evening of the delegation's visit to Georgia


ΠΗΓΗ: ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙΝ

2 comments:

  1. Αξιέπαινη η προσπάθεια να υπάρξει από την Εκκλησία της Γεωργίας ή της Βουλγαρίας καταδικαστική Απόφαση για την Σύνοδο της Κρήτης, αλλά για να λέμε τα πράγματα με το αληθινό τους όνομα, εάν πράγματι ληφθεί έστω και μία Απόφαση, πιθανόν της Εκκλησίας της Γεωργίας μετά τον Οκτώβριο ή της Βουλγαρίας, η οποία θα αναφέρει με σαφήνεια, ότι στην Σύνοδο της Κρήτης έγινε Δογματική εκτροπή από την Ορθοδοξία και δεν ληφθεί παράλληλα απόφαση διακοπής της Εκκλησιαστικής Κοινωνίας με τις 10 Εκκλησίες που μετείχαν στην Κρήτη και όσους κοινωνούν με αυτές, έως ότου ανακληθούν οι Αντορθόδοξες αποφάσεις της Κρήτης, τότε η καταγγελόμενη Αίρεση θα γίνει ανεκτή και η καταγγελία δεν θα έχει καμμία απολύτως πρακτική αξία. Η ώρα της αλήθειας για όλους μας ήδη έχει έλθει με την Σύνοδο της Κρήτης, οι λίγοι επόμενοι μήνες θα κρίνουν εάν η ομολογία μας θα είναι πλήρης και ειλικρινής

    ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top