εἰ δε ζῆλον πικρόν ἔχετε και ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μη κατακαυχᾶσθε και ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. 3.15 οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλ᾿ ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης. 3.16 ὅπου γαρ ζῆλος και ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 


Επιστολή Ιακώβου 3.15,16Το πολύ της οίησης γεννά παραφροσύνη. Αυτό εξυφαίνεται αναφανδόν, αν διαβάσει κανείς ένα ειρωνοβλαβές και ημιμαθέστατο άρθρο κάποιου Παναγιώτη στο Ιστολόγιο ''Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση'' με τίτλο ''Κριτική σε εμπαθή επίθεση'' (ΕΔΩ), σχετικά με την αυταπόδεικτη και αναντίρρητη αποκάλυψη του κ. Μάννη όσον αφορά τον π. Τρικαμηνά. Απευθυνόμαστε με πολλή αγάπη στον κ. Παναγιώτη (όχι βεβαίως ομοιοτρόπως της δικής του γαλαντόμικης και απύθμενης αγάπης!) για να του διευκρινήσουμε τα κάτωθι: α. Το βιοποριστικό επάγγελμα του κ. Μάννη είναι Εκπαιδευτικός. Το ''Ραββί'', που με τόση πλουμιστή και εν Χριστώ ''αγάπη'' του αποδίδετε είναι μάλλον ατυχές και καλό θα ήταν να το ανακαλέσετε! Το δικό μου βιοποριστικό επάγγελμα είναι Δημοσιογράφος σε Τηλεοπτικό Σταθμό, μην μου προσδώσετε το λοιπόν, την δηκτικότητα του και την χλεύη του... ''Αββά''! β. Ο κ. Μάννης δεν αμείβεται επ' ουδενί από την Ιερά Μητρόπολη Ωρωπού και Φυλής, για τον απλούστατο λόγο, ότι εμείς οι αδελφοί του Πατρίου Ημερολογίου την Διακονία, την εννοούμε ως φιλόχριστη μέριμνα του συναμαρτούντος αδελφού μας και για τούτο εκατοντάδες ούτοι φιλόχριστοι διακονούμε το ακαινοτόμητο πλήρωμα της Εκκλησίας μας επί χρόνια τώρα. γ. Η δημόσια γραφή (η ''γυμνή δημοσιοποίηση'' κατά τον δάσκαλό μου Κώστα Ζουράρη) προυποθέτει την Απόδειξη. Ως εκ τούτου κ. Παναγιώτη φράσεις του τύπου: (έτσι έχω ακούσει) φανερώνουν περισσότερο εκκωφαντικές αργολογίες καφενειακής ομήγυρης, παρά ενδεικτική σοβαρότητα επιχειρηματολογικού κειμένου. δ. Γράφετε και πάλι ειρωνικώ τω τρόπω: ''Αυτοί είναι η τελευταία Εκκλησία επί της γης και εμείς με άκυρα μυστήρια κτλ. κτλ). Απαντούμε συνοπτικώς, επειδή και πάλι δεν γνωρίζετε, προτιμότερο όμως είναι να διαβάζετε. ΕΔΩ είναι το κοινό εκκλησιαστικό κείμενο της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Βρείτε μια οιαδήποτε κατ' αποκλειστικότητα παραδοχή ή αποδοχή περί ''Πρωτείου'' της Εκκλησίας μας και κοινοποιήστε το μας. Αν δεν βρείτε, δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε. Ο Μητροπολίτης Ωρωπού και Φυλής κ. Κυπριανός Β' έχει επανειλλημένα υπερτονίσει τη ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου ότι: ''η Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών κινείται Εντός των Ορίων της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας''. Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως δεν αποτελούμε μια άλλη Εκκλησία, δεν αποτελούμε την Εκκλησία, αλλά βρισκόμαστε εντός των Ορίων της Θριαμβευούσης Εκκλησίας, όπως άλλωστε πάντοτε τόνιζε -από το 1935- ο σύγχρονος Άγιός μας Χρυσόστομος, ο νέος Ομολογητής! ε. Την ευθύνη της δημοσίευσης του δαιμονοαγωγούντος κειμένου όμως την έχει και το ίδιο το Ιστολόγιο, που φιλοξένησε το εν τάχει γραφέν πόνημά σας. Και (προς Θεού), μην μπουν στον κόπο να να μας πουν, πως το δημοσίευσαν χάριν της πλουραλιστικής ενημέρωσης, διότι προφανώς θα αγνοούν, πως η δημοσίευση ακολουθεί κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, οι οποίοι ενδεχομένως είναι γραμμένοι -επί μακρόν- εις το παλαιόν των υποδημάτων σας. Και εδώ σταματούμε να γράφουμε με την εν Χριστώ Αγάπη και θα πούμε ολίγα τινά για την εν Χριστώ Αλήθεια, απευθυνόμενοι στον εν λόγω Ιστολόγιο. Δεν σας πείραξε -φίλτατοι αδελφοί- το γεγονός ότι ο κ. Μάννης δημοσίευσε ένα αληθινό έγγραφο, που δεν χρήζει ουδεμίας αμφισβήτησης, αλλά η φιλαρνησία σας και η εγωική σας ανοχή και ενοχή να αποδεχθείτε, ότι κάποια στιγμή ο π. Τρικαμηνάς ήταν ενάντιος στην Αποτείχιση...! Αν -δηλαδή εσείς- αύριο βρείτε κάποιο έγγραφο που αποδεικνύει κάποιο ατόπημα ή κακοδοξία της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ, τί θα πείτε; Παλιό είναι, έχουν περάσει δυο δεκαετίες, ας το πετάξω στις καλένδες; Βλέπετε λοιπόν -αδελφοί- την υποκριτική σας ματαιοφροσύνη και το περίγελον της αυτοαναίρεσής σας; Όλα τα άλλα βεβαίως είναι εκ του περισσού! Και μια παράκληση -περισσότερη σχηματική- παρά προτρεπτική. Όταν -επί μακρόν- αποκαλείτε τους Ορθοδόξους του Πατρίου Ημερολογίου, ως ''σχισματικούς'', ''μη κανονικούς'', ''παρατάξεις'', ''ποίμνια δεσποτάδων'' και άλλα εμετικά ευφυολογήματα, δείγματα της υγιούς υψηλοφροσύνης σας και του δογματικού διαμελισμού σας, καλό θα ήταν να μην μιλάτε για εν Χριστώ αγάπη. Κρατείστε μόνο την ''αγάπη'', γιατι τον Χριστό τον εκδιώξατε. Ευχόμαστε να τον ξαναβρείτε, -ιδίως κάποιοι εν βρασμώ νεοαποτειχισθέντες- που μπορέσατε και βλασφημήσατε κατά του προσώπου ενός σύγχρονου Ομολογητή πατέρα της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο Οσιολογιώτατος π. Ευθύμιος Μπαρδάκας. Καλή Μετάνοια και εις το... Επαναγράφειν!μη ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τον παλαιόν ἄνθρωπον συν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦκαι ἐνδυσάμενοι τον νέον ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν


Προς Κολοσσαείς 3.9 - 10Επί τη μνήμη του Αγίου Μεγ/ρος και ιαματικού Παντελεήμονος
Τρίτη 27 (9) Αυγούστου 2016 πάτριο, εκκλησιαστικό ημερολόγιο

Γιώργος  Δ. Δημακόπουλος


Δημοσιογράφος1 comments:

 1. Ἐνώπιον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ,
  οἱ λειτουργοὶ Αὐτοῦ, κατὰ τὴν Θείαν Μυσταγωγίαν, ὁμολογούντες λέγουν ψάλοντες :
  << ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν ....τᾶδε
  τοῦ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΟΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, >>

  Δύο οἱ ἐμπαιγμοὶ :

  Α΄. πρὸς τὸν Αἰώνιον Κριτὴν καὶ ὄντα Δεσπότην,τὸν ὁποῖον
  ἤ δὲν Τὸν πιστεύουν, ἤ Τὸν ἐμπαίζουν, ὥς οἱ στρατιώται
  ένεπαιζον τὸν δι'ἡμᾶς Σταυρωθέντα Θεάνθρωπον .

  Β '. πρὸς τοὺς ἀπροσέκτους πιστοὺς τὴς Ἐκλησίας, ἀποκοιμίζοντας αὐτοὺς, ἄρα πλανώντας αὐτοὺς οἱ ὄντως ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ.

  Καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις, ἐμπαίζουν καὶ τὀν Θεὸν καὶ τοὺς
  ποιμενομένους, πρὸς ἄγραν κινούμενοι ὠς πελάτας καταστήματος,
  ἤ ως ἀσθενεὶς ἐτοιμοθανάτους,
  κινούντες τοὺς πάντας πρὸς ἐφησυχασμὸν .

  Ἰδοῦ ποῖον εἷναι τὸ ἔργον τοῦ διαβόλου , καἰ τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ,
  Ἐπισκόπων , πρεσβυτέρων , διακόνων , Ἡγουμένων, Γερόντων ,
  πνευματικῶν Ὁδηγῶν, Μοναχῶν, Καθηγητῶν, ἱεροκηρύκων....καὶ λοιπῶν πλανωμένων τυφλῶν τυφλοὺς ὁδηγούντες.
  Ὀρθόδοξοι εἰς τοὺς λὀγους
  ( χαρτοπόλεμος συνευδοκούντων καὶ πονηρευομένων ).
  Κακόδοξοι, Προδόται τῆς πίστεως καὶ ρίψασπεις, καταλείγοντες πάντοτε μὲ,
  ΤΟ ΔΙ΄ΕΥΧ[ΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ,
  ΤΟΥΤ ἔΣΤΙΝ : ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΕΙΣ, Ο ΛΑΟΣ.... ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΗΤΕ .

  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣΣΣΣΣΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΗΣΣΣΣΣΣ
  ΩΣ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΑΣΣΣΣΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ;ιον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ,

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top