Στο άρθρο μας  είχαμε αναφέρει ότι παρατηρήσαμε διάφορους «αντιοικουμενιστές» να γράφουν και πάλι κατά των Γ.Ο.Χ.

Σήμερα λοιπόν είδαμε τους διάφορους αποτειχισμένους να πράττουν το ίδιο. Σίγουρα οι αποτειχισμένοι βρίσκονται σε καλύτερη ''θέση'' από τους «αντιοικουμενιστές», όμως με τα επιχειρήματά τους δείχνουν την πολύ δύσκολη θέση εις την οποία βρίσκονται. 

Θα ομιλήσουμε απλά και πρόχειρα διότι ήδη ετοιμάζεται εμπεριστατωμένη απάντηση δια πολλά και διάφορα!

Τους είδαμε σήμερα να λέγουν να διαλύσουν οι Γ.Ο.Χ. την σύνοδό τους, και να γίνουν (για τους Επισκόπους ομιλούν) απλοί ιερείς!!! Να γίνουν και αυτοί ''αποτειχισμένοι'' και να συνεχίζουν τον αγώνα τους!!! Δεν μας είπαν όμως σε ποιά από τα ''πηγαδάκια'' που υπάρχουν να ενταχθούν ως αποτειχισμένοι! Σε αυτούς που ακολουθούν το Νέο ημερολόγιο αλλά δεν έχουν καμία κοινωνία με όσους Αποτειχισμένους ακολουθούν το παλαιό; Σε αυτούς που ακολουθούν το παλαιό μετά μανίας και δεν θέλουν να ακούν γι΄ αυτούς με το Νέο (ούτοι όντως δεκατριμερίτες)! Σε αυτούς που λέγουν στον κόσμο να αποτειχιστεί αλλά επιτρέπουν στα παιδιά των Αποτειχισμένων να μεταλαμβάνουν από τους Οικουμενιστές «κατ΄ οικονομίαν», αλλά οι ίδιοι να μην μεταλαμβάνουν; Σε αυτούς που επιτρέπουν και πάλιν «κατ΄ οικονομίαν» να παντρεύονται σε Εκκλησίες Οικουμενιστών, αλλά να μην μεταλαμβάνουν;

Κατά τα άλλα μας ομιλούν και για παρατάξεις!!!

Γιατί όμως τα λέγουν αυτά; Διότι λένε απαγορεύεται να υπάρχει παράλληλη Σύνοδος! Ποιά εννοούν ως παράλληλη; Εννοούν την κάθε Σύνοδο των Οικουμενιστών! π.χ. απαγορεύεται λέγουν να υπάρχει Σύνοδος των Γ.Ο.Χ. και Σύνοδος της επίσημης εκκλησίας παράλληλα! Ποιοί; Αυτοί που την κατηγορούν ότι είναι Οικουμενιστική!!! Αυτοί που την αποκαλούν ''Νέα Εκκλησία''!!!  Για να είναι Οικουμενιστική σημαίνει ότι δεν είναι Ορθόδοξη, διότι Οικουμενιστική και Ορθόδοξη είναι έννοιες ασυμβίβαστες μεταξύ τους! Οι ορθόδοξοι (λέγουν) περίμεναν πρώτα να φύγουν οι αιρετικοί από τους θρόνους που κατείχαν και έπειτα να επανέλθουν εις την θέση τους!

Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουν δίκιο. Το μέγα λάθος τους είναι ότι θέτουν τα όρια της Εκκλησίας μόνον εις το διοικητικόν μέρος αυτής! Δεν την βλέπουν στην μυστική και μυστηριακή της ουσία, γυμνωμένη από την διοικητική οργάνωση που γνωρίσαμε στην Ιστορία. Λησμονούν επίσης ότι πραγματική Εκκλησία είναι εκεί όπου υπάρχει ακεραία ή αλήθεια, εκεί όπου συνεχίζεται ή αδιάκοπος παράδοσις τής Όρθοδοξίας έν 'Αγίω Πνεύματι. 

Λησμονούν επίσης ότι οι ορθόδοξοι δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους παραχωρούντες αυτές εις τους αιρετικούς (Μ. Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 31,25), και αν διωχθούν από αυτούς, επιβάλλεται να διεκδικήσουν την επαναφορά τους, έχοντας δέ και κανονικό δικαίωμα να πήξωσι «θυσιαστήριον έτερον», ήτοι να κτίσωσιν «άλλην εκκλησίαν» δηλ. Ναόν, συνάγοντες και εκκλησιάζοντες εν αυτώ τον ορθόδοξον λαόν («ΠΗΔΑΛΙΟΝ» 1970 σελ. 33)!

Μην πάτε στους Γ.Ο.Χ. λέγουν, τρομοκρατημένοι και αυτοί, αλλά να μείνει ο πιστός λαός απλά αποτειχισμένος!  Όπως είχαμε αναφέρει και σε άλλο άρθρο, τότε ο καθένας θα είναι ''κύριος του εαυτού'' του! Ο καθένας θα κάνει υπακοή στον εαυτό του, ο καθένας θα τηρεί ότι αυτός νομίζει ότι πρέπει να τηρεί, και πολλά άλλα που δεν έχουν τελειωμό!

Πρό ολίγων ετών, γνωρίζαμε παλαιοημερολογίτες και νεοημερολογίτες, να όμως που τα τελευταία έτη εμφανίσθηκαν και οι αποτειχισμένοι να βάλουν «τα πράγματα στην θέση τους», διότι τόσα έτη δεν είχαν καταλάβει καλά τα θεολογικά λόγια, ούτε οι μεν αλλά ούτε οι δε! Δεν βλέπουν ότι κατάντησαν ένα ''κίνημα'' το οποίο γι΄ αυτούς είναι όλοι λανθασμένοι, όλοι είναι αιρετικοί και σχισματικοί, με κανέναν δεν επιζητούν την ένωση, ούτε με τους ίδιους τους υπολοίπους αποτειχισμένους, διότι ο καθένας όπως προαναφέραμε τηρεί ότι νομίζει!

Λέγουν «αποτείχιση μέχρι να συγκαλεσθεί Σύνοδος» για να καταδικάσει τους αιρετικούς! Και ποιός θα την συγκαλέσει όταν το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Οικουμενιστές, συμμετέχουν ομόφωνα εις το Π.Σ.Ε., αλλά και αυτοί που δήθεν διαφωνούν συμπορεύονται κανονικά μαζί τους κοινωνώντας εκ του ιδίου Ποτηρίου; Ποιός; Μήπως ο Πειραιώς Σεραφείμ; Μήπως ο Μητρ. Ιερόθεος; Ας μας πούν ποιός; 

Λέγουν «έχει ο Θεός» θα οικονομήσει! Ο Θεός ήδη έχει οικονομήσει αλλά οι ίδιοι δεν το βλέπουν! Και πως να το δούν όταν οι ίδιοι είναι πνευματικά τέκνα όσων τόσα έτη κατηγορούσαν τους παλ/τες και τους κατηγορούν; Πως να το δούν όταν μερικοί από αυτούς είναι και πνευματικά τέκνα διωκτών των παλ/των;

Ετόλμησαν να αναφέρουν κάτι το οποίο ούτε οι Οικουμενιστές δεν ετόλμησαν! Να διαλύσουν οι Γ.Ο.Χ. την σύνοδό τους! Παλαιότερα η επίσημη Εκκλησία καλούσε τους Γ.Ο.Χ. να διατηρήσουν ότι έχουν, αλλά να ενταχθούν εις την επίσημη Εκκλησία ή στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, να ακολουθούν το παλαιό, αλλά να μνημονεύουν τον τάδε Επίσκοπο! Αυτονόητο είναι ότι οι Γ.Ο.Χ. αρνήθηκαν! Πως να μνημονεύσουν αιρετικούς και αιρεσιάρχες! Και μετά μας ομιλούν οι αποτειχισμένοι δια τις δήθεν δεκατρείς ημέρες! Δεκατριμερίτες είναι μερικοί από αυτούς τους αποτειχισμένους, όταν λέγουν «στο πάτριο βρε αδερφέ»! (βλ. )

«Φταίνε οι συνόδοι» λένε δια τις παρατάξεις, και δεν λέγουν ότι καθόλου δεν φταίνε οι συνόδοι αλλά τα ανάξια πρόσωπα που κατά καιρούς υπήρξαν εντός των συνόδων!

Βλέπουν παντού διασπάσεις αλλά ούτε λόγος δια τις ενώσεις! Νομίζετε ότι αν ήταν ενωμένοι όλοι οι παλ/τες μήπως δεν θα έγραφαν τα ίδια; Τα ίδια θα έγραφαν, απλά εις την εν λόγω περίπτωση, κατέχουν περισσότερα «επιχειρήματα» δια να φανούν ως οι ορθοί!

Ακόμα είδαμε μερικούς να λέγουν ότι δεν έχουν ασχοληθεί με το ημερολογιακό! Δεν έχουν ασχοληθεί αλλά άποψη έχουν! Ας κάτσουν να ξεστραβωθούν να μάθουν τότε το γιατί οι Πατέρες μας κατανάλωσαν τόσο μελάνι, τόσες διαμάχες, και και...... δια να μας πουν μερικοί περί δήθεν δόγματος του ημερολογίου! Αν δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν τα βιβλία να μας το πούν να τα στείλουμε και δωρεάν!!!

Λοιπόν για να τελειώνουμε! Οι μόνοι που μπορούν αυτήν την στιγμή να συγκαλέσουν πολυπληθή Σύνοδο για την καταδίκη των Οικουμενιστών είναι μόνο οι Γ.Ο.Χ. και ας μην αρέσει σε μερικούς!  Η Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. ήδη έχει επιτύχει αρκετές ενώσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και το ιστολόγιό μας καλεί όλους να εισέλθουν εις τον κοινό αγώνα κατά της Παναιρέσεως που μαστίζει τόσα έτη την πίστη μας! Οι διαφορές είναι μηδαμινές σε σχέση με την κοινή πίστη που έχουμε. Η Εκκλησία μας εις την τελευταία Εγκύκλιό της ανέφερε: «Σὲ ἐκκλησιαστικὸ ἐπίπεδο, χρειάζεται σοβαρὴ ἀποτίμηση καὶ ἐνημέρωση, ἀλλὰ καὶ ἀντιμετώπιση τῶν οἰκουμενιστικῶν κακοδοξιῶν, καὶ πρὸς τοῦτο, ὅπως καὶ γιὰ τὴν προετοιμασία μιᾶς ὄντως Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας ἔχει ἤδη ὁρίσει εἰδικὴ Ἀρχιερατικὴ Ἐπιτροπή». (Βλ. )

Όποτε όποιος θέλει ας αναγνώσει τα σχετικά κείμενα, ας ενημερωθεί, ας συζητήσει με τους Επισκόπους της συνόδου μας, και αν δεν καλύπτονται από τις σχετικές συζητήσεις και απαντήσεις, τότε ας συνεχίζει τον αγώνα του όπως νομίζει. Το να γράφουν όμως μερικοί στο διαδίκτυο δίχως καν να εισέλθουν εις τον κόπο να ομιλήσουν με τους αρμοδίους, τούτο είναι υπεκφυγή! Παρά τι κάνουν; Καλούν τους ίδιους τους Επισκόπους να μεταβούν να ομιλήσουν μαζί τους!!! Και νομίζετε τους καλεί κάποιος άλλος Επίσκοπος; νομίζετε κάποιος άλλος κληρικός; Τίποτα από αυτά! Καλεί ο κάθε τυχάρπαστος λαϊκός, να μεταβούν (όχι να μεταβεί αυτός) οι Επίσκοποι των Γ.Ο.Χ. να συνομιλήσουν μαζί του για να τους φωτίσει την «πλάνη» τους!!! Δυστυχώς το είδαμε και αυτό!!! 

Το ιστολόγιό μας λοιπόν τους εγκαλεί να συνέλθουν, δια να μην γίνει η αποτείχισή τους σκέτη αποτυχία!

Τι να πεί κανείς! Σημεία των καιρών η σύγχυση και διαστροφή των ημερών μας!


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

1 comments:

  1. Αυτά να τα γράψεις στο ιστολόγιο''Ομολογία'' για να τα ακούσουν ο Σημάτης,ο Πανταζής,η Χανθού και ο Στρατηγός( ο Παλαιοημερολογιτοκτόνος Τρικαμηνάς,το καμάρι μας).-

    ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top