Είδαμε και σήμερα τους διαφόρους ''αποτειχισμένους'' σε απάντησή στους προς το ιστολόγιο ''Κρυφό Σχολειό'' να παρερμηνεύουν, να διαστρέφουν,  και να λέγουν τα εξής: 

Γράφουν:


«Οἱ Παλαιοημερολογίτες ἤλπιζαν ὅτι μετὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο, ἡ ὀγκούμενη ἀγανάκτηση τῶν πιστῶν κατὰ τῶν Παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, θὰ τοὺς ὁδηγοῦσε στὶς Παρατάξεις τῶν σχισματικῶν "ἐκκλησιῶν" τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου. Καὶ ἐπειδὴ τοῦτο δὲν ἔγινε, βρῆκαν εὐκαιρία  νὰ χτυπήσουν τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ καὶ ὅσους πιστοὺς ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς».

Δεν είναι όμως καθόλου έτσι τα πράγματα! Η αλήθεια έχει ως εξής:«Στο άρθρο μας  είχαμε αναφέρει ότι παρατηρήσαμε διάφορους «αντιοικουμενιστές» να γράφουν και πάλι κατά των Γ.Ο.Χ. 

Σήμερα λοιπόν είδαμε τους διάφορους αποτειχισμένους να πράττουν το ίδιο».


Οπότε θα έπρεπε οι αγαπητοί να ερωτήσουν για ποιούς ομιλούμε!

 Η αλήθεια λοιπόν έχει ως εξής:

Oι Αποτειχισμένοι ήλπιζαν ὅτι μετὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο, ἡ ὀγκούμενη ἀγανάκτηση τῶν πιστῶν κατὰ τῶν Παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, θὰ τοὺς ὁδηγοῦσε στα διάφορα κομμάτια-πηγαδάκια των ''Αποτειχισμένων''! Καὶ ἐπειδὴ τοῦτο δὲν ἔγινε (εκτός ελαχίστων μεμονωμένων εξαιρέσεων), βρῆκαν εὐκαιρία  νὰ χτυπήσουν τὸυς Παλαιοημερολογίτες δηλ. τους πιστούς που έχουν απομακρυνθεί αρκετά έτη από τους αιρετικούς φοβούμενοι μην προσχωρήσουν οι πιστοί εις αυτούς, ακολουθώντας πιστά τους λεγόμενους ''αντιοικουμενιστές'' εις την εφαρμογή της συκοφαντίας!

Το δικό μας ιστολόγιο πολλάκις τους παρακάλεσε, ειδικά πρό της διεξαγωγής της Μ. Συνόδου να ρίξουν τους τόνους, πολλάκις τους παρακάλεσε λέγοντας ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα αλλά το αντίθετο, δυστυχώς όμως οι ''Αποτειχισμένοι'' συνέχισαν και συνεχίζουν την τέχνη της συκοφαντίας δια να μεγενθύνουν το ''κίνημά'' τους!

Εμείς οι συκοφαντικά λεγόμενοι ''παλαιοημερολογίτες'', δὀξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς πιστούς, και όσο και αν θέλουν μερικοί να ρίχνουν ''λάδι στην φωτιά'' φωτογραφίζοντας τις «παρατάξεις» και τις εσωτερικές μας διαμάχες, τους λέγουμε ότι ήδη έχουν επιτευχθεί ενώσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό, και ήδη ετοιμάζονται και άλλες. Μάλλον μερικοί από αυτούς φοβούνται, και όχι το αντίθετο!

Οπότε αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε προσεχώς με εμπεριστατωμένες απαντήσεις!
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top