Εις το Π.Σ.Ε. (Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών = αιρέσεων), συμμετέχουν Ινδουιστές, Βουδιστές και άλλες θρησκείες.


Τους έχουμε δεί  να κάνουν μια επίδειξη φωνητικών ικανοτήτων-τελετουργιών και μάλιστα οι ορθόδοξοι που συμμετέχουν να παρακολουθούν με ενδιαφέρον! Μολύνονται όσοι συμμετέχουν σε τέτοιες επιδείξεις- τελετουργίες; Υπάρχουν ήδη αρκετά βίντεο εις το διαδίκτυο που δεικνύουν τις εν λόγω ''τελετές'' (Ασίζη, Καμπέρα κ.λπ).

Η γνώμη μας είναι ναι! Βεβαίως και μολύνονται!

Αυτοί χρησιμοποιούν τα λεγόμενα ''Μάντραμ''. Ο όρος αυτός προέρχεται από τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό και σημαίνει ενα φθόγγο, η ακολουθία συλλαβών, ή λέξη, ή φράση, ή σειρά φράσεων, που όταν εκφωνηθούν μ΄ ένα ορισμένο τρόπο δημιουργούν δονήσεις συγκεκριμένων συχνοτήτων, που γίνονται τα «ηχητικά σώματα» μιας πνευματικής δύναμης (οντότητας), η οποία καλείται να επενεργήσει (και επενεργεί) στον υλικό κόσμο.
Με απλά λόγια «Μάντραμ» είναι μια «μαγική» λέξη ή φράση, που χρησιμοποιείται για κάποιο αποτέλεσμα.

Ο Ινδός μυστικιστής Hazrat Inayat Khan στο βιβλίο του «Η δημιουργική φύση των Δονήσεων και η Δύναμη του Λόγου» αναφέρει τα εξής:

«κάποια λόγια έχουν δύναμη λόγω της σημασίας τους, άλλα λόγω των δονήσεων που παράγουν, άλλα λόγω της επιρροής τους πάνω στα διάφορα κέντρα... Τα λόγια έχουν την δύναμη να δονούνται μέσω διαφορετικών μερών του ανθρωπίνου σώματος. Υπάρχουν λόγια που αντηχούν στην καρδιά και υπάρχουν άλλα που αντηχούν στο κεφάλι. Άλλα πάλι πάνω στο σώμα» (Σελ. 152-153).

Ο Ιησούς Χριστός ως αληθινός Θεός δίνει εξουσία και δύναμη εις τους μαθητές του, αλλά και τους ακόλουθους αυτών, να εκβάλλουν και να εκδιώκουν τους δαίμονες, και όχι να συνεργάζονται μ΄ αυτούς, όπως συμβαίνει εις τις κοινές συνάξεις του Π.Σ.Ε.!!!


Αυτά τα γνωρίζουν όσοι λαμβάνουν τις «ευλογίες» όσων «ορθοδόξων» συμμετέχουν στο Π.Σ.Ε.; Λαμβάνουν ευλογία ή αλογία; Οι συμμετέχοντες αυτοί «ορθόδοξοι» που συμπροσεύχονται με τους βουδιστές, ινδουιστές, αλλά και με Παγανιστές, θεωρούν ότι σε αυτές τις Συνάξεις υπάρχει το Άγιον Πνεύμα ή ένα άλλο διαφορετικό πνεύμα;ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
1 comments:

 1. Άλλοτε Ορθόδοξος Εκκλησία και πότε Εκκλησία

  Τώρα είμαστε στη φάση των "Σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικός κόσμο", μη μας τα χαλάτε κύριε Διαχειριστά, προπαντός δε, λάβετε υπόψη σας και αυτά τα εδάφια, που φέρουν τις υπογραφές 10 Αντιπροσωπειών ισάριθμων Πατριαρχείων :

  - 6 Κατά τήν ὀντολογικήν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νά διαταραχθῇ.

  - 22 Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καταδικαστέαν πᾶσαν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό ἀτόμων ἤ ὁμάδων, ἐπί προφάσει τηρήσεως ἤ δῆθεν προασπίσεως τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας. Ὡς μαρτυρεῖ ἡ ὅλη ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ διατήρησις τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνον διά τοῦ συνοδικοῦ συστήματος, τό ὁποῖον ἀνέκαθεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπετέλει τήν ἀνωτάτην αὐθεντίαν ἐπί θεμάτων πίστεως καί κανονικῶν διατάξεων (κανών 6 τῆς Β’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).

  Αυτά από την εν Κολυμπαρίω Σύνοδο. Αν, τώρα, έχετε απορίες για το ποία η "οντολογική φύσις" και ποία η "Εκκλησία", αν και καθυστερημένα, καλό είναι να ερωτήσετε τους συντάκτες και αυτούς που υπέγραψαν το Κείμενο των Σχέσεων. Σε παρένθεση, η καθ΄ ημάς Ορθόδοξος Εκκλησία είναι και αυτή θεανθρώπινος οργανισμός, σε αντιδιαστολή με τις άλλες, που φέρουν την ιστορική ονομασία "εκκλησία".

  Και ακόμη, αν «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καταδικαστέαν πᾶσαν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας» (σημείωση, πάλι μένουμε απορούντες σε ποια Εκκλησία αναφέρεται η Ορθόδοξος Εκκλησία του Κειμένου), οφείλουμε να γνωρίζουμε αν η Ορθόδοξος Εκκλησία, πότε και υπό ποίων, διεσπάσθη. Διότι, τέλος πάντων, πρέπει να αποσαφηνίζεται πότε ο συντάκτης του Κειμένου των Σχέσεων μιλεί εκ μέρους της Ορθοδόξου Εκκλησίας και πότε εκ μέρους μιας εισέτι αγνώστου Εκκλησίας, μετά της οποίας επιθυμεί να συνάψει σχέση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top