Στο άρθρο μας  είχαμε γράψει ότι: «θα κάνουμε μία πλήρη Πατερική ανάλυση περί των Μονοφυσιτών, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος και να έχει μία ολοκληρωμένη άποψη».

Ας δούμε εις το σύνολο την Πατερική γραμματεία ώστε να δούμε ''εν ιδίοις όμμασιν'' ποιοί οι Μονοφυσίτες, τι πρεσβεύουν, αλλά και αν συμφωνούν οι λόγοι των Πατέρων με τους λόγους των σύγχρονων Οικουμενιστών!


H αίρεσις του Μονοφυσιτισμού ανεφάνη τον πέμπτον αιώνα. Ο Μονοφυσιτισμός αρνείται ευθέως την ανθρώπινην φύσιν του Χριστού ομολογών «μίαν φύσιν» εν αυτώ (Πρακτικών Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, Μansi, 6, 744 και 692), και έτσι αθετεί το όλον μυστήριον της θείας Οικονομίας.


Οι Μονοφυσίται: 
(Zωναρά και Βαλσαμώνος, Σ.Ι.Κ. 2, 216)

Οι Μονοφυσίται:(Μ. Φωτίου, PG.102, 641)


Οι Mονοφυσίται:


(Ιωάννου Δαμασκηνού, PG. 94, 989)

Οι Μονοφυσίται: 


«ἐπὶ προσχήματι τοῦ τιμᾶν τὴν θεότητα, τὴν ἀλήθειαν ἐν τῶ Χριστῶ τῆς ανθρωπίνης ἀπαρνοῦνται σαρκός» (Λέοντος Ρώμης, Mansi, 6, 365).


H αίρεσις του Μονοφυσιτισμού απασχόλησε και ετάραξε την Εκκλησία επί εκατονταετηρίδας. Επέφερεν πολλά δεινά και προξένησε τεραστίας καταστροφάς εις τους ορθοδόξους λαούς, μάλιστα των περιοχών των Πατριαρχείων της Ανατολής, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων. Συνέβαλεν εις την  επικράτησιν του Μωαμεθανισμού και την δι΄ αυτού κατάλυσιν της Βασιλείας της Κωνσταντινουπόλεως. Οπότε θα δούμε εάν αληθεύουν οι Οικουμενιστές οι οποίοι ομιλούν για «αίμα χυμένο στον βωμό της Χριστιανικής πίστης»!!! Σαν να μας λέγουν ότι οι Μονοφυσίτες μαρτύρησαν ή μαρτυρούν υπέρ της Ορθοδοξίας! Είναι έτσι; Θα το δούμε στα επόμενα μέρη των άρθρων.....

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top