Ο Σεβήρος ήτο πράγματι Μονοφυσίτης, συνθέτων εν τη διδαχή του άπαντα σχεδόν τα στοιχεία της μονοφυσιτικής κακοδοξίας. Λέγει και απαντά ο Μ. Φώτιος: 


(Μ. Φωτίου, PG.102, 641)

Ταύτην  την δυσσεβεστέραν ή αφρονεστέραν κακοδοξίαν υπεστήριζεν ο Σεβήρος, λέγων ότι ή κατ΄ αυτόν μία φύσις του Κυρίου «ήτο σύνθετος», διότι ο ενσαρκωθείς υπήρξε Θεάνθρωπος.

Λέγει Ιωάννης ο Δαμασκηνός:
Διό οι ορθοδόξως πιστεύοντες Χριστιανοί δύο φύσεων ομολογούμεν τον Χριστόν μετά την ένωσιν, ήτοι την σάρκωσιν. 

Τουτέστιν:

(Ιωάννου Δαμασκηνού, PG. 94, 988-989, 993)


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top