Θα σχολιάσουμε μερικά σημεία του άρθρου δίχως να παραθέσουμε πολλές λεπτομέρειες διότι όπως αναφέραμε εδώ:  http://entoytwnika1.blogspot.gr/2017/06/blog-post_54.html 

«
Εμείς πιστεύουμε ότι ο καιρός των κειμένων, απαντήσεων, ερωτήσεων κ.λπ. παρήλθε. Αν θέλετε και συμφωνείτε, μπορούμε να κανονίσουμε μία συνάντηση με τον πνευματικό σας και να συζητήσουμε  πρόσωπο με πρόσωπο, διότι ο γραπτός λόγος έχει μειονέκτημα σε σχέση με τον προφορικό. Πολλές φορές άλλα γράφονται και άλλα αντιλαμβάνεται κανείς.

Αν το θελήσετε εδώ θα είμαστε για να μας ενημερώσετε»
.

Λέγει ο κ. Τσακίρογλου:

«Τὸ ἡμερολόγιο δὲν ἀποτελεῖ πρόβλημα συμπόρευσης καὶ ὁμοψυχίας, διότι ἔχει ἀποδειχθεῖ, ὅτι καὶ πιστοὶ τοῦ πατρώου/παλαιοῦ (π.χ. Ἁγιορεῖτες) καὶ πιστοὶ τοῦ νέου συμπορεύονται ἐν ὁμονοίᾳ, χωρὶς ἀναθεματισμούς, χωρὶς ἀκυρώσεις μυστηρίων «μηδὲν κατὰ ἐριθείαν ἢ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν» μὲ κοινὸ σημεῖο τὴν καταπολέμηση τῆς αἱρέσεως καὶ ἀφήνοντας τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἡμερολογιακῆς τάξεως -μετὰ τὴν ἧττα τῆς αἱρέσεως, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ μεῖζον θέμα».

Αν και ο κ. Τσακίρογλου μας ομιλεί αόριστα, μη λέγοντάς μας ποιούς Αγιορείτες εννοεί, εμείς θα του πούμε ότι λησμονεί (;) ότι οι επί το πλείστον Αγιορείτες είναι και οι λεγόμενοι ''μνημονευτές'' δηλ. αυτοί οι οποίοι έως σήμερον μνημονεύουν τον Οικ. Πατριάρχη και οι οποίοι όταν μεταβαίνουν π.χ. στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, τελούν διπλές ακολουθίες (έχουν τελέσει π.χ. την εορτή των Χριστουγέννων στην Αθήνα κατά το Ν.Η., και έπειτα από 13 ημέρες ξαναεορτάζουν με το παλαιό στο Άγιον Όρος! Γνωρίζουμε παρόμοιες περιπτώσεις πάμπολλες! Ο κ. Τσακίρογλου όμως, επίσης λησμονεί (;) ότι αυτή η ''συμπόρευσις εν ομονοία'' που μας λέγει, είναι και συμπόρευσις μετά των κακοδόξων! Γιατί; διότι οι εν λόγω Αγιορείτες συνεχίζουν να μνημονεύουν τον κακόδοξο Οικ. Πατριάρχη! Για ποιά λοιπόν ''καταπολέμηση της αιρέσεως'' μας ομιλεί; Ειδάλλως αν θεωρεί ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέγουμε, τότε ας πράξει και ο ίδιος, και ας πράξουν και οι Αποτειχισμένοι όπως π.χ. πράττει ο π. Θεόδωρος Ζήσης και οι λοιποί (δηλ. είναι αποτειχισμένοι μόνον προς όσους θεωρούν Οικουμενιστές, ενώ με όσους πιστεύουν ότι δεν είναι επικοινωνούν)!

«Τὸ πρόβλημα τὸ προκαλοῦν, ὅσοι χρησιμοποιοῦν δολίως τὸν θεάρεστο αὐτὸν ἀγῶνα ὡς πεδίον ἁλιείας πιστῶν καὶ μεγέθυνσης τοῦ ποιμνίου τους, χρησιμοποιώντας στὴν ἀρχὴ χαρακτηρισμοὺς «ἀδελφὲ κλπ.» καὶ μετὰ θέτοντας διλήμματα καταδικαστικοῦ χαρακτῆρα, ἐκμεταλευόμενοι τὴν δυσκολία καὶ τὰ ποιμαντικὰ προβλήματα ποὺ ἐπιφέρει ἕνας τέτοιος ἀγῶνας».

Ποιοί είναι αυτοί οι οποίοι ''χρησιμοποιοῦν δολίως τὸν θεάρεστο αὐτὸν ἀγῶνα ὡς πεδίον ἁλιείας πιστῶν καὶ μεγέθυνσης τοῦ ποιμνίου τους'' δεν μας αναφέρει το κείμενο, μας λέγει όμως κατωτέρω: 

«Διαβάσαμε στὸ ἱστολόγιο «ἐν τούτῳ νίκα» τὸ ἑξῆς σχόλιο πάνω στὸ κείμενο τοῦ π. Παϊσίου:
    

    «Μας προτείνει να εισέλθουμε σε μία άλλη ''άτυπη παράταξη'' η οποία θα είναι ένα συνονθύλευμα παλ/των, νεοημερολογιτών, αποτειχισμένων (σημ. νὰ ποιοί διχάζουν), και δεν ξέρουμε ακόμα τι άλλο, και έτσι θα πολεμήσουμε τον Οικουμενισμό; Και που είδε ο π. Παΐσιος τοιαύτη αντιμετώπιση της αιρέσεως και πόσο μάλλον όταν δεν λυθούν ήδη αυτά που μας χωρίζουν; Αν εντρυφήσετε στην Εκκλησιαστική Ιστορία θα δείτε ότι παρόμοιες συνεργασίες δεν υπήρξαν ποτέ. Πως ήταν, φερειπείν, δυνατόν, οι Ορθόδοξοι προ της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου να συνεργάζονταν με τους Απολλιναριστές ή τους Σαββελιανούς (μόνο και μόνο επειδή είχαν κοινό εχθρό τον Αρειανισμό), από την στιγμή μάλιστα που οι τελευταίοι επέμεναν στις πλάνες τους; Δεν αρκεί λοιπόν κάποιος να πολεμά τον Οικουμενισμό, για να υπάρχει "συνεργασία"... O Μ. Βασίλειος όταν εδέχθη επίσκεψη αυστηρών Ορθοδόξων που ηθέλησαν διευκρινίσεις από τον ίδιο ώστε να ενωθούν με τους της Ταρσού Ορθοδόξους. Τι έπραξε ο ίδιος; Μετέβη εις τους Ορθοδόξους της Ταρσού και τους είπε: «Όταν προταθή από την ευσπλαχνίαν σας αυτή η διαβεβαίωσις προς αυτούς, είναι και αυτοί έτοιμοι να προσφέρουν την απαιτούμενην υποταγήν. Διότι εγγυώμαι εγώ εκ μέρους των ότι δεν πρόκειται να αντείπουν εις τίποτε, αλλά θα επιδείξουν υπερβολικήν ευταξίαν εις σας, όταν παρασχεθή εις αυτούς προθύμως από την τελειότητά σας αυτό το μοναδικό στοιχείον που ζητούν» (Επιστολή 114). Πρωτίστως λοιπόν ο ίδιος εφρόντισε ΣΗΜΕΡΑ να λύσει την διένεξη μεταξύ τους και τα προβλήματα που τους απασχολούν, και όχι ΑΥΡΙΟ, όπως προτείνετε εσείς! Οπότε αγαπητέ π. Παΐσιε, φροντίστε σήμερα να λύσετε τα προβλήματα, δια μέσω συνεργασίας με τους Επισκόπους μας, και αύριο όλοι μαζί να φροντίσετε δια την αντιμετώπιση της μεγαλυτέρας αιρέσεως που έχει εμφανισθεί εις την εκκλ. ιστορία και που ονομάζεται Οικουμενισμός! Εμείς ως λαϊκοί, δια να συνεργασθούμε μαζί σας (αν δεν θελήσετε να ενταχθείτε στην Σύνοδο),θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η επιστροφή στο παλαιό ημερολόγιο, όχι διότι είμασθε ''ημερολάτρες'', αλλά διότι (συν τους άλλους λόγους που θα δημοσιεύσουμε προσεχώς), είναι αδύνατον να απορρίψωμεν τον τίμιο αγώνα που αφύπνισε χιλιάδες πιστούς τόσα και τόσα έτη!».
    
    Αὐτοὶ εἶναι οἱ Γ.Ο.Χ. Οἱ Γ.Ο.Χ. ποὺ ἀντὶ ἐν ταπεινώσει νὰ μάθουν ἀπὸ τὴν στάση ἀγάπης τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων, οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ αὐτοὶ μὲ τὸ πατρῶο/παλιό, δὲν ἀναθεματίζουν ὅμως, οὔτε ἁλιεύουν, νὰ μάθουν ἀπὸ τὴν στάση ὅλων τῶν ἄλλων ἀγωνιζομένων  –ἀνεξαρτήτως ἡμερολογίου– ὥστε νὰ ὑπερνικήσουν τὸν ἐγωϊσμὸ καὶ τὴν ἔπαρση «γνησιότητας» ποὺ τοὺς κατέχει καὶ τοὺς ὁδήγησε στὸ σχίσμα, κατηγοροῦν καὶ ἀνακηρύττουν ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ὅσους δὲν γίνονται μέλη τους, γιατὶ αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός τους: Ὄχι ἡ καταπολέμηση τῆς αἵρεσης, ἀλλὰ ἡ ἁλιεία φρέσκου θηράματος, ποὺ λόγω τῶν λίγων, δυστυχῶς, ἱερέων ποὺ ὑπάρχουν, πέφτει εὔκολα θύμα τους καὶ γίνεται μέλος τοῦ σχίσματος».

Μας προτρέπει ο κ. Τσακίρογλου να μάθουμε ''ἀπὸ τὴν στάση ἀγάπης τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων, οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ αὐτοὶ μὲ τὸ πατρῶο/παλιό, δὲν ἀναθεματίζουν ὅμως, οὔτε ἁλιεύουν.....''. Τέτοια συμπόρευση μας προτείνει ο κ. Τσακίρογλου; Να συμπορευόμαστε με τους μνημονευτές οι οποίοι από την πολύ «αγάπη» συνεχίζουν να μνημονεύουν τον Οικ. Πατριάρχη αλλά κατά περίεργον τρόπον δεν έχουν την ίδια αγάπη προς τους αδελφούς τους Εσφιγμενίτες αλλά και κάθε Αγιορείτη που αποφασίζει να διακόψει την μνημόνευση του κακοδόξου Επισκόπου του; Επίσης λησμονεί (;) ότι εάν οι Γ.ΟΧ. ήθελαν περισσότερο ποίμνιο (''αλιεία φρέσκου θηράματος'' την λέγει ο ίδιος), θα είχαν δεχτεί και τις προτάσεις που κατά καιρούς πρότειναν οι διάφοροι εκκλ. ταγοί προτρέποντάς τους να ακολουθούν το παλαιό αλλά να μνημονεύουν τον Μητροπολίτη που ανήκει στην Επίσημη Εκκλησία (όπως είχε προτείνει και ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος)! Θα είχαν δεχθεί δελεαστικές προτάσεις όπως κατωτέρω:ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΕΞΟΡΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΑΓΙΟ ΠΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΚΑΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ


Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΙΕΡΑΡΧΟΥ
«Μὰ εἶναι δυνατὸν νὰ πολεμήσουμε γιὰ τὴν Ἐκκλησία μὲ αὐτοὺς ποὺ μᾶς θεωροῦν ἐκτὸς Ἐκκλησίας; Διαπιστώνεται ἐδῶ ὁμοψυχία καὶ ὁμοφρονία; Θὰ ἀφήσουμε τὴν αἵρεση γιὰ νὰ πᾶμε στὸ σχίσμα;» 

Κατά τ΄ άλλα ο κ. Τσακίρογλου διαρρηγνύει τα ιμάτιά του διότι δήθεν εμείς αναθεματίζουμε και ανακηρύττουμε! ''Θα αφήσουμε την αίρεση για να πάμε στο σχίσμα;'' ερωτά! Ποιοί είναι στο σχίσμα; Εμείς απλώς θα του υπενθυμίσουμε ότι και αν είχαμε κάνει σχίσμα τότε:

«Καλύτερο το σχίσμα παρά η ενότητα που βλάπτει την αλήθεια και τη σωτηρία» (Από την ερμηνεία των στίχων 2-7 του ΙΔ’ κεφαλαίου των «Πράξεων Αποστόλων» σελ. 275 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου,«ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»).

Λοιπόν εμείς προτιμούμε να είμαστε με τούτο το «σχίσμα» παρά με ενώσεις συγκρητιστικού χαρακτήρος δια να απολαύσουμε τα δήθεν «οφέλη» μίας τέτοιας «ενότητος».

«Καὶ ἂς μὴν χρησιμοποιοῦμε τοὺς ἁγνοὺς πιστοὺς ποὺ ἀντέδρασαν τὴν ἐποχὴ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου, ἀλλὰ δὲν ἀκολούθησαν στὴν συνέχεια τὶς διασπαστικὲς κινήσεις τῶν λίγων. Διότι πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀντέδρασαν μέν, ἀλλὰ δὲν δημιούργησαν σχίσμα. Ἄλλοι παρασύρθηκαν, ἀλλὰ μετὰ τὸ παραταξιακὸ χάος ποὺ ἐπικράτησε, κατάλαβαν τὸ λάθος τους καὶ γύρισαν στὴν Ἐκκλησία, συνεχίζοντας μέσα στὴν Ἐκκλησία, ὅπως σήμερα, τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν πίστη. Πῶς δικαιολογεῖται ἄλλωστε τὸ γεγονός, ὅτι ἀπὸ τὸν μεγάλο ἀριθμὸ ἀντιδρούντων παρέμειναν στοὺς Γ.Ο.Χ. κάποιες χιλιάδες; Τὰ ἄλλα 2 ἑκατομμύρια ποὺ κάποιοι ὑπολογίζουν, ὅτι διεφώνησαν τότε μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου, ποῦ εἶναι; –ἂν ἔχουν πραγματικὴ ὑπόσταση αὐτοὶ οἱ ἀριθμοί. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ἐπίσης, ὅτι ἐκείνη ἡ γενιὰ τῶν διωγμῶν τοῦ 1924 δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν σημερινὴ γενιὰ «τῶν καθαρῶν καὶ γνησίων».

Ο κ. Τσακίρογλου δεικνύει ξεκάθαρα την άγνοιά του ως προς το ζήτημα της αντιδράσεως των παλ/των την εποχή εκείνη! Λησμονεί (;) ότι οι ίδιοι οι πιστοί εζητούσαν την εποχή εκείνη Επισκόπους για να ηγηθούν του αγώνος και βρήκαν ανταπόκριση εις το πρόσωπο του μακαριστού πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου! Λησμονεί (;) το γιατί αυτά τα ''2 ἑκατομμύρια'' που μας λέγει (αν έχουν πραγματική υπόσταση αυτοί οι αριθμοί), δεν ακολούθησαν την καινοτομία του ημερολογίου! Λησμονεί (;) ότι υπάρχουν έως σήμερον εγγόνια εκείνων των πρώτων πιστών που μας εξιστόρησαν και μας εξιστορούν τα γεγονότα της εποχής εκείνης και ας λέγει ο κ. Τσακίρογλου ότι δήθεν δεν υπάρχει καμία σχέση!

«Διότι ποιόν διωγμὸ βιώνουν ἢ θὰ βιώσουν σήμερα οἱ Γ.Ο.Χ. ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές; Κανέναν, διότι ἔχουν ἀποκόψει ἑαυτοὺς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀνακήρυξαν δική τους. Οἱ Οἰκουμενιστὲς δὲν ἀσχολοῦνται πιὰ μαζί τους. Ἀντιθέτως παρακαλοῦν νὰ προσχωρήσουμε κι ἐμεῖς στὶς τάξεις τῶν Γ.Ο.Χ. γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ ἐμᾶς. Πῶς ἐξισώνουν ἑαυτοὺς οἱ Γ.Ο.Χ. μὲ τὸν ἑκάστοτε Ἁγιορείτη, τὸν ἑκάστοτε ἱερέα, τὸν ἑκάστοτε πιστό, ποὺ διώκεται ἀλύπητα ἀπὸ τὸ κελὶ τῆς μετάνοιάς του, τὴν ἐνορία του, τὸν ναό του, ὅταν αὐτοὶ στοὺς ναούς τους ἑορτάζουν, σὰν νὰ μὴν συμβαίνει τίποτα στὸν ἔξω κόσμο καὶ χωρὶς τὸν φόβο νὰ ἔρθει ὁ ἑκάστοτε οἰκουμενιστὴς Ἐπίσκοπος καὶ νὰ τοὺς διώξει;»

Δεν μας λέγει ο κ. Τσακίρογλου όμως για τους διωγμούς που βίωσαν οι παλαιοημερολογίτες από τους ''Πατέρες'' των σύγχρονων Οικουμενιστών! Επίσης το λεγόμενο ''(Οι Οικουμενιστές) παρακαλοῦν νὰ προσχωρήσουμε κι ἐμεῖς στὶς τάξεις τῶν Γ.Ο.Χ. γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ ἐμᾶς'', είναι άτοπο και ουδόλως ισχύει, διότι ούτως ή άλλως και για τους Αποτειχισμένους θεωρούν ότι βρίσκονται ''εκτός Εκκλησίας''! Επίσης ο κ. Τσακίρογλου παραπλανά τον κόσμο όταν αναφέρει ότι είναι διωγμός το να εγκαταλείπει κανείς το κελί του ή τον ναό του! Διωγμός κ. Τσακίρογλου είναι όταν διώκεται ο πιστός προσπαθώντας να γλιτώσει από τους υποκοπάνους των χωροφυλάκων, όταν εξορίζεται, όταν χάνει την ζωή του, όταν κλείνεται εις την φυλακή, και όχι όταν διακόπτει το μνημόσυνο με συνέπεια να εγκαταλείψει τον ναό και να διακοπεί ο χρηματικός μισθός του! 

Η άγνοια του κ. Τσακίρογλου ως προς το παλαιοημερολογίτικο ζήτημα και ιστορία είναι εμφανέστατη! Πως είναι δυνατόν να λέγει «ὅταν αὐτοὶ στοὺς ναούς τους ἑορτάζουν, σὰν νὰ μὴν συμβαίνει τίποτα στὸν ἔξω κόσμο καὶ χωρὶς τὸν φόβο νὰ ἔρθει ὁ ἑκάστοτε οἰκουμενιστὴς Ἐπίσκοπος καὶ νὰ τοὺς διώξει;» 

Λησμονεί (;) ότι: 

«ΕΙΣΕΠΕΣΕ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΨΥΧΟΛΟΓΗΤΟΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΘΕΛΗΣΗ (η Εκκλησία) ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΠΝΙΞΗ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΗΝ, ΜΕ ΒΙΑΙΑ ΜΕΣΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΑΣΑ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΡΙΣΑΣΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ...ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΝ ΔΕ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΘΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ. (Γέροντος Γαβριήλ Διονυσιάτου, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΣΕΛ.17)

Λησμονεί (;) ότι προ ολίγων ετών δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε καν Εκκλησίες λόγω των επεμβάσεων των Τοπικών Μητροπολιτών της Επίσημης Εκκλησίας οι οποίοι δια μέσω μηνύσεων μας πήγαιναν εις τα δικαστήρια λόγω ''αντιποιήσεως αρχής'';

«Ἀντὶ λοιπὸν οἱ τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ ὅσοι τοῦ παλαιοῦ μὴ Γ.Ο.Χ., ἀλλὰ τῷ σχίσματι φιλικὰ διατεινόμενοι καὶ τοὺς τοῦ νέου καταδικάζοντες νὰ ἀκολουθήσουν τὸν Παῦλο, ποὺ διδάσκει: «Ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου» (Ρωμ. θ’ 3), ἀναθεματίζουν ἀσεβέστατα καὶ ὑπεροπτικὰ ὁλόκληρες γενεὲς καὶ ἅγιες μορφὲς τοῦ νέου χωρὶς διάκριση καὶ γνώση».

Ενώ ο κ. Τσακίρογλου και οι λοιποί ακολουθούν πιστά τον Απ. Παύλο όπως εδώ:

http://entoytwnika1.blogspot.gr/2017/06/blog-post_57.html 

αλλά και εδώ: 

http://entoytwnika1.blogspot.gr/2017/05/blog-post_30.html!!!

Όλα τα υπόλοιπα που αναφέρει είναι επαναλαμβανόμενες θεωρίες που έχουν ήδη απαντηθεί αρκετές φορές και είναι προς εντυπωσιασμό των απλοϊκών και μόνο!

Οι ενώσεις δεν γίνονται δια μέσω κειμένων ή απαντήσεων, αλλά δια μέσω διαλόγων κατ΄ ιδίαν,  πόνο καρδίας, ταπείνωση, και με προσευχή προς το Πανάγιον Πνεύμα το οποίον μόνον Αυτό: 

«εις ενότητα πάντας εκάλεσε»

όπως ψάλλουμε εις το κοντάκιον της εορτής της Πεντηκοστής!

Εμείς οι άνθρωποι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα! 

Όπως η κάθοδος του Πνεύματος την Πεντηκοστή αντιστρέφει το αποτέλεσμα του πύργου της Βαβέλ (Γεν. 11,7), έτσι και σήμερα μόνον δια της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να επιτύχουμε την ενότητα. Εμείς το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι η αληθής καλή προαίρεση

Το ερώτημα όμως είναι (και με αυτό θα κλείσουμε):

Yπάρχει καλή προαίρεση;0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top