Αναγνώσαμε σχόλιο στην Π.Π. υπό τον τίτλο: ''Γίνονται ζυμώσεις με …οικουμενιστική μαγιά!''.

 Μας λέγει:

«Καλύτερα με Αρτέμιο.
Τις τελευταίες μέρες

για σύμπηξη κοινού μετώπου

νεοαποτειχισμένων-Παλαιοημερολογιτών
βλέπω να γίνονται ζυμώσεις έντονες. 
Τούτη η κίνηση βλέπω να προέρχεται από Παλαιοημερολογίτες που θέλουν να απορροφήσουν τους αποτειχισμένους, να δικαιώσουν το σχίσμα τους, τις συνόδους τους και χρησιμοποιούν νεοαποτειχισμένους και πιέζουν τους νεοημερολογίτες για να επιτύχουν το σκοπό τους. Παρόμοια κίνηση είδα στις ΑΚΤΙΝΕΣ να κάνει κι ο Ράσκας και Πριζρένης Αρτέμιος. Προτείνω, αν κάτι πρέπει να γίνει, προτιμότερο να πάμε με Αρτέμιο. Είναι και με το Παλαιό, και δεν έπεσε στο δόλωμα να ενωθεί με τους Κυπριανίτες και παρατάξεις».


Σε παλαιότερα άρθρα στην παλαιά μας σελίδα, όσους δεν ήθελαν την ένωση των Ορθοδόξων σε ένα κοινό Εκκλησιαστικό Σώμα, τους ονομάζαμε ''διασπαστές της Ορθοδοξίας''! 

Επίσης είδαμε και το σχόλιο της Π.Π. που αναφέρει: 

«Σχόλιο «Π.Π.»: Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Τέτοιους εἴδους ἑνώσεις ἀκολουθοῦν τὴν ἁγιοπατερικὴ Παράδοση καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες  ἢ  τὴν οἰκουμενιστικὴ «συνταγή»: Ἂς παραμερίσουμε αὐτὰ ποὺ μᾶς χωρίζουν καὶ ἂς κρατήσουμε αὐτὰ ποὺ μᾶς ἑνώνουν;»Αγαπητοί, ''ζυμώσεις με Οικουμενιστική μαγιά'' δεν είναι μόνον όσες παραμερίζουν αυτά που μας χωρίζουν και κρατούν αυτά που μας ενώνουν,  αλλά και οι τύπου: ''εμείς κρατούμε το δικό μας, εσείς το δικό σας'' όπως επί παραδείγματι: 

Στον διάλογο που είχε η σελίδα μας με τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά ο ίδιος ανέφερε ότι:

«Ἡ λύσις, κατὰ τὴν γνώμη μου, θὰ εὑρίσκετο σὲ μιὰ ἀλληλοπεριχώρησι... δὲν ἔχομε πρόβλημα  εἰς τό νά ἔχωμε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ Ἀποτειχισμένους, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν τὸ Π.Η. Ἂν δὲ κάποιος, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ π.χ. τὸ Π.Η., ἤθελε νὰ πάη στὴν Ἐκκλησία τῶν Ἀποτειχισμένων τοῦ Ν.Η. σὲ μιὰ μεγάλη γιορτή, διότι αὐτὸς ἐκείνη τὴν ἡμέρα δὲν γιορτάζει ἢ ἔχει νηστεία κ.λπ., ἂς μὴν πάη στὴν Ἐκκλησία, ἐφ’ ὅσον δὲν ἔχη κοντά του Ἐκκλησία τοῦ Π.Η. Θὰ πάη ὅμως στὴν Ἐκκλησία τῶν Ἀποτειχισμένων τοῦ Ν.Η. νὰ μεταλάβη, νὰ στεφανωθῆ, νὰ βαπτίση τὸ παιδί του κ.λπ. Αὐτὸ θεωρῶ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία....»


Και αυτός ο τρόπος επίσης αγαπητοί μου είναι ''ζύμωση Οικουμενιστικής μαγιάς''! Ο καθένας κρατάει το ''δικό του'' έχοντας εκκλησιαστική κοινωνία με όλους, και όλα καλά! Αυτό ακριβώς πράττουν και οι Οικουμενιστές! Οι Οικουμενιστές θεωρούν ότι δεν απεμπολούν κάτι (μάλιστα το αντίθετο φρονούν), δεν ζητούν από τους άλλους να απεμπολήσουν, και πορεύονται όλοι ωραία και καλά πρός ένωσιν και κοινωνίαν!

Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχετε δίκιο. Εμείς αγαπητοί, δεν αναφέραμε ότι πρέπει να παραμερίσουμε όσα μας χωρίζουν, αλλά είπαμε ότι αυτά που μας χωρίζουν δεν είναι της αρμοδιότητας μεμονωμένων προσώπων και δη λαϊκών ή μοναχών, αλλά της Καθ΄ Όλης Εκκλησίας, Της μόνης αρμοδίας να αποφανθεί! Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε διασπαστεί εδώ και αρκετά έτη λόγω ενός εμποδίου που δεν μας αφορά!!! Δεν φοβάσθε αδελφοί την ημέρα εκείνην της Μεγάλης Κρίσεως όταν έλθει η ώρα της απολογίας σας; Δεν φοβάσθε όταν, στην κυριολεξία, ''αρπάζετε'' μίαν αρμοδιότητα η οποία δεν σας αφορά, διότι δεν είναι δική σας, αποφαινόμενοι στεντορείως και με 
θράσος; 


Λησμονήσατε ότι: 


«Ευεργεσία δέ είναι να ενωθούν τα έως τώρα διεσπασμένα». (Μ. Βασιλείου Ἐπιστολὴ 92, πρὸς Ἰταλοὺς καὶ Γάλλους (Επισκόπους. Επιστολή 113, πρός τους εν Ταρσώ Πρεσβυτέρους).


Λησμονήσατε ότι όταν βιαίως ''αρπάζετε'' αρμοδιότητες που δεν είναι δικές σας και δεν σας αφορούν, τότε θα ακούσετε εκείνην την ημέραν:


«Και ποιός είσαι σύ ο οποίος έχεις τόση μεγάλη εξουσίαν και δύναμιν; Διότι τότε θα καθίσει επάνω εις τον θρόνον του ο Υιός του Θεού και θα τοποθετήσει τα πρόβατα εκ δεξιών, τα ερίφια εξ΄ αριστερών. Διατί λοιπόν επιζητείς τόσον μεγάλην αξίαν, την οποίαν ηξιώθη να λάβη μόνον ο όμιλος των αποστόλων και οι κατ΄ απόλυτον ακρίβειαν γενόμενοι διαδόχοι αυτών, οι οποίοι είναι πλήρεις χάριτος και δυνάμεως;.... (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, 31, 451-456).


Λησμονείτε τις αιτίες των συμφορών μας, που πολύ σωστά επισημαίνουν ομιλώντας διαχρονικά οι Άγιοι Πατέρες μας ΕΔΩ;Όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τα γραφόμενα μας θυμίζουν το:

«ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται» (Ματθ. 6,23).

Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν απορούμε, διότι γνωρίζουμε ότι:

«Ο πόλεμος είναι τριπλούς, προερχόμενος από τους πλάνους, τους εχθρούς και από τους ψευδαδέλφους. Πρόσεχε και τον Παύλο που θρηνεί δια τα ίδια πράγματα και λέγει: «Από έξω μάχαι, από μέσα φόβοι» και «κίνδυνοι που προέρχονται από ψευδαδέλφους». Και πάλιν: «Διότι οι παρόμοιοι άνθρωποι είναι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι που μεταμορφώνονται σε αποστόλους του Χριστού». (Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία ΟΕ΄)

Όσον αφορά τον Επίσκοπο Αρτέμιο, καλόν θα είναι να ενθυμηθούν μερικοί, ποιοί, ποιόν, και για ποιόν λόγον απεκήρυξαν προ καιρού (για να μην ξεχνιόμαστε)!!!


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top