Διαβάζουμε από τους Πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Σεβήρος (σ.σ. ας δουν οι Ορθόδοξοι ποιούς τιμούν οι Μονοφυσίτες ως ''Πατριάρχες''):
 (Δοσιθέου Ιεροσολύμων, «Δωδεκάβιβλος», Τομ. Γ΄ σελ. 10.)(«Σεβήρος ο αλητήριος, ο κατα Θεού λαλήσας αδικίαν αεί, ποτέ μεν τα των Ελλήνων μυστήρια μυηθείς και ταύτα τιμήσας». Mansi, 8. σελ. 995)


Ο Σεβήρος και όταν έγινε Πατριάρχης δεν έπαυσε την ειδωλολατρεία:(«ούπω και σήμερον την ελληνικήν αποθέμενος δεισιδαιμονίαν» Mansi, 8. σελ. 999)


Διο:(«και περί τας εν Δάφνη πηγάς πράξαι τετόλμηκε μαγείαις τε χρώμενος αυτόθι και θυμιάμασι μυσαροίς θεραπεύων (λατρεύων) τους δαίμονας, και τούτο πάσα εκείνη η μεγάλη άδει πόλις» Mansi, 8. σελ. 1039)Τοιούτος ήτο ο Σεβήρος, ο αρχηγός του Μονοφυσιτισμού!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top