Bλέπουμε αρκετά ιστολόγια  να αφιερώνουν άρθρα δια τον Προφήτη Ηλία τιμώντας την μνήμη του κατά το Ν.Η. . Μόνο που δεν εορτάζεται σήμερα!Πρό 4 ετών είχαμε αναγνώσει την επιστολή του Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ προς τον Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Εις τούτην την επιστολήν (σελ. 29-31) αναφέρει ο Πειραιώς τους λόγους του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου (για το Π.Η.) που έχουν ως εξής:

«Τό ὅτι ὁ Θεός περισσότερο εὐαρεστεῖται στήν τάξη τοῦ πασχαλίου καί ἁπλῶς εἰπεῖν τοῦ καλανταρίου τοῦ δικοῦ μας, τοῦ Ὀρθοδόξου, παρά στήν ἀκρίβεια τοῦ πασχαλίου καί καλανταρίου τῶν Λατίνων, γίνεται φανερό ἀπό τά θαύματα, πού ἔδειξε καί δείχνει ἕως τώρα γι’αὐτό. Διότι, α) στά μέρη τῆς Ἡλιουπόλεως τῆς Αἰγύπτου, ὅπου εἶναι οἱ δύο μεγάλες Πυραμίδες, ἐνεργεῖ ὁ Θεός κάθε χρόνο αὐτό τό παράδοξο˙ δηλαδή κατά τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης τῆς δικῆς μας (ὄχι τῶν Λατίνων), ξερνᾶ ἡ γῆ λείψανα καί κόκκαλα παλαιά ἀνθρώπινα, ἀπό τά ὁποία γεμίζει ἕνας εὐρύχωρος κάμπος, τά ὁποία στέκονται ἕως τήν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, καί τότε κρύβονται καί παντελῶς δέ φαίνονται, μέχρι νά ἔλθει πάλι ἡ Μεγάλη Πέμπτη. Αὐτό δέν εἶναι κανένας μύθος, ἀλλά ἀληθινό καί βέβαιο, μαρτυρημένο ἀπό παλαιούς καί νέους ἱστορικούς, μάλιστα δέ ἀπό τόν Γεώργιο Κορέσσιο τόν Χίο καί ἀπό τόν ἀοίδιμο πατριάρχη Ἱεροσολύμων Νεκτάριο (ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Ἀραβικός χρονογράφος, σ. 266.), ὁ ὁποῖος τό διηγεῖται στόν ἀραβικό χρονογράφο, πού ἔγραψε, καί φαίνεται, ἀπ’ὅσα λέει παρακάτω, ὅτι τό εἶδε μέ τά μάτια του (τά ἀνθρώπινα αὐτά κόκκαλα προμηνύουν τήν μέλλουσα ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ὅπως τά εἶδε καί ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ). β) Ἐπίσης, ὁ ρηθείς Κορέσσιος γράφει ὅτι ὁ Πασχασῖνος ἔγραφε πρός τό Λέοντα ὅτι, ὅταν ἑόρταζαν κάποτε τό Πάσχα οἱ μέν ἀνατολικοί τήν 22α Ἀπριλίου, οἱ δέ δυτικοί τήν 25η Μαρτίου, μιά βρύση, ἡ ὁποία προηγουμένως ἦταν ξηρά, γέμισε ἀπό νερό τήν 22α Ἀπριλίου, δηλαδή στό δικό μας Πάσχα καί ὄχι τῶν Λατίνων. γ) Τέλος, ὁ Δοσίθεος Ἱεροσολύμων (ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Δωδεκάβιβλος˙ περί τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, βιβλίο 12ο, κεφ. 2ο, §β΄, ἐκδ. Β. Ρηγόπουλος, Θεσ/κη 1983, σσ. 105-106.), στό ιβ΄ βιβλίο τοῦ περί τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, διηγεῖται ὅτι εὑρισκόμενος κάποτε ὁ Ἱεροσολύμων Παΐσιος στό Βελιγράδι, ἀκολούθησε ἕνα θαῦμα, βεβαιωτικό μέν τοῦ δικοῦ μας καλανταρίου, ἀναιρετικό δέ τοῦ τῶν Λατίνων˙ δηλαδή ἡ ζύμη, πού ζυμώθηκε ἀπό κάποια Λατίνα κατά τήν ἡμέρα τοῦ προφήτου Ἠλιού, μεταβλήθηκε σέ πέτρα σκληρή, κίσσηρα (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 8-9.).

Το θαύμα έχει ως εξής:

«…Ο Παΐσιος λοιπόν ήλθε από Ιασίου στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα στην Αδριανούπολη, Φιλιππούπολη, Σόφια και Βελιγράδι, στο οποίο όταν ήταν ο Πατριάρχης Παΐσιος, συνέβη να γίνει το ακόλουθο. Κάποια γυναίκα Ορθόδοξη είπε σε μία Λατίνα (Παπική) γυναίκα που ήθελε να ζυμώσει στις 20 του Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία εορτάζεται η μνήμη του Προφήτη Ηλία: «Σήμερα είναι η εορτή του Ηλία του Προφήτη, και μην κάνεις δουλειές». Η Παπική όμως, απάντησε ότι πέρασαν δέκα ημέρες από την εορτή του Προφήτη Ηλία, και έτσι φιλονικούσαν μεταξύ τους, εάν άραγε οι δέκα ημέρες καλώς προστέθηκαν από τους Παπικούς, και άρχισε η Λατίνα (Παπική) να ζυμώνει. Και ω του θαύματος! μεταβλήθηκε στα χέρια αυτής το φύραμα σε λίθο, όμοιο με κισσήριο, το κοινώς λεγόμενο πουρί, και ακούστηκε στη Σερβία το γεγονός, και μοίρασαν τον λίθο οι άνθρωποι σε μαρτυρία και έλαβε και ο Παΐσιος μέρος από την πέτρα, το οποίο έως και τώρα βρίσκεται κρεμασμένο στην εικόνα του Προφήτη στο Μοναστήρι του στην Ιεροσόλυμα. Έπειτα ο Παίσιος μετέβη στις Σέρρες, Θεσσαλονίκη και Βέροια και αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, και από εκεί στα Ιεροσόλυμα…».


Ελπίζουμε να κατανοούν τα λεγόμενα οι αγαπητοί αναγνώστες και να μην τα λάβουν ως μία λατρεία ''ημερών'', αλλά ως σεβασμό εις το θέλημα του Θεού, όπως μας λέγει και ο Νεκτάριος Ιεροσολύμων,  και εις τας παραδόσεις της Εκκλησίας μας!

Ας φοβηθούμε=σεβαστούμε τον Θεό, διότι δεν είναι ανάγκη να πάθουμε (δια να μάθουμε) ότι έπαθε και η Λατίνα γυναίκα η οποία ως ισχυρογνώμων εθεώρησε ότι είχε περάσει η εορτή του Προφήτου (κατά το Ν.Η.)! Δια τούτο εγράφησαν τα λεγόμενα υπό των Πατέρων δια να τα ενθυμούμαστε......


 Αυτή είναι η αλήθεια!  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top