Προ ημερών, στον διάλογο που είχαμε μετά του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά, ο π. Ευθύμιος μας έθεσε το ερώτημα:

«Γιατί δὲν ὡμιλήσατε καὶ δὲν ὁμιλεῖτε οἱ Γ.Ο.Χ. διὰ τὴν ἁγιοποίησι τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, ἐνῶ ἔχετε καταφερθῆ δριμύτατα γιὰ ἄλλες πρόσφατες ἁγιοποιήσεις (π.χ. π. Παϊσίου, π. Πορφυρίου) καὶ ἔτσι μᾶς ἀφήσατε νὰ πολεμοῦμε μόνοι μας δι’ αὐτὴν τὴν Μασωνικὴ καὶ αἱρετικὴ ἁγιοποίησι μὲ τὰ θηρία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Εἰς τὴν περίπτωσι τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης σᾶς προσφέραμε ἄφθονα καὶ ἀναρίθμητα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα χωρὶς κόπο θὰ μπορούσατε νὰ τὰ χρησιμοποιήσετε καὶ νὰ ἀποδείξετε μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα τὶς προθέσεις καὶ τὴν γραμμὴ τῶν Οἰκουμενιστῶν....»

Εμείς του απαντήσαμε ως εξής:

«Σε αυτό το ερώτημά σας, έχετε απόλυτο δίκιο και ήδη εζητήσαμε τα εν λόγω στοιχεία από τους συνεργάτες σας προς έρευνα και θα σας ενημερώσουμε δια το πόρισμα όταν τα λάβουμε και τα μελετήσουμε προσεκτικά».

Ο ίδιος απάντησε με ''κακή'' διάθεση ότι: 

«Ἐδῶ κατ’ ἀρχάς δέν μᾶς ἀναφέρετε τί ἔκαναν μέχρι σήμερα οἱ ΓΟΧ εἰς τό θέμα τῆς ἁγιοποιήσεως τοῦ Ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης ἀπό τούς Οἰκουμενιστές, ἀλλά τί ἐκάνατε καί ἐσεῖς καί τό ἱστολόγιό σας. Δηλαδή γνωρίζετε τήν ἁγιοποίησι αὐτή καί δέν ἐδώσατε σημασία, ἤ δέν ἐγνωρίζατε καί τώρα τήν ἐμάθατε καί δι’ αὐτό ἐζητήσατε ἐσπευσμένως τά στοιχεῖα πρός μελέτη κλπ. Πάντως τό νά μή γνωρίζετε τίποτε μέχρι σήμερα ἐπί τοῦ θέματος τούτου μᾶς φαίνεται λίγο ἀπίθανο καί θά ἐδικαιολογεῖτο μόνον ἐάν ἐζούσατε μακριά ἀπό τόν κόσμο καί μάλιστα γιά ἀρκετό χρονικό διάστημα. Ἔτσι μέ τήν ἀπάντησί σας αὐτή δείχνετε ὅτι θέλετε νά μαζέψετε τά ἀσυμμάζευτα καί δέν μᾶς βοηθᾶτε νά βγάλουμε τόν κακό λογισμό, τόν ὁποῖο σᾶς ἀναφέραμε στήν ἐρώτησί μας, ὅτι δηλαδή  «μᾶς δίδετε τὴν ἐντύπωσι ὅτι πολεμᾶτε ἐπιλεκτικὰ καὶ προγραμματισμένα καὶ κυρίως κατευθυνόμενα καὶ μόνο ὅσα ἐσεῖς ἀνακαλύψατε καὶ δι’ ὅλα τὰ ἄλλα δὲν δίδετε σημασία».


Βέβαια ο π. Ευθύμιος λησμόνησε (;) ότι δεν έχουν γράψει μόνο για τον π. Παίσιο και Πορφύριο, αλλά και για τον Χρυσόστομο Σμύρνης, και μάλιστα στο ίδιο τεύχος!!! 

Πού; 

Ορίστε δια του λόγου το αληθές· στους ''Άγίους Κολλυβάδες'' διαβάζουμε:δυστυχώς ο π. Ευθύμιος μάλλον ''ξέχασε'' (;)  και δεν θυμόταν....

 Εν πάση περιπτώσει, εμείς ερευνήσαμε τα στοιχεία, και θα δημοσιεύσουμε σε λίγες μέρες την εργασία μας η οποία δικαιώνει τα λεγόμενα περί του Χρυσοστόμου Σμύρνης.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top