Μετά από πολυχρόνια διακοπή της έντυπης εκδόσεως του περιοδικού, είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε την επανέκδοση αυτού σε νέα μορφή και επαυξημένη. 

Θα κυκλοφορεί και σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική έκδοση. Είμαστε πρόθυμοι να φιλοξενούμε στο περιοδικό μας αρθρογράφους oι οποίοι μπορούν να μας αποστέλλουν τα κείμενά τους προς δημοσίευση στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο το οποίο είναι: johncriket@gmail.com

Αυτονόητον είναι ότι το περιοδικό θα έχει ως πρωτεύων θεματολογία τα όσα αφορούν την αντίδραση - αντίσταση κατά της Παναιρέσεως του αιώνα μας η οποία ονομάζεται ''Οικουμενισμός'', αλλά και τις σχετικές πληροφορίες (ενημέρωση) για την ορθή αντιμετώπισή του, διότι κατά τον πολύ και σοφότατο Ιωσήφ Βρυέννιο:

«Οὐκ ἀρνησόμεθά Σε φίλη Ὀρθοδοξία, οὐ ψευσόμεθά Σε πατροπαράδοτον σέβας, οὐκ ἀφιστάμεθά Σου Μῆτερ εὐσέβεια
Ἐν Σοί ἐγεννήθημεν, ἐν Σοί ζῶμεν, καί ἐν Σοί  κοιμηθησόμεθα.  
Εἰδέ καλέση καιρός, μυριάκις ὑπέρ Σοῦ τεθνηξόμεθα». 
2 comments:

 
Top