ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ «ΔΗΛΩΣΗ» ΤΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ (2012)

Σε παλαιότερο άρθρο εδώ (2012), είχαμε αναφέρει ότι μερικοί χρησιμοποιούν τον π. Γεώργιο είτε δια να στηρίξουν τις θέσεις τους, είτε δια να δημιουργήσουν διαμάχες και διχόνοιες. Το όλον θέμα αφορά την δήθεν δήλωση του π. Γεωργίου σε άρθρο που τιτλοφορείται ως:   ''Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός για τους παλαιοημερολογίτες''!

Mετά από 6 έτη, βλέπουμε και πάλιν να δημοσιεύεται η ίδια «δήλωση»! 

Όποιος αμφισβητεί τα όσα γράψαμε, ας μας στείλει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας ώστε να του αποδείξουμε το γιατί δεν είναι δήλωση του π. Γεωργίου.

Μερικοί, το βάρος της ευθύνης το απέδωσαν στους Παλ/τες λόγω εμπαθείας προς αυτούς. Το ζήτημα είναι το ποιός διέπραξε αυτήν την ''εξυπνάδα''; Παλαιοημερολογίτης ή Νεοημερολογίτης; (ο καθένας δια ευνόητους λόγους). Δυστυχώς δεν θα μάθουμε ποτέ! Μόνο ο Θεός γνωρίζει......!

''Ζιζάνια'' υπάρχουν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν με στόχο να σπέρνουν διχόνοιες και διασπάσεις! Παλαιότερα τους ονομάζαμε διασπαστές της Ορθοδοξίας! Δεν πρόκειται να εκλείψουν, διότι μας έχει προειδοποιήσει ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας ότι: «ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου». 

«Κάποιος ἄνθρωπος, λέγει, ἔσπειρε καλόν σπόρο στό χωράφι του. Ὅταν ἦρ θε ὁ καιρός νά φυτρώση τό σιτάρι, ἀντελήφθησαν οἱ ἄνθρωποί του, αὐτοί δηλαδή πού τούς ἔστειλε μέ τόν καλό σπόρο νά σπείρουν τό χωράφι του, οἱ ἐργάται του, οἱ γεωργοί του, ἀντελήφθησαν ὅτι στό χωράφι μέσα εἶχαν φυτρώσει καί ζιζάνια. Καί λέγουν εἰς τόν Κύριον: «Ὁ σπόρος πού μᾶς ἔδωκες, Κύριε, καλός δέν ἦταν; πῶς ἔγινε καί φύτρωσαν ζιζάνια;». Τήν ἀπορία τους αὐτή τήν ἐξηγεῖ ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ χωραφιοῦ· καί λέγει: «Ὁ σπόρος πού σᾶς ἔδωσα βεβαίως ἦτο καλός · ἀλλά τήν νύχτα, ὅταν ἐσεῖς πήγατε νά κοιμηθῆτε, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κοιμῶνται, ἐχθρός ἄνθρωπος πῆγε καί ἔσπειρε ζιζάνια μέσα στό χωράφι, ἔρριξε σπόρον ζιζανίων. Ὅταν ἐφύτρωσε ὁ σῖτος, ἐφύτρωσαν καί τά ζιζάνια. Αὐτό εἶναι ὅλο.». Τοῦ λέγουν τότε οἱ γεωργοί: «Νά πᾶμε νά ξερριζώσουμε ἀπό μέσα τά ζιζάνια.». Καί λέγει ὁ Κύριος: «Ὄχ ι · ἀφῆστε τα νά συναυξάνουν. Θά ’ρ θη ἡ ὥρα, πού θά γίνη αὐτό τό χώρισμα. Τότε θά γίνη, ὅταν θά ἔλθη ὁ καιρός, πού τό σιτάρι θά μπῆ στήν ἀποθήκη καί τά ζιζάνια θά συναχθοῦν καί θά μποῦν μέσα στό καμίνι τοῦ πυρός.». (Ματθ. 13, 24-30)


Είναι ανοησία λοιπόν το να αναπαράγεται και πάλιν το ίδιο άρθρο  ενώ το έχουμε εξηγήσει δεκάδες φορές.

Μία από τις ασφαλές τοποθετήσεις του π. Γεωργίου για τους Παλ/τες είναι η ακόλουθη, στο κάτωθι βίντεο:
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
1 comments:

 
Top