ΔΕΝ μποροῦμε νὰ παρακολουθήσουμε τὸν κατήφορο τῶν ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν.
Συν αγωνίζονται ποιὸς θὰ καταλάβει τὴν πιὸ ἀξιοζήλευτη θέση στὸ οἰκουμενιστικὸ στερέωμα. Τὸν περασμένο μήνα «τιμήθηκε» ἀπὸ τὸν διαθρησκειακὸ ὀργανισμὸ «Θρησκεῖες γιὰ τὴν Εἰρήνη» ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος. «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, ὁ Μακαριώτατος, Ἀναστάσιος, ἐξελέγη ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ “Θρησκεῖες γιὰ τὴν Εἰρήνη”, ἡ μεγαλύτερη θρησκευτικὴ ὀργάνωση στὸν κόσμο, μὲ τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν μεγάλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ στὴν προώθηση καὶ ἐπίτευξη τῆς εἰρήνης. Ἡ 9η συνέλευσή της, πραγματοποιήθηκε στὶς 20-22 Νοεμβρίου στὴ Βιέννη, καὶ συμμετεῖχαν 600 θρησκευτικοὶ ἡγέτες ἀπὸ ὅλες τὶς περιοχὲς τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ μιλήσουν γιὰ τὴν αὐξανόμενη βία σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο. Σὲ ἀνακοίνωσή της, ἡ Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας ἀναφέρει ὅτι “αὐτὴ ἦταν μία ἐπιλογὴ ποὺ τιμᾶ τὸ ρόλο τῆς Ὀρθόδοξης Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία πρὶν ἀπὸ δύο δεκαετίες ἄρχισε τὸ θαῦμα τῆς ἀνάκτησης ἀπὸ τὰ ἐρείπια, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴ χώρα μας”» (Ἱστολ.Ρομφαία). Στ’ ἀλήθεια, πιστεύει ὁ Μακαριώτατος ὅτι ἡ ἐπιλογή του στὸν πανθρησκειακὸ αὐτὸ ὀργανισμό, μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἐπιβράβευση τοῦ ὄντως σπουδαίου ἔργο του στὴν Ἀλβανία; Πιστεύει ὅτι μπορεῖ ἕνας ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος νὰ γίνει πρόεδρος ἑνὸς διαθρησκειακοῦ ὀργανισμοῦ, πού δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι θρησκεία, τουλάχιστον ὅπως τὴν ἐννοοῦν οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου; Πιστεύει τέλος στὸ μῦθο τῆς δῆθεν εἰρήνης, πού μπορεῖ νὰ φέρει ὁ διαθρησκειακὸς διάλογος; Ἂν θέλει ἂς μᾶς ἀπαντήσει…

''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ'' ΑΡ. ΦΥΛ. 2004

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top