Ἔτη πολλὰ ἀδέλφια!

Εὔχομαι, ὅπως ὁ Δεσπότης Χριστὸς κατεδέχθη νὰ γεννηθῆ σὲ ταπεινὸ σπήλαιο διὰ νὰ λάμψει τὸ φῶς Τοῦ εἰς τὸν κόσμο, ἔτσι νὰ καταδεχθῆ νὰ ἔλθη καὶ εἰς τὴν ταπεινή μας καρδία διὰ νὰ λάμψει καὶ εἰς ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς το φῶς τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὥστε διὰ μέσω Αὐτοῦ, νὰ φτάσουμε εἰς τὸ ποθούμενο, τὴν τοιμασμένην βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου  (Ματθ. 25, 34)

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top