Του  κ. ΖΙΩΓΑ  Θεόδωρου
 
 


     
 
Την 5-11-2014, υπέπεσε στην αντίληψή μου μήνυμα του Μητρ. Ιταλίας κ. Γενναδίου, σχετικά με την επικείμενη συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Πάπα Φραγκίσκου στο Φανάρι την 29 και 30-11-2014. Το μήνυμα αναρτήθηκε στο Ιστολόγιο‘‘Αγιορείτικο Βήμα’’ την Τρίτη 04-11-2014 με τον τίτλο.

«Ιταλίας Γεννάδιος: Η συνάντηση Βαρθολομαίου-Πάπα στο φανάρι θα είναι «Πάσχα», Ανάστασις, χαρά». Σημ. Η υπογράμμιση είναι στο Ιστολόγιο. Θα παραθέσω λίγα αποσπάσματα του μηνύματος και σύντομα θα τα σχολιάσω.
«O Eπίσκοπος Ρώμης και ο Επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, οι δύο Πατριάρχαι Ανατολής και Δύσεως,Κορυφαί τιμής και αγάπης…λαμβάνουν την μεγαλειώδη απόφασιν διά μίαν νέανΣυνάντησιν-Πορείαν αγάπης, ειρήνης, ελπίδος και ενότητος- εις την Πόλιν της Υπερμάχου Στρατηγού Παναγίας, εις την Πόλιν του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η μεγαλοπρεπής, αλλά και αδελφική, Συνάντησις των δύο πρώτων πνευματικών Ηγετών της Χριστιανικής Εκκλησίας εις το ενδοξότατον Φανάριον,την Καθέδραν του Οικουμενικού Πατριάρχου, οπωσδήποτε θα μείνη ιστορική και λαμπροτάτη μέσα εις τους αιώνας του παρελθόντος και του παρόντος, αλλά, βεβαίως, και του μέλλοντος, όμως, νομίζω ταπεινά ότι η Συνάντησις αυτή θα μείνη εις την ζωήν του πιστού λαού του Θεού ως μία σταθερή και ασυναγώνιστη εμπειρία και πραγματικότηςκαταλλαγής και αδελφοσύνης, σημαντικοτέρα και αξιολογωτέρα, βεβαίως, των προηγουμένων Συναντήσεων, «Γέφυρα αγάπης, ειρήνης, ελπίδος και ενότητος», δια την συνέχισιν της θεϊκής αυτών πορείας προς το Ευαγγελικόν Μήνυμα: «ίνα εν ώσι»…». Σημ. Η υπογράμμισημε έντονηγραφή είναι στο κείμενο, με πλάγιαγράμματα είναι δική μου.
«Η Συνάντησις εις την Καθέδραν του Οικουμενικού Πατριάρχου, η οποία θα είναι ιστορική και περίλαμπρος από πλευράς Ιστορίας και Πολιτισμού…». Σημ. Η υπογράμμιση είναι δική μου.
Θέτω κατ’ αρχάς το ερώτημα. Πρόκειται απλά για μία Συνάντηση; ΄Όχι βέβαια! ΄Όπως έχουμε πληροφορηθεί από ανακοίνωση του Βατικανού, στη Θρονική εορτή του Αποστόλου Ανδρέα θα έχουμε λειτουργική συμπροσευχή (συλλείτουργο) Βαρθολομαίου και Φραγκίσκου. Επίσης θα υπάρξει και Ανακοινωθέν. ΄Όπως χαρακτηριστικά γράφει στο μήνυμά του ο κ. Γεννάδιος «Προσδοκεί (ο άνθρωπος) να ίδη νέον άνοιγμα, με Ανακοινωθέν εποικοδομητικόν, προοδευτικόν και δημιουργικόν, με πνεύμα Χριστού, περιμένει νέα βήματα προς τα πρόσσω, χωρίς φόβον και αμφιβολίας…«Τη οικονομία χρωμένη όπου εγχωρεί, μη θεωρούσα ως απαραίτητον προϋπόθεσίν της ενότητος την άκαμπτον και στατικήνομοιομορφίαν εις τα επουσιώδη,ειθισμένη…ανέκαθεν επεζήτησε την συνάντησιν και συνεργασίαν», κατά τον σοφόν λόγον του εκλαμπροτάτου και Μεγάλου Μητροπολίτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ηλιουπόλεως και Θείρων Μελίτωνος, ο οποίος εκοιμήθη εν Κυρίω ως Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος».Σημ Η υπογράμμιση είναι δική μου.
Ο κ. Γεννάδιος χρησιμοποιεί τη φρασεολογία «Συνάντησιςτων δύο πρώτων πνευματικών Ηγετών της Χριστιανικής Εκκλησίας»,η οποία δεν είναι ακριβής και διαφωτιστική.Επειδή δεν πρόκειται περί απλής συναντήσεως, γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως «μεγαλοπρεπής». Ο κ. Γεννάδιος κακοδοξεί χαρακτηρίζοντας τον Βαρθολομαίο και τον Φραγκίσκο ότι είναι οι δύο πρώτοι πνευματικοί Ηγέτες της Χριστιανικής Εκκλησίας! Αναγνωρίζει με την ορολογία αυτή, ότι και η Δυτική «Εκκλησία» αποτελεί με την Ορθοδοξία ‘‘την Χριστιανική Εκκλησία΄΄! Επίσης αναγνωρίζει τον Αιρεσιάρχη της Ρώμης Φραγκίσκο και αντίχριστο κατά τον  άγιο, Ισαπόστολο, ιερομάρτυρα και  μεγάλο προφήτη Κοσμά τον Αιτωλό, ως ένα εκ των δύο Ηγετών της Χριστιανικής Εκκλησίας! Κατά την διδασκαλία της Ορθοδοξίας, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία  ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!
Ο Παπισμός είναι μία μεγάλη Αίρεση!Κηρύττει πλήθος κακοδοξιών και πλανών. Χαρακτηρίζει επίσης ο κ. Γεννάδιος τον Πάπα ως αγιώτατο! Ο Πάπας ούτε ιεροσύνη έχει, ούτε βαπτισμένος είναι! Δεν είναι βαπτισμένος για δύο λόγους. 1ος. Δεν υπάρχει αγιαστική χάρις στην Παπική «Εκκλησία» και 2ος ο Πάπας είναι απλά ρ α ν τ ι σ μ έ ν ο ς («βάπτισμα» με  επίχυση ύδατος)!  Ο Πάπας «διόρθωσε» ακόμη και τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς είπε οι άνθρωποι να βαπτίζονται1, ο Πάπας είπε να ραντίζονται!  Επίσης σε άλλο σημείο του μηνύματός του χρησιμοποιεί τη φρασεολογία «…δύο πρώτων Επισκόπων της Χριστιανοσύνης, του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου». Ο Φραγκίσκος και ο Βαρθολομαίος οι δύο πρώτοι Επίσκοποι όλης της Χριστιανοσύνης! Ο κ. Γεννάδιος προφανώς εννοεί με το όρο «Χριστιανοσύνη», ότι όλες οι χριστιανικές ομολογίες αποτελούν την Χριστιανική Εκκλησία! Εάν ο κ. Γεννάδιος εννοεί κάτι το διαφορετικό ας μας το πει.
 
 
 Σε άλλο σημείο του μηνύματός του γράφει χαρακτηριστικά «Οι δύο Θεοπρόβλητοι και Θεοτίμητοι Επίσκοποι Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως, πατερικόν παράδειγμα αγάπης, ειρήνης, ελπίδος και ενότητος εις Φανάριον…». Σημ. Η υπογράμμιση είναι δική μου.Ο Αιρεσιάρχης της Ρώμης Φραγκίσκος και ο Αρχιοικουμενιστής της Νέας Ρώμης Βαρθολομαίος είναι «Θεοπρόβλητοι» και «Θεοτίμητοι»! Φαίνεται για τον κ. Γεννάδιο κάποιες λέξεις έχασαν το νόημά τους!  Για τους κατ’ επίγνωσιν ευσεβείς Ορθοδόξους Χριστιανούς, είναι πεπτωκότες επίσκοποι, και εμπίπτουν στους αποστάτες ποιμένες της Εκκλησίας, όπως προφητεύει ο  Απόστολος Παύλος στο Πράξ. 20: 29-30.
«Σεβ.» κ. Γεννάδιε (θέτω τη λέξη «Σεβ.» εντός « » γιατί δεν ορθοτομείτε τον λόγο της αληθείας, αλλά κακοδοξείτε), δέχεστε ως αγίους τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό και τον άγιο Ιουστίνο τον Πόποβιτς;  Ο Ισαπόστολος, ιερομάρτυς και μεγάλος Προφήτης Κοσμάς ο Αιτωλός, χρησιμοποιεί εν Πνεύματι Αγίω, βαρύτατο χαρακτηρισμό για τον «Θεοπρόβλητο και Θεοτίμητο» Πάπα. Τον χαρακτηρίζει ως «αντίχριστο»! Ο άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, χρησιμοποιεί επίσης βαρύτατο χαρακτηρισμό για τον Πάπα. Τρεις είναι οι μεγαλύτερες πτώσεις στην ανθρώπινη ιστορία. «Η πρώτη του Αδάμ, η δεύτερη του Ιούδα και η τρίτη του Πάπα της Ρώμης»! Περιμένουμε την απάντησή σας «Σεβ.» κ. Γεννάδιε.
Χαρακτηρίζει ο κ. Γεννάδιος το φανάριον ως «ενδοξότατον και «Καθέδραν του Οικουμενικού Πατριάρχου,».  Στο παρελθόν πράγματι λάμπρυναν  τον Οικουμενικό Θρόνο άνδρες Ορθόδοξοι, άγιοι, και γνήσιοι διάδοχοι του Αποστόλου Ανδρέα. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, το φανάρι έπαυσε να εκπέμπει το ζωογόνο φως της άπαξ παραδοθείσας ΟρθοδόξουΠίστεως, έγινε ένα λυχνάρι που εκπέμπει τις «αναθυμιάσεις» του παναιρετικού Οικουμενισμού!Πολλοί υψηλόβαθμοι κληρικοί της Ελληνόφωνης Ορθοδοξίας, φέρονται επίσημα σε Τεκτονικά κείμενα ως Τέκτονες!Χαρακτηριστική είναι η ‘‘λίστα’’ των Τεκτόνων(Μασόνων), η οποία δημοσιεύτηκε στο ‘‘ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ’’ της 19-3-2006, στην οποία εμπεριέχονται και μερικοί κατά καιρούς Πατριάρχες, Αρχιεπίσκοποι και ένας Μητροπολίτης!
 Ο κ. Βαρθολομαίος τυπικά είναι Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώπιον όμως του Θεού  και του πιστού, ευσεβούς και κατ’ επίγνωσιν Ορθοδόξου πληρώματος, είναι ο μεγαλύτερος Αιρετικός όλων των αιώνων! Ουσιαστικά ενώπιον του Θεού είναι ήδη εκτός του σώματος της Εκκλησίας, λόγω των κακοδοξιών του και των ανίερων συμπροσευχών του.
Στη συνέχεια διαβάζουμε στο μήνυμά του κ. Γενναδίου. «οπωσδήποτε θα μείνη ιστορική και λαμπροτάτη μέσα εις τους αιώνας του παρελθόντος και του παρόντος, αλλά, βεβαίως, και του μέλλοντος, όμως, νομίζω ταπεινά ότι η Συνάντησις αυτή θα μείνη εις την ζωήν του πιστού λαού του Θεού…».
Συμφωνούμε ότι η «Συνάντησις» θα μείνει ιστορική, αλλά ό χ ι   λ α μ π ρ ο τ ά τ η !  Θα δούμε για μία ακόμη φορά «το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω. Θα μείνει  ως μία ΜΕΛΑΝΗ σελίδα στην Εκκλησιαστική ιστορία της Ορθοδοξίας(εάν παραχωρήσει ο Θεός και δεν την αποτρέψει), ως «Συνάντησις», κατά την οποία θα διαπραχτείη μεγαλύτερηπροδοσία της Ορθοδόξου Πίστεωςμέσα εις τους αιώνας του παρελθόντος και του παρόντος!
Στη συνείδηση του ευσεβούς Ορθοδόξου λαού, που αποτελεί και τον φύλακα της Πίστεως, θα μείνει στη ζωή του ως μία πράξη μεγάλης προδοσίας από τον πρώτο στην τιμή και όχι στην εξουσία, επίσκοπο της Νέας Ρώμης. Πράξη προδοσίας διαπράττουν και όσοισυνευδοκούν  στη «Συνάντηση» αυτή, όπως συνευδοκείκαι τη «διαφημίζει» ο κ. Γεννάδιος!Πράξη προδοσίας  της Πίστεως διαπράττουν και όσοι εξακολουθούν να μνημονεύουν τον κ. Βαρθολομαίο ως   ο ρ θ ο τ ο μ ο ύ ν τ α   τ ο  λ ό γ ο   τ  η ς   α λ η θ ε ί α ς   τ ο υ  Κ υ ρ ί ο υ!Συνένοχοι είναι επίσης όσοι εκ των κληρικών, αλλά και των μοναχών του Αγίου ΄Ορους, συνεχίζουν τη μνημόνευση του Αρχιοικουμενιστή Βαρθολομαίου. ΄Ενοχοι θα είναι και οι λεγόμενοι αντιοικουμενιστές εάν αρκεστούν πάλι σε «χαρτοπόλεμο»!
Ακολούθως ο κ. Γεννάδιος χαρακτηρίζει τη «Συνάντηση» «Γέφυρα αγάπης, ειρήνης, ελπίδος και ενότητος». «Σεβ.», κ. Γεννάδιε, χρησιμοποιείτε τέσσερις(4) εύηχες λέξεις «αγάπη», «ειρήνη»,«ελπίδα» και «ενότητα» !  Είχα την υπομονή να  μετρήσω τις δύο. Είκοσι φορές (20) χρησιμοποιείτε την λέξη αγάπηκαι δύο(2) φορές το ρήμα αγαπώ! Πέντε(5) φορές χρησιμοποιείτε την λέξη ειρήνηκαι μία(1) την λέξη ειρηνικός!
Είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούν κατά κόρο οι Οικουμενιστές! Θα συμφωνούσα μαζί σας εάν συμπληρώνατε μία ακόμη λέξη που η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί μαζί με την λέξη αγάπη.Την λέξη                               α λ ή θ ε ι α! Παραθέτω από τον αιώνιο λόγο του Κυρίου3.«Ο πρεσβύτερος εκλεκτή κυρία και τοις τέκνοις αυτής, ους εγώ αγαπώ εν αληθεία, και ουκ εγώ μόνος, αλλά και πάντες οι εγνωκότες την αλήθειαν,δια την αλήθειαν την μένουσαν εν  ημίν, και μεθ’ ημώνέσται εις τον αιώνα. ΄Εσται μεθ’ υμών χάρις, έλεος, ειρήνη παρά Θεού Πατρός και παρά Κυρίου Ιησού Χριστού του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη»4..
«Σεβ.», στο μήνυμά σας δεν διάβασα ούτε μία φορά την λέξη αλήθεια! Γιατί άραγε; Ο αιώνιος λόγος του Θεού σας καταδικάζει γι’ αυτά που γράψατε στο  μήνυμά σας ότι η «Συνάντηση»(θα είναι) «Γέφυρα αγάπης, ειρήνης, ελπίδος και ενότητος». Δεν γράψατε και την λέξη αλήθεια!Η αγάπη δεν είναι αληθινή όταν δεν συνυπάρχει με την αλήθεια! Επίσης η ειρήνη δεν είναι από τον Τριαδικό Θεό όταν δεν συνυπάρχει και η αλήθεια!Ομόνοια και ενότητα έχουν και οι δαίμονες, αλλά κακή ενότητα5!
Τι εννοείτε «Σεβ.» όταν επικαλείστε τον «σοφόν» λόγον του κεκοιμημένου πρ. «Μεγάλου» Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνος (τα « » είναι δικά μου), «Τη οικονομία χρωμένη όπου εγχωρεί, μη θεωρούσα ως απαραίτητον προϋπόθεσίν της ενότητος την άκαμπτον και στατικήνομοιομορφίαν εις τα επουσιώδη,ειθισμένη…».  Τι εννοείτε ότι δεν είναι απαραίτητη για την ενότητα η «άκαμπτη και στατική ομοιομορφία»; Ποια εννοείτε ως επουσιώδη; Mήπως εννοείτε τις δογματικές διαφορές; Ο λαός του Θεού που είναι μόνον οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, περιμένουν την επεξήγησή  σας!
Σε άλλο σημείο του μηνύματός σας διάβασα τα κατωτέρω «…η διαίρεσις αποτελεί μέγιστον εμπόδιον δια να πιστεύση ο συνάνθρωπός μας εις την λυτρωτικήνδιδασκαλίαν του Κυρίου, καθόσον, με λύπην του, παρατηρεί ότι εις την εκκλησιαστικήνζωήν των πιστών υπάρχει συναγωνισμός, αντιπαλότης…η οποία απέχει  κατά πολύ, εις όλας τας εκφάνσεις της, από εκείνην την οποίαν ο Αρχηγός της πίστεώς μας εθέσπισε,  της αγάπης, της ειρήνης, της ελπίδος και της ενότητος». Πάλι «Σεβ.» λησμονήσατε την λέξη  α λ ή θ ε ι α! Ο Ιησούς κ. Γεννάδιε είναι Η ΑΛΗΘΕΙΑ, είναι ο Αμήν (ο αληθινός) και ήρθε να αποκαλύψει την αλήθεια6! ΑΛΗΘΕΙΑ και ΑΓΑΠΗ είναι αδιάσπαστα ενωμένες στο Θεανδρικό Πρόσωπο του Ιησού Χριστού!Χωρίς την αλήθεια δεν υπάρχει αληθινή αγάπη, ειρήνη,ελπίδα και ενότητα!
Στη «Συνάντηση» του Βαρθολομαίου και του Φραγκίσκου στα Ιεροσόλυμα τον Μάιοτρ. έτους, πάλι ακούστηκαν τα ίδια λόγια! Επίσης στον κήπο του Βατικανού τον Ιούνιο τρ. έτους έγινε ανίερη συμπροσευχή  για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ο Θεός έστειλε τα  «μηνύματά του».Σεισμός έσεισε το ΄Αγιο ΄Ορος, την ΄Ιμβρο, γενέτειρα του Βαρθολομαίου, και την Κων/λη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σπήλαιο της γεννήσεως του Ιησού Χριστού στη Βηθλεέμ. Η ειρήνη δεν ήρθε στη Μέση Ανατολή!
Επειδή οι συναντήσεις αυτές είναι βδέλυγμα ενώπιον του Κυρίου, προβλέψαμεμε τη χάρη του Κυρίου, με την με αριθ. Πρωτ. 482/ 10-6-2014 ανοικτή επιστολή του Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανών ‘‘Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’’, του οποίου είμαι Πρόεδρος,ότι«Η Ειρήνη δεν θα έλθει στη Μέση Ανατολή!Ο λόγος του Κυρίου Ιησού Χριστού στο Ματθ. 23: 37-39 είναι σαφέστατος και επί 2000 χρόνια αποδεικνύεται απόλυτα αληθινός»! Η παράθεση με τις υπογραμμίσεις είναι όπως τη δημοσιεύσαμε στην ανοικτή επιστολή. Επαληθευτήκαμε. Η περιοχή φλέγεται! ΄Όλα τα σημεία, πνευματικά, πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά, δείχνουνότι εγγύτατα είναι η ώρα που θα ηχήσει το σάλπισμα του 5ουκαι του 6ου αγγέλου και θα επακολουθήσει ο 3οςΠαγκόσμιος πόλεμος7!
Στο κείμενό σας «Σεβ.» χρησιμοποιείτε πέντε(5) φορές το αίτημα του Ιησού στον Θεό Πατέρα, «ίνα εν ώσιν». Θα πρέπει κατ’ αρχάς να κατανοήσουμε την ορθότητα του νοήματος των λόγων του Μεγάλου Αρχιερέως και Μεσίτη Ιησού.Παραθέτω την ερμηνεία του Ιωάν. 17:11 από το «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», Τόμος Γ’, του «αφορισμένου» από την λεγομένη Μείζονα και Υπερτελή Σύνοδο, μακαριστού Θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου, έκδ. ‘Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος ΄΄Ο ΣΤΑΥΡΟΣ’’, έτος 2012, σελ. 138-139.
«΄Ετσι, λέγοντας ο Κύριος «ίνα ώσιν εν καθώς ημείς», δείχνει, ότι ευλογημένη είνε εκείνη η ενότης των ανθρώπων, η οποία ομοιάζει με την ενότητα των προσώπων της Θεότητος. Τα πρόσωπα της Θεότητοςέχουν φυσική ενότητα με την έννοια, ότι έχουν μία και την αυτή ουσία, και ηθική ενότητα με την έννοια, ότι έχουν ένα και το αυτό αγαθό θέλημα….Η ενότης, την οποίαν ο Χριστός ζητεί να έχουν οι δικοί του κατά το πρότυπο των προσώπων της Θεότητος, είνε η ηθική ενότης, ενότης θελήματος….΄Ετσι και οι άνθρωποι του Χριστού δεν πρέπει να έχουν ο ένας διαφορετικό θέλημα από τον άλλο, αλλά κοινό αγαθό θέλημα, ό,τι δηλαδή θέλει ο Θεός… Το θείο θέλημα ενώνει τους πιστούς ανθρώπους και φέρει αγαθά αποτελέσματα. Οι μαθηταί, επειδή ακολουθούσαν το θείο θέλημα, ήταν ενωμένοι, και ο Χριστός ζητούσε από τον Πατέρα να τους βοηθήση, για να διατηρήσουν την ενότητά τους.
Οι Οικουμενισταί, οι οποίοι επιδιώκουν την ένωσι των Ορθοδόξων με όλους τους ετεροδόξους, αλλά και με όλους τους αλλοθρήσκους, χωρίς οι ετερόδοξοι και οι αλλόθρησκοι να εγκαταλείψουν τις πλάνες τους, κατά κόρον χρησιμοποιούν το λόγο του Χριστού «ίνα ώσιν εν». Αλλά διαστρέφουν την έννοια του λόγου. Ο Χριστός ζητούσε να είνε ενωμένοι μεταξύ τους οι πιστοί, όχι να είνε ενωμένοι οι πιστοί με τους απίστους. Ο Παύλος ομιλεί για «ενότητα της πίστεως» (Εφ. δ’ 13), ενότητα στην πίστι. Οι Οικουμενισταί ονομάζουν και τις αιρετικές κοινότητες Εκκλησίες, ενώ η Εκκλησία είνε μία, αυτή που κατέχει την αλήθεια της πίστεως. Υπάρχει και το ψευδώνυμο δημιούργημά τους «ΠαγκόσμιονΣυμβούλιον Εκκλησιών». Αλλ’ αν δεν ήταν μία Εκκλησία, αλλά πολλές, στη Θεία Λειτουργία θα ακούαμε το  «υπέρ της πασών των Εκκλησιών ενώσεως», ενώ τώρα ακούουμε «υπέρ της των πάντων ενώσεως».
 Η Ορθοδοξία δεν εύχεται υπέρ της ενώσεως πολλών Εκκλησιών, όπως θα ήθελαν οι Οικουμενισταί, αλλά υπέρ της ενώσεως όλων των ανθρώπων, ενώσεως στην πίστι, ενώσεως με τη μία και αληθινή Εκκλησία». Περίλαμπρα επίσης αποδεικνύεται ότι η ενότητα των πιστών να είναι εν τη αληθεία, με όσα λέγει ο Ιησούς κατωτέρω στους στίχ.  17-18 «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου’ ο λόγος ο σος αλήθεια εστι…ίνα και αυτοί ώσιν ηγιασμένοι εν αληθεία».
Για να εκπληρωθεί λοιπόν το αίτημα της αρχιερατικής  προσευχής: «ίνα εν ώσιν»Ιωάν. 17: 11, 21(δύο φορές)22,23 , θα πρέπειοι αιρετικοί και πρώτοι οι Παπικοί, να αποπτύσουν όλες τις κακοδοξίες τους και να επιστρέψουν στη διδασκαλία της αρχαίας και αδιαίρετης Εκκλησίας. Η ΜΙΑ Εκκλησία, η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, το μυστικό, πνευματικό σώμα του Ιησού,8έχει ΜΙΑ-ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΙΣΤΗ επί δύο χιλιάδες χρόνια, ανόθευτη και απαραχάρακτη9!H ενότητα την οποία προωθούν ο Βαρθολομαίος, ο Φραγκίσκος και οι ομόφρονές τους, δεν είναι η κατά Θεόν ευλογημένη ενότητα εν τη αληθεία, αλλά ενότητα εν τη πλάνη!
Επειδή «Σεβ.» μιλήσατε κατά κόρον για αγάπη, θα σας ομιλήσω και εγώ πως κατανοώ, σύμφωνα πάντοτε με την Αγία Γραφή, την αληθινή αγάπη. Τον Μάιο του 2001, κατόπιν τυπικής προσκλήσεως της Ελληνικής Πολιτείας, αλλά ουσιαστικά επειδή το επιθυμούσε ο μακ. Χριστόδουλος, ήρθε στην Ελλάδα ο τότε Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β’. Προκλήθηκαν μεγάλες αντιδράσεις για την επίσκεψη αυτή, που τελικά κόστισε σύμφωνα με τον μακαριστό Αγιορείτη  λόγιο μοναχό Νικόδημο Μπιλάλη, τη ζωή στον Χριστόδουλου, αφού ο Θεός του έστειλε την θανατηφόρα ασθένεια ως ράβδο δικαιοσύνης, αλλά και ευεργετική, για να μετανοήσει πριν αναχωρήσει για την αιωνιότητα. Επίσης άποψή μου είναι ότι ένας σοβαρότατος λόγος για τη σημερινή τραγική κατάσταση του Ελληνικού λαού είναι η επίσκεψη αυτή του Πάπα στην Ελλάδα.
Την ημέρα της αφίξεώς του ήμουν προσκεκλημένος σε τηλεοπτικό σταθμό. Σε ερώτηση του δημοσιογράφου γιατί ήμουν εναντίον της αφίξεως  του Πάπα, του απάντησα ότι «μπορούσε να τον καλέσει η Ελληνική πολιτεία, αφού είναι και «Καίσαρας», αλλά είναι απαράδεκτο που τον κάλεσε η Διοίκηση της  Εκκλησίας και τον τίμησε ως Πάπα». Στη συνέχεια μου είπε» «αυτό δεν δείχνει έλλειψη αγάπης» ; ΄Όχι του απάντησα. «Ο Πάπας ως άνθρωπος είναι για εμένα ένα συμπαθητικό γεροντάκι, και εάν χρειαστεί αίμα, επειδή είμαι εθελοντής αιμοδότης, με την καρδιά μου να του προσφέρω μία φιάλη από το αίμα μου. Είναι όμως και ο Αιρεσιάρχης της Ρώμης που με τις κακοδοξίες του συμπαρασύρει στον αιώνιο όλεθρο 1.000.000.000 ανθρώπους! Τον αγαπώ ως άνθρωπο, καταδικάζω όμως και μάχομαι με όπλο την Αγία Γραφή και τη διδασκαλία των Αντιπαπικών Πατέρων και αγίων της Εκκλησίας μας τις κακοδοξίες του»! Ενεργώ συνέχισα, όπως ο γιατρός. Ο γιατρός αγαπά τον ασθενή, προσπαθεί  να καταπολεμήσει την ασθένεια  με φάρμακα, και εάν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσει ακόμη και δυσάρεστες και οδυνηρές επεμβάσεις  για να μην οδηγηθεί ο ασθενής στον θάνατο.
 Έτσι κι’ εγώ. Αγαπώ τους αιρετικούς ως ανθρώπους, δεν αγαπώ όμως τις αιρέσεις που τους οδηγούν στην αιώνια κόλαση. Η μαρτυρία μου είναι αληθινή. ΄Εκανα 100άδες διαλόγους σε οικίες,  σε δημόσιους χώρους, και από τηλεοράσεως, με ποικιλώνυμους αιρετικούς. 10άδες αιρετικοί με τη χάρη του Θεού επέστρεψαν στην  Ορθόδοξη Εκκλησία.
«Σεβ.» δεν γνωρίζετε ότι οι ατελείωτες συζητήσεις σε θέματα Πίστεως, αντίκεινται στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής(Τίτ. 3:  10-11, 2 Ιωάν. 7-11) και την Πατερική πρακτική; Διερωτηθήκατε, όμως, ποτέ, μήπως αυτοί οι ατελείωτοι διάλογοι, με τους αμετανόητους αιρετικούς και αλλοθρήσκους, έχουν μακροχρονίως δρομολογηθεί από Σκοτεινές δυνάμεις του κόσμου τούτου, τις οποίες αδυνατείτε να ελέγξετε; HAγιογραφική και Πατερική διδασκαλία, δεν είναι η έλευση του Αντιχρίστου στις έσχατες ημέρες; Δεν θα κυβερνήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα για 7; χρόνια;(Δαν. 7:  21-26, 8:  23-25, 11:  36-38, 12:  7, Αποκ. 11:8-9, 13: 1-18 κ.λπ.). ΄Αρα ο κόσμος τείνει στις ημέρες μας, όχι στην κατά Χριστόν ευλογημένη ένωση, που είναι η επιστροφή στην Ορθοδοξία των ποικιλώνυμων αιρετικών, «ίνα πάντες εν ώσιν» Ιωάν. 17:11, 21-23), όπως συνέβη στα πρώτα 1000  χρόνια του Χριστιανισμού, αλλά στην κατά Σατανά ένωση, κάτω από την εξουσία του υιού της απωλείας! 2 Θεσ. 3-4, 8.
«Σεβ.», δεν γνωρίζετε ότι εκτός από όσους καλοπροαίρετα προωθούν την Χριστιανική ενότητα,παράλληλα την προωθούν και οι Τέκτονες; Δεν γνωρίζετε ότι ο βαθύτερος σκοπός των ατελείωτων διαχριστιανικών και διαθρησκειακών διαλόγων, από πλευράς σκοτεινών δυνάμεων, είναι η κλιμακηδόν επέλευση του συγκρητιστικού Οικουμενισμού; Oι μασόνοι μάλιστα, τον προβάλλουν τόσο στα περιοδικά τους όσο –και κυρίως- στο επισημότατο ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ 32ου ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, σελ. 7, 26-28, 29-34, ειδικά συνταχθέντος προς αυτόν τον σκοπό, από πολλών χρόνων.Eίναι τυχαίο ότι επίσημα φέρονται ως Τέκτονες, σε Τεκτονικά έντυπα, υψηλόβαθμοι κληρικοί της Ελληνόφωνης Ορθοδοξίας, οι οποίο προώθησαν την «Χριστιανική ενότητα» εν τη ποικιλία των δογμάτων; Οι αναγνώστες των Ιστολογίων ας βγάλουν τα ανάλογα συμπεράσματα.
«Σεβ.», στις ημέρες μας συντελείται η μεγαλύτερη αποστασία στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας10. Η αποστασία από την Ορθόδοξη Πίστη συντελείται δυστυχώς από υψηλόβαθμους κληρικούς, Πατριάρχες, Μητροπολίτες, Επισκόπους, αλλά και Πρεσβυτέρους, καθώς και από μοναχούς και λαϊκούς θεολόγους. Αυτοί κηρύττουν την παναίρεση του Οικουμενισμού σε διαχριστιανικό και  μερικοί σε πανθρησκειακό επίπεδο!Mε όσα κακόδοξα λέτε στο μήνυμά σας, ανήκετε κι’ εσείς στους Οικουμενιστές. Το αποτέλεσμα της αποστασίας όλων των ανωτέρω  από την Πίστη, είναι τραγικό για το ποίμνιο του Κυρίου Ιησού Χριστού11. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληρώματος της Ελληνόφωνης Ορθοδοξίας έχει πάθει πνευματική-δογματική ‘‘μυωπία’’. Δεν μπορεί πλέον να διακρίνει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της ορθής Πίστεως και τηςπαναιρέσεως του Οικουμενισμού.
    Το σημερινό φύλλο (7-11-2014) της εφημερίδος ‘’ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ’’, έχει ως πρωτοσέλιδο θέμα «Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ
Εις την επιστολήν απευθύνονται βαρύταται κατηγορίαι εναντίον του προκαθημένου της Ορθοδοξίας, ότι μεθοδεύει την εκκλησιαστικήν πολυδιαίρεσιν της Εκκλησίας της Ελλάδος με την αυτονόμησιν των Ιερών Μητροπόλεων των Νέων Χωρών». Σημ. Οι υπογραμμίσεις είναι της εφημερίδας.
Οι Μητροπολίτες της Διοικούσας Εκκλησίας της Ελλάδος, τουλάχιστον η πλειοψηφία, για τα «χωράφια» και τα «μαντριά», έγιναν ‘‘λέοντες πυρ πνέοντες’’!  Καλώς έπραξαν! Δεν τους είδα όμως να έχουν την ίδια ευαισθησία για την βάναυση καταπάτηση Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας από τον Βαρθολομαίο,στο θέμα των συμπροσευχών του με  αιρετικούς και αλλοθρήσκους, και τις κακόδοξες διακηρύξεις του για τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία! Για την άπαξ παραδοθείσα Πίστη Ιούδ. 3, που προδίδεται από τον «Παναγιώτατο», έπαθαν «αορασία», «αλαλία» και «κώφωση»!
 Δεν έπρεπε να υπενθυμίσουν στον «Παναγιώτατο» τους Ιερούς Κανόνες που απαγορεύουν τις ανωτέρω ανίερες συμπροσευχές και επισύρουν την ποινή της καθαιρέσεως και του αφορισμού;  Δεν έπρεπε να ζητήσουν από τον «Παναγιώτατο» να μη επαναληφθούν την 29 και 30-11-2014, οι ασέβειες και βλασφημίες (με την αγιογραφική έννοια) που είδαμε και ακούσαμε κατά την συμπροσευχή- συλλείτουργο του «Παναγιωτάτου» με τον πρ. ΠάπαΒενέδικτο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Κων/λεως, την 29 και 30-11-2006; Δεν το έπραξαν! Τα συμπεράσματα είναι άκρως καταδικαστικά για τη στάση τους αυτή.
΄Όλα τα ανωτέρω αποτελούν εκπλήρωση των με αριθ. 56 και57 προφητειών του αγίου Κοσμά του Αιτωλού 56. «Θάρθη καιρός που δεν θα υπάρχη αυτή η αρμονία που είνε σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου»  57. «Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων». «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»«ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΧΕΣ»(Μακαριστού πρ.)ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ,΄Εκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήναι, ΕΚΔΟΣΙΣ ΛΑ’ 2011, σελ.342.
Η Εκκλησία βέβαια δεν θα χαθεί12. Υπάρχει το ευλογημένο κατάλειμμα των Ορθοδόξων πιστών13. Οι Οικουμενιστές θα μείνουν ατιμώρητοι; Eκφράζω την άποψη ότι στα επερχόμενα φοβερά γεγονότα ο Θεός της δικαιοσύνης14 θα αποδώσει και σ’ αυτή τη ζωή τη δικαιοσύνη του. Τι εννοώ; Θα εκπληρωθεί η πρόρρηση του γέροντα Παισίου του Αγιορείτη ότι «Ο προφήτης Ηλίας τροχάει και ετοιμάζει την μαχαίρα του! Και μάλιστα πρώτα θα αρχίσει από τους πατριάρχες, δεσποτάδες, παπάδες και μοναχούς!».15
Βλέπε επίσης «Γέροντα, το απολυτίκιο του Προφήτη Ηλία λέει ότι είναι ο ‘‘δεύτερος Πρόδρομος της Παρουσίας Χριστού’’. Θα έρθει ο Προφήτης Ηλίας στη γη; απ. «Ο προφήτης Ηλίας τροχάει τώρα τη μάχαιρα. Πρώτα θα αρχίσει από τους Πατριάρχες, Δεσποτάδες, Παπάδες, μοναχούς!16». Σημ. Η υπογράμμιση είναι δική μου.
Η δική μου ερμηνεία είναι ότι, «ο λόγος αυτός του ΓέροντοςΠαισίου θα έχει πλήρη εφαρμογή στους ‘‘Ορθοδόξους’’Οικουμενιστές»! ΄Οπως ο Προφήτης Ηλίας στην εποχή του κατέσφαξε τους ιερείς της αισχύνης που κήρυξαν αποστασία από τον αληθινό Θεό, έτσι και στις ημέρες μας (όταν συμβούν τα τρομακτικά γεγονότα του 3ου Παγκοσμίου πολέμου, που κατά την άποψή μου είναι εγγύτατα), ο Τριαδικός Θεός θα τον χρησιμοποιήσει ως  «ράβδο» δικαιοσύνης εναντίον των ποιμένων της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας που αποστάτησαν από την άπαξπαραδοθείσα (Ορθόδοξη) Πίστη Ιουδ. 3, και προσχώρησαν στην παναίρεση του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
    Ο «Σεβ.» κ. Γεννάδιος κλείνει το μήνυμά του ως εξής. «Η Συνάντησις εις την Καθέδραν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Φανάριον, θα είναι «Πάσχα», θα είναι Ανάστασις, θα είναι χαράς Ευαγγέλια, με αναστάσιμοναγαλλίασιν, με άγκυρα ελπίδος, θα είναι μία Πασχαλινή αδελφική πορεία και συμπόρευσις, με προορισμόν την εκπλήρωσιν και τελείωσιν της «Διαθήκης του Θεού», η οποία θα είναι δια την ΣτρατευομένηνΕκκλησίαν ανεπανάληπτη και λίαν ευπρόσδεκτη εορτή μετά την περίοδον του μεγάλου Σχίσματος, η εορτή της Ενότητος των Χριστιανών».
Κάνω τα κατωτέρω σχόλια για τον επίλογο του μηνύματος του κ. Γενναδίου.
«Σεβ.» κ. Γεννάδιος: Η Συνάντησις εις την Καθέδραν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Φαναριον».
Δικό μου σχόλιο: Hσυνάντηση στην Καθέδρα του Οικουμενιστικού Πατριαρχείου, το σβησμένο φανάρι.
«Σεβ.» κ. Γεννάδιος: «Θα είναι «Πάσχα», θα είναι Ανάστασις, θα είναι χαράς Ευαγγέλια  με αναστάσιμοναγαλλίασιν».
Δ. σχ.: Θα είναι «Μεγαλη Παρασκευή», θα είναι Γολγοθάς, «επιτάφιος» θρήνος, σταυρός της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.
«Σεβ.» κ. Γεννάδιος: « θα είναι μία Πασχαλινή αδελφική πορεία».
Δ. σχ.: Θα είναι μία πορεία του Ιούδα προς την αγχόνη!
«Σεβ.» κ. Γεννάδιος:(Θα είναι) συμπόρευσις, με προορισμόν την εκπλήρωσιν και τελείωσιν της «Διαθήκης του Θεού».
Δ. σχ.: Θα είναι συμπόρευση με προορισμό την ολοκλήρωση του μυστηρίου της ανομίας!
«Σεβ.» κ. Γεννάδιος: «η οποία θα είναι δια την ΣτρατευομένηνΕκκλησίαν ανεπανάληπτη και λίαν ευπρόσδεκτη εορτή μετά την περίοδον του μεγάλου Σχίσματος».
Δ. σχ.: Η οποία θα είναι για τη Στρατευομένη Εκκλησία, ημέρα μεγάλης θλίψεως μετά την περίοδο της ως Εωσφόρου πτώσεως του Πάπα της Ρώμης.
 «Σεβ.» κ. Γεννάδιος: «η εορτή της Ενότητος των Χριστιανών».
Δ. σχ.: Ημέρα Διαιρέσεως των  Ορθοδόξων Χριστιανών.
«Σεβ.». Ο θάνατός σας και η ατομική σας κρίση είναι εγγύτατα17. Ακολουθείτε την οδόν της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, η οποία σας οδηγεί στην αιώνια απώλεια18.Mετανοείστε εάν θέλετε να βρείτε έλεος από τον Ιησού Χριστό,και  ο φιλάνθρωπος Κύριος θα σας δώσει το στεφάνι της Ζωής19!
            Τα ανωτέρω έγραψα εν αγάπη και αληθεία 2 Ιωάν. 1-3.
  ΖΙΩΓΑΣ  Θεόδωρος
Αντιαιρετικός συγγραφέας- Πρόεδρος του Συλλόγου  Ορθοδόξων Χριστιανών ΄΄Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛIΑΣ’’
 
 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Ματθ. 28:  19, Μάρκ. 16: 16
Δαν. 9: 27,     Ματθ. 24: 15
 1 Πέτρ. 1: 25
2  Ιωάν. 1-3
Mατθ. 12: 26, Μάρκ. 3: 23-26
Ιωάν. 8: 40 κ.λπ, Ιωάν. 14: 6  , Αποκ. 3: 14
Αποκ. 9:  1-19, Ιεζ. 38 και 39  κεφάλαιο
Κολ. 1: 18
Εφεσ. 4: 4-6
2 Θεσ. 2: 1-7
Ιωάν. 10: 11-16, 1 Πέτρ. 5: 2-4
Mατθ. 16:18, 28:20,Ιωάν. 14: 16-17, Πράξ. 20 28,Koλ. 1: 18, 1 Τιμ. 3:15, 2 Tιμ.2: 16-19
Ησ. 10 20-22, Ρωμ 9: 27
Ψαλμ. 10: 8, Ησ. 61: 8
15.(ΓΕΡΩΝ ΠΑΙΣΙΟΣ(1924-1994) «CΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ» Μαρτυρίες Μοναχών και Προσκυνητών, σελ. 49. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2001).
16. «Γέροντας Παίσιος ο Αγιορείτης μοναχός ΠΩΣ ΠΡΟΕΒΛΕΨΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Σελ. 109 Η Μάχαιρα του Προφήτη Ηλία. Έκδοση Τv. 24 Kείμενα: Χαρά Αποστολοπούλου θεολόγος. ΄Ενθετο στο περιοδικό Τ.V. 27 Οκτ 2 Νοέμβ. 2012.
17. Ψαλμ.  89(O’) 90: 9-10,   Εβρ. 9: 27
18. Παροιμ. 16:  25 , Τίτ. 3:10-11,  2 Πέτρ. 2: 1-3

  19.Αποκ. 2:10


ΠΗΓΗ ''ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ''

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top