ρώτηση 26η (ποερωτήματα-συζήτηση):

-Γέροντα τί χετε νά μς πετε γιά τίς ταυτότητες χωρίς ναγραφή το θρησκεύματος, τόν νιαο ριθμό Α.Μ.Κ.Α. καί γενικς γιά τό τσίπ, τό χάραγμα καί τόν ριθμό το ντιχρίστου;

πάντηση:

-γώ γι’ ατόν τόν λόγο δέν πρα τήν ταυτότητα, πού δέν χει χάραγμα, δέν χει τσιπάκι, λλά δέν ναγράφεται τό θρήσκευμα. Διότι δέν θέλω νά μς χαρακτηρίσουν. πειδή κάποιοι πού κάνουμε ατόν τόν γνα, δέν θέλω νά μς χαρακτηρίσουν τι εμαστε φανατικοί καί τι τά περνμε λα πό να τέτοιο σκανάρισμα κι τι κάνουμε θόρυβο καί δημιουργομε πρόβλημα ταν δέν πάρχει. ντως τό τι βγαλαν π’ τήν ταυτότητά μας τό θρήσκευμα, δέν εναι καλό.

-Σέ λα τά πράγματα πλέον μως δέν πάρχει γραμμωτός κώδικας μέ τό 666;

-Ναί, τό θέμα μως εναι γνας. γώ παραδείγματος χάριν δέν χω πάρει Α.Μ.Κ.Α., τσι; Γιά ποιόν λόγο δέν τό παίρνω; Δηλαδή ν τό πάρεις ατό κολάζεσαι; χι, δέν κολάζεσαι μα πάρεις τόν Α.Μ.Κ.Α.. μως, μες πού κάνουμε ατόν τόν γνα, ς μοναχοί, πρέπει νά δείχνουμε τόν (σωστό) δρόμο καί στούς λλους νθρώπους. Κι ν δέν μπορ τώρα νά σηκώσω ατό πού εναι 50 γραμμάρια, ὅταν θά λθουν κενα (τσιπάρισμα-χάραγμα στίς ταυτότητες καί στό σμα μας) πς θά τά σηκώσω; Δηλαδή στήν οσία προπονούμαστε ατή τή στιγμή. Μέ προσευχή, λλά καί μέ λλα πράγματα, γιατί λα ατά εναι προδρομικά το χαράγματος. Τί γίνεται τώρα λοιπόν; πό κάποια στιγμή θά βρεθομε σέ μία ριστική κατάπτωση (πνευματική)…Φυσικά ξεκαθαρίζουμε τι τό (τελικό) χάραγμα εναι στό χέρι καί στό μέτωπο. Καί δέν εναι μόνο τό χάραγμα, εναι καί προσκύνηση τς εκόνας (το θηρίου). Γιατί λέει ( ποκάλυψη)· ν κάποιος προσκυνε τήν εκόνα καί πάρει τό χάραγμα στό δεξί χέρι στό μέτωπο, τό νομα το θηρίου τόν ριθμό ατοπότε κι ριθμός (το 666) εναι μαρτία, ταν τόν πάρεις!

-Συγνώμη Πάτερ. Στήν ποκάλυψη πίσης λέει τι σοι σωθονε καί εναι γραμμένοι στό Βιβλίο τς Ζως, θά λάβουν καινούργιο νομα.

-Ναί.

-Τό ποο νομα θά γραφτε δ στό μέτωπο. ταν γώ χω τό 666 δ (στό μέτωπο), μέ λένε ντίχριστο-666.

-Σφραγίζεσαι μέ τήν σφραγίδα το ντιχρίστου!

-Δέν θά μπορ νά χω δύο νόματα, το Θεο καί το ντιχρίστου.

-Σαφς. μως, πάρχει καί κάτι λλο. Προτο γίνει ατό,… ατό θά εναι τό τελικό. κε δέν θά πάρχει πιστροφή, δέν θά ὑπάρχει μετάνοια. Δέν θά μπορε νθρωπος νά χει τήν δυνατότητα (νά μετανοήσει). Γιατί λένε μερικοί· θά μπορε νά μετανοήσει; π’ ,τι λέει ποκάλυψη· σοι λάβουν τό χάραγμα καί προσκυνήσουν (τό θηρίο) εναι τελειωμένοι. Διότι δέν θά μπορον νά γυρίσουν πίσω. Χριστός μς προετοίμασε μέσ τς ποκαλύψεως γιά λες ατές ο πληγές πού δίνει-καί τούς δωσε ατήν τήν πληγή (το χαράγματος)-καί παρόλ' αὐτά δέν μετανόησαν καί βλασφήμησαν τόν Θεό!

-Μπορ νά π κάτι; Λέει στήν ποκάλυψη· τι σοι δέν θά πάρουν τό χάραγμα, δέν θά μπορον ν’ γοράσουν καί νά πουλήσουν. μως, ατοί πού θά πάρουν τό χάραγμα, στήν ρχή θά εναι καλά, λλά μετά θά γεμίσουν μέ λκώματα. Κάνουμε λάθος;

-χι μόνο μέ λκώματα.

-Θά δαγκάνουν τίς γλσσες τους…

-π’ τόν πόνο.

-…καί θά θέλουν νά βγον ο πεθαμένοι π’ τούς τάφους καί νά μπονε ατοί μέσα. Καί θά βλασφημον τόν Θεό ντί νά πον· Θεέ μου, μαρτον, τί κάναμε;! Οτε κείνη τήν στιγμή θά βάλουν μετάνοια.

-Ναί. Ατές λες ο πληγές θά γίνουν σ’ ατούς πού χουν πάρει τό χάραγμα το ντιχρίστου. Καί δέν θά μπορον νά μετανοήσουν, γιατί παίρνοντας τό χάραγμα θά χουν χάσει τήν χάρη. Κι πειδή θά χουν χάσει τήν χάρη δέν θά μπορον νά μετανοήσουν. Τί εναι τώρα τό θέμα; Τό θέμα εναι τι πό κάποια στιγμή γίνεται μαρτωλό.


ρώτηση 27η:

-Νά ρωτήσω κι γώ κάτι. ν κάποιος πού χει πάρει τό χάραγμα καί χτυπήσει μέ τό μάξι του καί δέν εναι σέ θέση νά πε· Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Τί γίνεται τότε;

πάντηση:

-ταν κάποιος πάρει τό χάραγμα δέν χει χάρη γιά νά μετανοήσει σέ λες τίς περιπτώσεις. Θά εναι χαρις. (Στίς σχατες μέρες) ,τιδήποτε γιά νά γίνει, πρέπει νά χεις τό χάραγμα. Ατό πού φοβώμαστε κι μες, ατό πού φοβώμαστε κι μες καί τρέμουμε ς μοναχοί καί ο μοναχές καί παρακαλμε τόν Θεό στήν Τρίτη ρα…τί λέμε στήν Τρίτη ρα;· «Κριε, τ Πανγιν σου Πνεμα ν τ τρτ ρ τος ποστλοις σου καταπμψας, τοτο, γαθ, μ ντανλς φ' μν, λλ' γκαίνισον μν τος δεομένοις σου». Τι πάει νά πε ατό; Δηλαδή· Κύριε, τήν τρίτη ὤρα πού κατέπεμψες τό γιον Πνεμα, Ατό πού Τ’ χουμε πάρει κι μες μέ τό γιον Βάπτισμα, τοτο μή ντανέλης φ’ μν, δηλαδή Τοτο μήν μς τό πάρεις. Μπορε νά μς το πάρει; Φυσικά! Κι ν μς Τό πάρει: τελείωσες! Εσαι τοιμος νά κάνεις τήν μεγαλύτερη μαρτία! Ατό πού δέν μπορομε νά χωνέψουμε, εναι τι ,τιδήποτε (σωστό) μπορομε νά κάνουμε καί δέν ντρεπόμαστε νά τό μολογήσουμε, εναι γιατί Χάρις το Θεο μς τό κανε καί χι μες! Λοιπόν, ταν χάσει νθρωπος τήν Χάρη το Θεο, γίνεται ρμαιο το Διαβόλου. Δέν μπορε νά μετανοήσει! Γι’ ατό καί βλέπεις καί στόν σωτο υό κόμα, ταν «ες αυτόν λθών», πού κατάλαβε τό λάθος του καί γυρίζει πίσω, πατέρας τόν βλέπει πό μακριά καί πηγαίνει καί πέφτει ατός στόν τράχηλό του πάνω. Τό «μακριά» τί σημαίνει; Δέν μποροσε νά γυρίσει πίσω (στό σπίτι του) λόγ τς καταστάσεώς του, δέν μποροσε νά γυρίσει πίσω! Καί πηγαίνει πατέρας σ’ ατόν. μαρτωλός κι χει καί μετάνοια…Καί κατάλαβε ὅτι δέν μπορε νά γυρίσει πίσω! Πόσο πιό πολύ, ταν χεις κάνει ατήν τήν πτώση (νά πάρεις τό χάραγμα το ντιχρίστου)! Εναι ρνηση πού φεύγει τελείως χάρις! Λοιπόν, λλά, επαμε, ξεκαθαρίσαμε τι τό χάραγμα εναι ατό (στό δεξί χέρι μέτωπο), λλά μως εναι μαρτωλό καί εναι πτώση! πως λεγε κι Γέρων Παΐσιος, κόμα κι ταν στήν ταυτότητά σου, πού χωρίς ατήν δέν δύνασαι νά πουλς καί νά γοράζεις, ταν σο πε τι· ξέρεις κάτι; θά βάλεις καί τό 666 μέσα! Νά το πες τι τό 666 γιά μένα εναι παγορευτικό! Εναι τό νομα το ντιχρίστου! Τό λέει καθαρά μέσα στήν ποκάλυψη· τόν ριθμό ατο (το θηρίου). Τό νομά του τόν ριθμό του.

-χετε δίκιο κόμα καί γιά τό θέμα τῆς ταυτότητας. Γιατί ν μπε τό τσιπάκι μέ τό 666, χει πάνω της τήν πογραφή σου.

-Μά εναι πάνω σου. Πάνω σου εναι στήν οσία. Μπορε, κοίταξε νά δες, μπορε σο πε· χεις ατήν τήν ταυτότητα, ναί. Δέν εναι τό χάραγμα, σο λέει. Θά πες κι σύ· ναί, δέν εναι τό χάραγμα (τό τελικό). Κι ρχεται μετά καί σο λέει κάποιος τι· ξέρεις κάτι; ρνήσου τόν Χριστό, λλοις θά σέ σκοτώσω. Καί το λές κι σύ· Τόν ρνιέμαι. Δέν εναι τό χάραγμα τό τελικό. Δέν εναι μόνο νας τρόπος ρνησης…Τόν ρνήθηκες μως. Τό χάραγμα εναι να εδος ρνήσεως. Τό λλο εναι ταν δέν κάνεις τόν Σταυρό σου πειδή σέ κοιτνε ο λλοι. Καί τότε ρνηση εναι. Καί τό νά βάλεις στήν ταυτότητά σου τό 666 γιατί λλοις δέν θά μπορες νά πουλς καί ν’ γοράζεις καί σέ καταδικάζει σέ ργό θάνατο, κι ατό ρνηση εναι μα τό πάρεις!  Δέν σο λέει λλος νά σο κόψει τό κεφάλι. Σέ καταδικάζει σέ ργό θάνατο μ’ ατόν τόν τρόπο! Καί λές· θά τό πάρω. φο εναι τσι θά τό πάρω. Κι ατό ρνηση εναι. Δηλαδή, θά σο πε· μά, δέν εναι ατό τό χάραγμα, ντάξει. Δέν εναι ατό τό χάραγμα. Τό χάραγμα εναι πάνω στό χέρι στό μέτωπο. Τά’ παμε ατά. λλά εναι ρνηση, μως! Εναι πτώση! Γι’ ατό πρέπει νά εμαστε προσεχτικοί σ’ ατό. Μή σς λένε τι ατό δέν εναι τό χάραγμα. Φυσικά, δέν εμαστε λίθιοι, οτε παράλογοι εμαστε. Τό χάραγμα θά εναι στό χέρι καί στό μέτωπο. λλά, ταν πιλέγεις τό χάραγμα πού θά σο βάλουν στό χέρι καί στό μέτωπο κάποια στιγμή προτο μπε στό χέρι καί στό μέτωπο, θά εναι στήν τσέπη σου! Καί θά σο πε· κοίταξε νά δες, δέν εναι χάραγμα. πλς ατό τό χεις στη τσέπη σου, ἀλλά πλς γιά νά μήν τό χάνεις βάλτο μέσα σου (στό σῶμα σου)! Τότε θά πες· ραα, φο το ‘χω πού τό ‘χω, ς τό βάλω στό σμα μου. Τό ‘χω, δέν τό  ‘χω; φο τό  ‘χεις στη τσέπη σου, ρα εναι ταυτόσημο μέ σένα! ρα εναι πτώση! πτώση, λοιπόν, πο εναι; Στό τι σο λέει λλος τι· ξέρεις κάτι; ν δέν τό πάρεις ατό, … θά σο τά δώσω λα (νά μπορες ν’ γοράζεις καί νά πουλς) ν πέσεις καί μέ προσκυνήσεις. Ατό εναι! Γι’ ατό πρέπει νά εμαστε προσεχτικοί! Γι’ ατό κι γιος Γέρων Γαβριήλ Γεωργιανός μολογητής, πού εναι γιός μου, ξέρετε…φοβερός γιος! Πώ πώ! λεγε τό ξς: στά προϊόντα πού πάρχει τό 666, ατά δέν θά σ’ πηρρεάζουν. Δέν εναι τό χάραγμα ατό. λλο τό προϊόν πού χει τό 666 πάνω κι λλο νά τό πάρεις πάνω σου μέ τήν ταυτότητα πού χωρίς ατήν δέν μπορες νά πουλς καί ν’ γοράζεις. Καί επε καί τό ξς πολύ ραο: το λέει κάποιος γέροντας· ν στίς σχατες μέρες κλέψω γιά νά ζήσω, ατό μο πιτρέπεται; Λέει, χι φυσικά! Εναι πάλι ρνηση ατό πού κάνεις. Γιατί; Γιατί ταν κλέβεις, μία ντολή το Θεο καταπατεται. Κι ταν καταπατεται μία ντολή το Θεο, καταπατεται λος Νόμος (το Θεο). πότε εναι ρνηση στόν Χριστό πάλι! Βλέπετε, λοιπόν, πόσο λεπτό εναι τό πνευματικό θέμα; Γι’ ατό καί ταν λθει κάποιος γιά νά σο πιτεθε καί νά σέ σκοτώσει, σύ φείλεις ν’ μυνθες, λλά δέν φείλεις νά τόν σκοτώσεις! Δηλαδή εναι προτιμώτερο νά σέ σκοτώσει, παρά νά τόν σκοτώσεις! Γιατί; λέει π. θανάσιος Μυτιληναος: ν τόν σκοτώσεις, παραβιάζεις τήν ντολή το Θεο· τό «ο φονεύσεις». Γίνεσαι νοχος καί δέ δίνεις καί χρόνο μετανοίας στόν λλο νθρωπο γιά νά μετανοήσει. Θά περασπιστες τόν αυτό σου, λλά ν σέ σκοτώσει γιά νά μήν τόν σκοτώσεις, πρτον: πειδή κπληρώνεις τήν ντολή το Θεο σώζεσαι, γίνεσαι καί μάρτυρας καί δίνεις καί στόν λλο χρόνο μετανοίας! Βλέπετε, λοιπόν, τί γίνεται στήν πνευματική ζωή; Εναι πολύ λεπτά τά πράγματα!ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩι ΘΕΩι ΔΟΞΑ!

Τό στολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ εχαριστε θερμά:

Πρτον:

τόν γαπητό ν Κυρί Γέροντα Σάββα Λαυριώτη

πού μς παραχώρησε τήν τόσο μακροσκελή καί διαφωτιστική συνέντευξη

 γιά φλέγοντα πνευματικά ζητήματα πού πασχολοῦν

καί

Δεύτερον:

λους τούς φίλους καί συνεργάτες

πού συνετέλεσαν καί βοήθησαν μέ διάφορους τρόπους ς πρός τήν πραγματοποίησή της.


Ἀποκλειστική συνέντευξη στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
 http://kaiomenivatos.blogspot.gr/


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top