Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. «Πήγαινε κοντά στους δίκαιους, και δια μέσου αυτών θα πλησιάσεις το Θεό. Να συναναστρέφεται αυτούς που έχουν ταπείνωση και θα μάθεις τους τρόπους τους»,
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν θεοφιλῆ θὰ πλουτήση ἀπὸ τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν ἄδικο καὶ ὑπερήφανο θὰ ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ θὰ μισηθῆ ἀπὸ τοὺς φίλους του.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Μὴν ἀποκτήσης φίλους οὔτε ἐμπίστους, ἄν δὲν εἶναι ἐνάρετοι, ὥστε νὰ μὴ δημιουργήσης πρόσκομμα, στὴν ψυχή σου καὶ παρεκκλίνης ἀπὸ τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όπως οι καλοί συνηθίζουν να συμβουλεύουν τους άλλους αυτά με τα οποία και οι ίδιοι έγιναν καλοί, ετσι και οι κακοί συνηθίζουν να συνιστούν στους άλλους αυτά με τα οποία έγιναν κακοί.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Εκείνος που μπορεί να διορθώσει και άλλους ας συναναστρέφεται εκείνους που πρόκειται να δεχτούν την θεραπεία και ας τους κάνει καλύτερους. Εκείνος όμως που είναι αδύναμος, να αποφεύγει τους κακούς, για να μην κολλήσει την αρρώστια εκείνων. 
Όμοιος ομοίω αεί πελάζει.
Ανδρός πονηρού φεύγε συνοδίαν αεί.


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top