Αναγνώσαμε το άρθρο του κ. Αδαμάντιου Τσακίρογλου εκ Γερμανίας που έχει τον τίτλο: ''Ανοιχτή δήλωση υποστήριξης από την Γερμανία προς την ανοιχτή, ορθόδοξη και ομολογιακή επιστολή των αγιορειτών πατέρων''.  Tο άρθρο είναι καλό αλλά σε κάποιο σημείο ο αρθρογράφος αναφέρει:

«Δεν είμαστε παλαιοημερολογίτες, δεν είμαστε παρασυνάγωγοι, δεν είμαστε ούτε σχισματικοί,ούτε οι το σχίσμα θέλοντες, δεν είμαστε μισάνθρωποι. Είμαστε πρόβατα του ποιμνίου του Θεού, που θέλουν να ακούσουν την φωνή του Ενός Ποιμένος, του οποίου εκφραστής είναι η Εκκλησία των Αποστόλων, των Πατέρων, των Αγίων, των Μαρτύρων, των Ομολογητών και όχι των πιστών ακολούθων της νέας εποχής, του θρησκευτικού συγκρητισμού, της πανθρησκείας, του παπισμού και των απανταχού αιρέσεων. Όπου μας χρειασθούν οι αγιορείτες πατέρες στον αγώνα που κάνουν, θα μας βρούν στο πλευρό τους προς δόξα του Τριαδικού Θεού και της Εκκλησίας Του».

Δηλαδή κ. Τσακίρογλου εμείς είμαστε με τους παρασυνάγωγους, είμαστε με τους το σχίσμα θέλοντες, είμαστε με τους μισάνθρωπους; διότι εις την κατηγορία ''ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ'' βάζετε και τους παλαιοημερολογίτες! Εμείς κ. Τσακίρογλου δεν είμαστε πρόβατα του ποιμνίου του Θεού, που θέλουν να ακούσουν την φωνή του Ενός Ποιμένος, του οποίου εκφραστής είναι η Εκκλησία των Αποστόλων, των Πατέρων, των Αγίων, των Μαρτύρων, των Ομολογητών....;

Ίσως εσείς από την Γερμανία να έχετε την λανθασμένη εντύπωση απ΄ όσα σαθρά επιχειρήματα ακούτε από τους λυκοποιμένες Οικουμενιστές της Γερμανίας (και όχι μόνο) εδώ και αρκετά έτη δια τους παλαιοημερολογίτες, ότι δήθεν είμαστε σχισματικοί (πότε εμείς σχίσαμε την Εκκλησία;) κ.λπ. επιχειρήματα που τα έχουμε αναιρέσει κατά καιρούς.

Αγαπητέ μου κ. Τσακίρογλου νομίζετε ότι εάν τονίζετε ότι δεν είσθε παλαιοημερολογίτες θα σας συμπαθήσουν; Νομίζετε ότι δεν θα σας αποκαλέσουν σχισματικούς μετά από τις αποφάσεις της ψευδοσυνόδου (όταν δεν συμφωνήσετε με αυτήν); Νομίζετε ότι δεν σας αποκαλέσουν παρασυνάγωγους;  Αν νομίζετε όλα αυτά λυπάμαι που το λέγω αλλά κάνετε λάθος! Όλα αυτά τα προσωνύμια θα λάβετε αλλά και χειρότερα ακόμα! Όταν έλθει η ώρα και αλλαχτεί και το Πασχάλιο που ετοιμάζουν, θα σας αποκαλέσουν έως και παλαιοπασχίτες όπως και εμάς ονόμασαν υποτιμητικά παλαιοημερολογίτες! 

Ξέρετε προσωπικά ακολουθώ την τακτική που ανέφερε και ο π. Θεόδωρος Ζήσης εις την Ημερίδα δια την Μεγάλη Σύνοδο, δηλαδή να ριχτούν οι τόνοι αμφοτέρων των πλευρών διότι οι επόμενοι χρόνοι θα μας βρούν ίσως και μαζί, όμως αδυνατώ να βλέπω προσωπικά να ρίχνω τους τόνους και όλοι οι υπόλοιποι να συνεχίζετε τις κατηγορίες! 

Παρακαλώ και πάλι  (όπως έκανα και με άλλους κατήγορούς μας), να περιμένετε διότι μετά την ψευδοσύνοδο θα δούμε πολλά οπότε μην βιάζεστε να βγάζετε συμπεράσματα και να αποφαίνεστε εμμέσως, και ας γνωρίζετε ότι ομολογία δεν γίνεται κατηγορώντας τους άλλους αδελφούς μας και κρυβόμενοι από πίσω ή από τα λάθη τους δια να φανούμε ορθοδοξότεροι δίχως κάποιο ψεγάδι.......

Οι παλαιοημερολογίτες έκαναν ή και κάνουν λάθη, όμως σχισματικοί ή αιρετικοί ούτε έγιναν ποτέ ούτε και θα γίνουν!

Δεν θα σας ζαλίσω με επιχειρήματα διότι ήδη το έχουμε κάνει, όμως καλό θα ήταν όσοι έχουν δοκάρι εις τον οφθαλμό τους λόγω της πολυετούς συν-κοινωνίας μετά των αιρετικών να μην κοιτάζουν το κάρφος εις τον οφθαλμό των άλλων.....

Σας προτείνω να αναγνώσετε τούτο το εξαίσιο άρθρο ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ (1924-1928)  και να σκεφθείτε αυτά που σας ανέφερα.


Αυτά τα ολίγα με πολύ ειλικρινή και ορθόδοξη αγάπη!1 comments:

  1. Κρίμα, κ. Τσακίρογλου, πού ἀπαξιώνεις τόν ἱερόν ἀγῶνα τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.) καί τούς κατατάσσεις μετά τῶν παρασυναγώγων, τῶν σχισματικῶν, τῶν μισανθρώπων κ.λπ. Ἔφυγες ἀπό τήν πλάνην τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλ' ἔπεσες εἰς ἄλλην πλάνην! Εἶσαι συκοφάντης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί συνεχίζεις νά ρίχνῃς νερόν εἰς τόν δαιμονικόν μῦλον τῶν Οἰκουμενιστῶν. Τό ν.ἑ., ἀγαπητέ, καθιερώθηκε χάριν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (βλ. Ἐγκύκλιον τοῦ Οἰκ. Πατρ/χείου τοῦ 1920, τό βιβλίον τοῦ Ἀνθίμου Μητροπολίτου Βιζύης, "ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ," 1922, σελ. 141 κ.ἄ.) καί ἀνεμένετο νά δημιουργήσῃ σχίσμα (βλ. ἄρθρον τῆς "Ἐκκλησιαστικῆς Ἀλήθειας" τοῦ 1895, καθώς καί τήν Ἐγκύκλιον τοῦ Πατριάρχου Ἰωακείμ Γ', μετά τήν διαβούλευσιν πού αὐτός εἶχε μέ τίς τοπικές Ἐκκλησίες γιά τήν ἀλλαγήν τοῦ Ἑορτολογίου τό 1902). Δηλαδή, οἱ Οἰκουμενισταί ἐν γνώσει των ἐδημιούργησαν σχίσμα τό 1924, βλάπτοντες ἔτσι τό δόγμα τῆς ἑνότητος, προκειμένου νά προωθήσουν τόν Οἰκουμενισμόν, βλάπτοντες ἔτσι ὅλα τά δόγματα! Συνεπῶς, ἡ εἰσαγωγή τοῦ ν.ἑ. εἶναι δογματικόν ζήτημα. Οἱ τοῦ π.ἑ. διώκονται, σκοτώνονται, χλευάζονται, βεβηλώνονται τά ἱερά των καί συκοφαντοῦνται ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς ἐπί 92 χρόνια καί ἤρθατε τώρα ἐσεῖς, οἱ ὄψιμοι ἀντι-οικουμενισταί, νά κηρύξετε κατά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, συμπράττοντες ἔτσι μέ τούς Οἰκουμενιστάς! Καί πάλι, Κρίμα!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top