Αναγνώσαμε στο ιστολόγιο Π.Π. μίαν τοποθέτηση επί του Ημερολογιακού που την έγραψε ο κ. Αδ. Τσακίρογλου. Η τοποθέτηση αυτή συνιστά τρόπον τινά μία ''διαμαρτυρία'' του ιδίου, λόγω των απαντήσεων που έδωσε το ιστολόγιο ''Κρυφό Σχολειό'' στον κ. Ι. Ρίζο.

Αναφέρει:

«Παρακολουθῶ ἐδῶ καὶ κάποιες ἑβδομάδες μὲ ἐνδιαφέρον τὸν διάλογό σας μὲ τὸν κ. Ρίζο ἐπὶ τοῦ βιβλίου τοῦ δευτέρου. Εἶχα τὴν ἀφελῆ ἐντύπωση, ὅτι ἑκατέρωθεν κάτι θὰ μποροῦσε νὰ βγεῖ ἀπὸ αὐτόν, ὅτι θὰ μπορούσαμε μαζὶ νὰ πολεμήσουμε τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ μετὰ ἐν ὁμονοίᾳ νὰ λύσουμε μὲ ὀρθόδοξο τρόπο ἐπιτέλους καὶ τὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου, ἀλλὰ οἱ ἀπαντήσεις σας, ἰδίως καὶ κυρίως ἡ τελευταία σας ἀπάντηση μοῦ ἔκοψε τὰ φτερά προσγειώνοντάς με στὴν σκληρὴ πραγματικότητα. Ἀμέσως μόλις τελείωσα τὴν ἀνάγνωσή της, ἀποφάσισα νὰ συντάξω μία καὶ μοναδικὴ σύντομη ἀπάντηση ὡς διαμαρτυρία καὶ στὴν δική μου ἀνακήρυξη ἀπὸ μέρους σας ὡς «ἀναθεματισμένο» στὰ ὅσα λέτε στὰ σχόλια τοῦ τρίτου μέρους τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Ρίζου χωρὶς καμία διάθεση συνέχισης τοῦ διαλόγου μαζί σας».

Κατ΄ αρχάς, ο διάλογος αυτός δεν τελείται εδώ και ''κάποιες εβδομάδες'' όπως γράφετε, αλλά εδώ και περίπου πέντε ημέρες!

Και εμείς είχαμε αυτήν την εντύπωση όταν αποτειχισθήκατε, ''ὅτι θὰ μπορούσαμε μαζὶ νὰ πολεμήσουμε τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ ἐν ὁμονοίᾳ νὰ λύσουμε μὲ ὀρθόδοξο τρόπο ἐπιτέλους καὶ τὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου'' όμως όταν βλέπαμε τους κατά καιρούς χαρακτηρισμούς σας (δηλ. για τους παλαιοημερολογίτες), τότε παρομοίως και σε μας είχατε ''κόψει τα φτερά''

Διαμαρτύρεστε επειδή αισθανθήκατε με τα λεγόμενα του κ. Μάννη «αναθεματισμένος». Άραγε νιώθατε την ίδια πίκρα όταν εσείς ο ίδιος γράφατε απολογούμενος: 

«Δεν είμαστε παλαιοημερολογίτες, δεν είμαστε παρασυνάγωγοι, δεν είμαστε ούτε σχισματικοί,ούτε οι το σχίσμα θέλοντες, δεν είμαστε μισάνθρωποι..»


Δηλαδή κ. Τσακίρογλου εμείς είμαστε με τους παρασυνάγωγους, είμαστε με τους το σχίσμα θέλοντες, είμαστε με τους μισάνθρωπους ή είμαστε κάτι διαφορετικόν; διότι εις την κατηγορία ''ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ'' (που φέρει στον αναγνώστη το πνεύμα της αποστροφής) βάζετε και τους παλαιοημερολογίτες! 

Γράφετε:

«Ἂν εἴμαστε ἀναθεματισμένοι κ. Μάννη, πρὸς τί ὁ διάλογος; Ἄραγε μὲ «ἀναθεματισμένους» θέλετε νὰ συμπολεμήσετε τὴν αἴρεση; Ἄρα εἶναι «δυνάμει ἀναθεματισμένοι» καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μετὰ τὸ1924, ποὺ ὅλοι οἱ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι ἀναγνωρίζουν ἐκτὸς ἀπὸ ἐσᾶς; Καὶ μετὰ μιλᾶμε γιὰ τὴν σημασία τοῦ ἑορτολογίου; Για σᾶς εἴμαστε καὶ ἐμεῖς οἰκουμενιστές. Καὶ τότε γιατὶ ἐπιζητεῖτε τὴν συμμαχία μὲ Οἰκουμενιστές; Γιὰ νὰ πολεμήσετε τούς …ἄλλους Οἰκουμενιστές; Ἄρα εἰς μάτην ὁ ἀγῶνας ποὺ κάνουμε. Ἄρα εἰς μάτην τὰ δάκρυα ποὺ χύνουμε καὶ οἱ διωγμοὶ ποὺ βιώνουμε. Ἄρα εἰς μάτην τὰ κείμενα ποὺ γράφουμε. Ἄρα εἰς μάτην οἱ εἰλικρινεῖς εὐχὲς καὶ ἔπαινοι ποὺ μᾶς ἔχετε κατὰ καιροὺς δώσει!»

Aν κ. Τσακίρογλου τον χαρακτηρισμό ''αναθεματισμένοι'' και ''Οικουμενιστἐς'' τον αντικαταστήσετε με το ''σχισματικοί'' (όπως μας ονομάζετε κατά καιρούς εσείς), τότε ίσως αντιληφθείτε ότι και εμείς έτσι ακριβώς νιώθαμε όταν αναγιγνώσκαμε τους χαρακτηρισμούς σας! 

Δηλαδή θα σας λέγαμε:

Ἂν εἴμαστε σχισματικοί κ. Τσακίρογλου και λοιποί αποτειχισμένοι, πρὸς τί ὁ διάλογος; Ἄραγε μὲ «σχισματικούς» θέλετε νὰ συμπολεμήσετε τὴν αἴρεση; Ἄρα εἶναι «σχισματικοί» καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μετά τὸ 1924, ποὺ ὅλοι οἱ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι ἀναγνωρίζουν ἐκτὸς ἀπὸ ἐσᾶς; (Γέροντας Ιερώνυμος Αιγίνης, π. Ιωάννης Βαξεβανόπουλος κ.λπ.) Καὶ μετὰ μιλᾶμε γιὰ τὴν σημασία τοῦ ἑορτολογίου; Για σᾶς εἴμαστε σχισματικοί. Καὶ τότε γιατὶ ἐπιζητεῖτε τὴν συμμαχία μὲ σχισματικούς; Γιὰ νὰ πολεμήσετε τούς Οἰκουμενιστές; Ἄρα εἰς μάτην ὁ ἀγῶνας ποὺ κάνουμε. Ἄρα εἰς μάτην τὰ δάκρυα ποὺ χύνουμε καὶ οἱ διωγμοὶ ποὺ βιώνουμε. Ἄρα εἰς μάτην τὰ κείμενα ποὺ γράφουμε. (αλλά εσείς δυστυχώς ευχές και επαίνους δεν μας έχετε δώσει κ. Τσακίρογλου!).

Γράφετε:


«.....ἐσεῖς ποὺ δὲν παραδέχεστε ἀπολύτως τίποτα καὶ ἀναθεματίζετε τὰ πάντα καὶ πάντες ὅσους δὲν σᾶς ἀκολουθοῦν προσβάλλοντας ἀνθρώπους ποὺ ἔζησαν καὶ πέθαναν ὁσιακὰ καὶ μετὰ τὸ 1924 καὶ παρὰ «τὸ νέο ἡμερολόγιο»; Ἐγὼ σὰν ἀπόγονος Μικρασιατῶν «ἀναθεματισμένων νεοημερολογιτῶν» μπορῶ νὰ σᾶς διηγηθῶ πολλὰ τέτοια παραδείγματα.
Δὲν ἔχετε αὐτὸ τὸ δικαίωμα κ. Μάννη. 

και ποιός σας είπε ότι όταν εσείς οι ''αποτειχισμένοι'' μας υβρίζετε ονομάζοντάς μας ''σχισματικούς'' ή ''παρασυνάγωγους'' κ.λπ., έχετε το δικαίωμα; Πως προσβάλλετε τους δικούς μας προγόνους που το ΄24 εδίωξαν, εξύρισαν, εξόρισαν, αποσχημάτισαν, έκλεισαν εις τις φυλακές, δολοφόνησαν, και τέλος τους «βάπτισαν» ''σχισματικούς''; Εμείς λοιπόν ως απογόνοι αυτών των «σχισματικών» (κατ΄ εσάς), μπορούμε επίσης να σας διηγηθούμε τα παραδείγματα-κατορθώματα αυτών!Ούτε εσείς λοιπόν έχετε το δικαίωμα κ. Τσακίρογλου!

Γράφετε: 

«Μείνετε λοιπὸν ἐσεῖς στὴν αὐταρέσκειά σας καὶ ἀφῆστε τοὺς «ἀναθεματισμένους» νὰ κάνουν τὸ καθῆκον τους ἀπέναντι στὸν Θεό. Προσέχτε ὅμως γιατὶ ἡ ἀπόλυτη ἡμερολογιακὴ σιγουριὰ δὲν ἐπιφέρει καὶ τὴν ἀπόλυτη ἄφεση εὐθυνῶν ἀπέναντι στὴν καθιέρωση τῆς χειρότερης αἵρεσης στὴν ἱστορία οὔτε ἀποτελεῖ πιθανὸ σύνδεσμο ὁμόνοιας, τὴν ὁποία δυστυχῶς, ὅπως φαίνεται, ἐπιφανειακὰ μόνο ἐπιδιώκετε». 

Το ίδιο ακριβώς να θυμάσθε και εσείς! Αφήστε τους «σχισματικούς» να κάνουν το καθήκον τους το οποίο ήταν (και είναι) η υπεράσπισις της ορθοδόξου πίστεώς μας!

Εμάς  μπορείτε να μας πείτε σχισματικούς. Τους γονείς μας όμως και τους παππούδες μας, που κράτησαν όλη την Ορθοδοξία, παρότι πρόσφυγες, καθώς και τους άξιους ιερείς που πολέμησαν για την Ορθοδοξία, κλείσθηκαν εις τις φυλακές, σφαγιάστηκαν και δεν εκκοσμικεύτηκαν και δεν «φράγκεψαν», δεν έχετε το δικαίωμα να τους χαρακτηρίζετε «σχισματικούς»!Δεν έχετε αυτό το δικαίωμα κ. Τσακίρογλου!
1 comments:

  1. Τσακίρογλου πρός Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ.: «Μείνετε λοιπὸν ἐσεῖς στὴν αὐταρέσκειά σας καὶ ἀφῆστε τοὺς «ἀναθεματισμένους» νὰ κάνουν τὸ καθῆκον τους ἀπέναντι στὸν Θεό. Προσέχτε ὅμως γιατὶ ἡ ἀπόλυτη ἡμερολογιακὴ σιγουριὰ δὲν ἐπιφέρει καὶ τὴν ἀπόλυτη ἄφεση εὐθυνῶν ἀπέναντι στὴν καθιέρωση τῆς χειρότερης αἵρεσης στὴν ἱστορία οὔτε ἀποτελεῖ πιθανὸ σύνδεσμο ὁμόνοιας, τὴν ὁποία δυστυχῶς, ὅπως φαίνεται, ἐπιφανειακὰ μόνο ἐπιδιώκετε».

    Μά τόση ὑποκρισία καί τόση διαστροφή τῆς Ἀληθείας, κ. Τσακίρογλου; Οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ π.ἑ., πού ἐπί 93 χρόνια πολεμοῦν ἐμπράκτως τήν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πταίουν γιά τήν ἐξάπλωσίν του, ἤ ἐσεῖς πού ὅλ' αὐτά τά χρόνια ἤσαστε σύμμαχοί του καί σφοδροί πολέμιοι τῶν λόγῳ καί ἔργῳ Ἀντι-οικουμενιστῶν τοῦ π.ἑ.; Ἔλεος πιά!!! Ὅποιος "ἀποτειχίζεται" καί πηγαίνει μέ τίς νέες παρατάξεις (π. Θ. Ζήσης κ.ἄ., π. Ε. Τρικαμηνᾶς, π.Γ. Ἀγγελάκης, π. Σάββας Λαυρεώτης κ.λπ.) θεωρεῖ ΠΡΩΤΙΣΤΟΝ καθῆκον του νά στείλῃ στό πῦρ τό ἐξώτερον τίς παλαιές παρατάξεις τοῦ π.ἑ., μή τυχόν καί τόν ὀνειδίσουν οἱ Οἰκουμενισταί ὡς "παλαιοημερολογίτην"!!! Ἡ πρό-τοῡ-1924 Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα, καί ἐάν ἤσαστε πραγματικοί ἀντι-οικουμενισταί, θά συμπολεμούσατε μέ αὐτήν. Ἀπ' ὅ,τι γράφετε στούς λιβέλλους σας κατά τοῦ π.ἑ., ὅμως, ἀντί αὐτοῦ, θά θέλατε ν' ἀποδεχθοῦμε ἐμεῖς ἕν τμῆμα τῆς αἱρέσεως, πού εἶναι τό ν.ἑ., γιά νά συλλειτουργούμεθα, ἀδιαφορῶντας γιά τά ἀναθέματα κατά τοῦ ν.ἑ., καθώς καί γιά τό ποιά ἑορτή ἑορτάζεται τήν ἡμέραν ἐκείνην, καί ἀφοῦ νικήσουμε τήν αἵρεσιν (τήν ὁποίαν θά ἔχουμε μερικῶς ἤδη ἀποδεχθῆ, ὅπως προανέφερα), τότε ν' ἀρχίσουμε νά συζητοῦμε τίς χονδροειδεῖς ἀνοησίες καί διαστροφές πού γράφουν καί λέγουν ἀνερυθριάστως οἱ ὡς ἄνω ἐναντίον μας! Ὄχι, κ. Τσακίρογλου, δέν θά πἀρουμε!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top