Θὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸν τίτλο:

H διακοπῆ μνημοσύνου τοῦ αἱρετικοῦ ἐπισκόπου (ἀποτείχιση), ὁδηγεῖ στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα μὲ τὴν αἵρεση, συνεχίζει καὶ μᾶς λέγει ὁ κ. Ν.Σ.


Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως τί μᾶς λέγει ἡ πρόσφατη Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τῆς Σκήτης Τίμιου Προδρόμου Ἅγιου Ὅρους, ποὺ μάλιστα συνυπογράφει καὶ ἡ Σύναξη Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν.


Ὅπως βλέπετε, ἐδῶ μας λέγουν ὅτι ἡ δυνατότητα τῆς διακοπῆς τῆς μνημονεύσεως (ἀποτείχιση), εἶναι ἐφικτὴ ὅταν ὁ Ἐπίσκοπος διδάσκει δημόσια καὶ γυμνὴ τὴν κεφαλὴ τὴν αἵρεση ΕΩΣ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΣΥΝΟΔΟ, σύμφωνα μὲ τὸν ΙΕ΄ κανόνα τῆς ΑΒ΄ Συνόδου.

Ὅμως μᾶς μπερδεύουν οἱ ἀντιοικουμενιστὲς! Ἀπὸ τὴν μιὰ ἐὰν διακόψεις τὸ μνημόσυνο ὁδηγεῖσαι εἰς τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα ποὺ ὁδηγεῖ καὶ ἡ αἵρεση, ἀπὸ τὴν ἄλλη δύνασαι νὰ τὸ διακόψεις σύμφωνα μὲ τὸν ΙΕ΄ Κανόνα τῆς ΑΒ΄ Συνόδου!

Μᾶς λέγει ὁ κ. Ν.Σ.:


Μήπως βλέπετε ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες νὰ ἀναφέρουν οἱ Πατέρες ποὺ συνέγραψαν τὴν πρόσφατη Ὁμολογία Πίστεως ὅτι ὅστις διακόπτει τὸ μνημόσυνο (ἀποτειχίζεται), διαιρεῖ καὶ τὴν Ἐκκλησία; Ὁ διακόπτων τὸ μνημόσυνο ἀγαπητέ μας κ. Ν.Σ. διακόπτει τὴν ψευδῆ ἑνότητα ποὺ εἶχε μετὰ τῶν αἱρετικῶν ποιμένων, καὶ ὄχι τὴν ἑνότητα μετὰ τῆς Ἐκκλησίας!  

Ἐπίσης ἐπειδὴ μᾶς κάνετε μάθημα συμπεριφορᾶς, δηλ. τὸ πὼς πρέπει νὰ φερόμαστε πρὸς αὐτούς, σᾶς θυμίζουμε ὅτι τοὺς αἱρετικοὺς δὲν τοὺς προσκαλεῖτε ἐσεῖς εἰς τὴν κοινωνία τῆς Μίας, γίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἤδη ἔχετε συγκοινωνία-κοινωνία-ἑνότητα μὲ αὐτοὺς ἔξω ἀπὸ αὐτήν! Ἔχετε ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ! Ἂν ρωτήσετε μὲ ποιοὺς αἱρετικοὺς ἔχετε Κοινὸ Ποτήριο, σᾶς θυμίζουμε· ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ

Θέλετε καλύτερη ἐξήγηση;

Λησμονήσατε ὅτι Ἐκκλησία σημαίνει σύναξη ὁμονοούντων ἀνθρώπων ποὺ εἶναι ἐσωτερικὰ ἑνωμένοι μέσω τῆς κοινῆς πίστης καὶ τῆς κοινῆς ὁμολογίας, καὶ ὄχι ἑνότητα κοινῆς ὑποταγῆς σὲ κάποια ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία μὲ ὑποβόσκουσα ἐσωτερικὴ διάσπαση! Ἐκκλησία, μᾶς λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «οὐ τοῖχος καὶ ὄροφος, ἀλλὰ πίστις καὶ βίος» (P.G. 52.495)

῾Η Ἑνότης εἶναι Θεολογικὰ καὶ Ἁγιοπατερικά, στὴν οὐσία της, Ἑνότης Πίστεως. Δέν εἶναι ἑνότης διοικητική. Διότι τέτοια ἑνότητα ἔχουν καὶ οἱ Φράγγοι καὶ ἀναγνωρίζουν ὡς σημεῖο τῆς ἐξωτερικῆς τους διοικητικῆς ἑνότητος καὶ ἀναφορᾶς τους τὸν αἱρεσιάρχη Πάπα. Ὅμως δὲν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας καὶ βρίσκονται στὴν αἵρεσι καὶ στὴν πλάνη, ἐκτός Ἐκκλησίας.

Ὅσοι τολμοῦν νὰ διακόψουν τὸ μνημόσυνο καὶ τὴν κοινωνία τοῦ αἱρετικὰ κηρύσσοντος ἐπισκόπου χαρακτηρίζονται προτεσταντίζοντες καὶ σχισματικοί!!!

Ὀ Κανόνας ὅμως τονίζει ὅτι αὐτοὶ:

"οὐ σχίσματι τὴν ἓνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι".

Διότι αὐτοὶ ἀποτελοῦν ἓνα σῶμα μὲ τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Ἐσεῖς σὲ ποιὰ ἐκκλησία ἀνήκετε καὶ μὲ ποιὰ πρόσωπα ἔχετε ἑνότητα ὅταν δὲν ἔχετε οὔτε κοινὴ πίστη, οὔτε ὁμολογία; Ἡ μήπως ἔχετε; Τοῦτο τὸ ἐρώτημα θὰ πρέπει νὰ κάνετε εἰς τὸν ἑαυτό σας.1 comments:

 1. "Ενάντια" στην εκσυγχρονισμένη ορθοδοξία

  Έχουν τόσο πολύ διαποτιστεί και διαβρωθεί από την καινοτομία οι εκσυγχρονισμένοι ορθόδοξοι, ώστε τους είναι αδύνατο να καταλάβουν το λάθος τους : Στην εμμονή της εορτολογικής καινοτομίας. Σαφές δείγμα αυτής το άρθρο, που αποσπάσματά του διάβασα στις κριτικές αναρτήσεις σας - δύο (2) τον αριθμό.
  Ειλικρινά, σας λέγω, αναρωτήθηκα μήπως έπαθα κάτι, ας πούμε ένα παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό, επειδή δεν μπορούσα να βγάλω άκρη με τον τρόπο, με τον οποίο προσπαθεί ο αρθρογράφος Ν.Σ. να πείσει τον εαυτό του και τους αναγνώστες, που τυχόν τον διαβάσουν. Στάθηκε αδύνατο και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, εγκεφαλικό δεν έχω. Είναι επί του παρόντος επαρκείς οι διαγνωστικές ιατρικές ικανότητες του γράφοντος.

  Το νόσημα από το οποίο πάσχουν οι εκσυγχρονιστές ορθόδοξοι - και νεορθόδοξοι σημειωτέον - είναι ότι θεωρούν ασήμαντη την εορτολογική μεταβολή. Αλλά η μεταβολή αυτή είναι κατ΄ ουσίαν πνευματική μεταβολή, δηλαδή διαστροφή, και τα πνευματικά νοσήματα είναι δυσίατα. Χίλια χρόνια παπισμού και σχεδόν άλλα τόσα προτεσταντισμού βεβαιώνουν τα ανωτέρω.
  Οι δικοί μας με το ασήμαντο της προσθήκης των 13 ημερών σκέφθηκαν και είπαν : Οι αριθμοί δεν πρόκειται να μας αλλάξουν την πίστη. Την άλλαξαν όμως, αν και οι ίδιοι είναι βέβαιοι ότι δεν έπαψαν να είναι ορθόδοξοι. Μπορεί να δέχονται ότι "είμαστε όλοι αμαρτωλοί", όχι όμως και ότι "ημάρτωμεν" με αυτές τις 13 παραπανίσιες ημέρες, αφού όλα γίνονται - εδώ ερωτηματικό - δεόντως και προσηκόντως.

  Αλλά δεν γίνονται και δεν χρειάζεται να μπει κανείς στις λεπτομέρειες, που όλες τις συγκεφαλαιώνει ο οικουμενισμός, το εκκοσμικευμένο - θρησκευτικό ή εκκλησιαστικό - φρόνημα Πίστεως με τις απερίγραπτες παραδοξολογίες σαν αυτές του αρθρογράφου Ν.Σ. στον Ορθόδοξο, φευ, Τύπο. Να ασχοληθώ κι εγώ με αυτές, δεν έχω καμιά διάθεση. Άλλωστε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η εφημερίδα "Ορθόδοξος Τύπος" και οι αρθρογράφοι του, μολονότι πολέμιοι των οικουμνενιστών και των νεορθόδοξων δρουν ασυνείδητα (ανεπίγνωστα) υπέρ αυτών.

  - «Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται λαμπρύνεται, τῇ τριαδικὴ Μονάδι ἱεροκρυφίως»

  - «... λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, φωτοδότα, καὶ σῶσόν με»

  Η «στολὴ τῆς ψυχῆς» των εκσυγχρονισμένων ορθόδοξων φορεί σήμερα τα λαμπερά ενδύματα Δυτικής ύφανσης. Επίπονο έργο που χρειάστηκαν 1000 χρόνια να ολοκληρωθεί και κάτι μήνες, για να γραφτούν πονήματα θεολογικής και ερωτικής σχεσιολογίας "Ενάντια στη Θρησκεία" και άλλα παρεμφερή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top