Αποτέλεσμα εικόνας για Δημήτριος Τσελεγγίδης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ Α.Π.Θ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7/10/2016
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
ΚΟΙ­ΝΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ:ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Θέμα: «Ἀνάκληση ὑπογραφῆς»


Σεβαστοί καί ἀγαπητοί μου Πατέρες,
Μέ τήν παροῦσα Ἐπιστολή μου δηλώνω ὅτι ἀνακαλῶ τήν ὑπογραφή μου ἀπό την ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Συγκεκριμένα, ἡ ἀνάκληση τῆς ὑπογραφῆς μου ἀφορᾶ τήν παράγραφο, πού ἀναφέρεται στή «Διακοπή μνημοσύνου» (σ. 7-8). Καί τοῦτο, ἐπειδή δέν θέλω νά θεωρηθεῖ ὅτι μέ τά γραφόμενα στήν παράγραφο αὐτή ἐνθαρρύνω, καλύπτω ἤ ὅτι συμφωνῶ μέ ὅσους μεμονωμένα προβαίνουν σέ διακοπή μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου τους.
Παρακαλῶ καί γιά τίς δικές σας ἐνέργειες.
Μέ σε­βα­σμό καί τιμή

Δη­μή­τριος Τσε­λεγ­γί­δης


ΠΗΓΗ: ΑΚΤΙΝΕΣ

2 comments:

 1. Να με συγχωρεί ο κ.καθηγητής ,αλλά από πόσους και πάνω πάυει να ισχύει το «μεμονωμένα» ;;;
  Δεν θέλει να ανήκει σε εκείνους που τους πρέπει τιμή καθότι σώζουν την Εκκλησία από το σχίσμα βάσει του ΙΕ΄ της ΑΒας Συνόδου ;
  Με τα λεγόμενά του φαίνεται να διαφωνεί με όλους όσους διέκοψαν το μνημόσυνο καθώς και με τους συντάσσοντας την ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ειδικά με τη φράση «Διαπράττουν μεγάλο κανονικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ λάθος ὅσοι, ἀντὶ νὰ ἐπαινοῦν, καταδιώκουν τοὺς μοναχοὺς ποὺ τηροῦν τὴν πατερική, ἱεροκανονικὴ καὶ ἁγιορειτικὴ Παράδοση». Διότι, εάν οι τηρούντες την πατερική Παράδοση έπραξαν ορθώς προβαίνοντας στη διακοπή, διατί να μην προτρέψει ο κ.καθηγητής και άλλους προς αυτήν την θεάρεστη και επαινετή πράξη ;

  Κρίμα κ.καθηγητά ! Προσωπικώς θα ευχόμουν να ανακαλέσετε την ανάκληση της υπογραφής σας. Μην διστάσετε να το πράξετε!

  (Ένας παλαιός σας μαθητής).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δηλαδή τί θέλει να πεί ο κ. καθηγητής; Ή θα διακόψουμε το μνημόσυνο όλοι μαζί όσοι υπογράψαμε ή κανένας; Δέν βλέπει την ουτοπία; Κρίμα. Φρούδες οι ελπίδες λοιπόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top