«ὕες γοῦν βορβόρῳ ἥδονται μᾶλλον  ἢ καθαρῷ ὕδατι».
(Οι χοίροι ευχαριστιούνται με τον βούρκο πιο πολύ, παρά με το καθαρό νερό) (ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ, Ε.Π.Ε 3. 127)


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top