Αληθώς Ανέστη ο Κύριος π. Ευθύμιε!

Με λύπη μας και πάλιν διαπιστώνουμε ότι συνεχίζετε να είσθε άστοχος εις τις διαπιστώσεις σας.

Γράφετε:

«Νομίζω, ἀδελφοί, ὅτι ἀποφεύγετε νὰ γράψετε τὴν ἀλήθεια. Διότι ἐμεῖς δὲν σᾶς ἀναφέραμε ὅτι δὲν μᾶς ἐκάλυψαν οἱ ἀπαντήσεις σας, ἀλλὰ ὅτι δὲν ἀπαντήσατε κἂν ἐπὶ τῶν ἐρωτήσεων. Ἁπλῶς ἀπαντήσατε λέγοντας ἄλλα ἀντὶ ἄλλων... Ἐφ’ ὅσον συμφωνήσαμε νὰ γίνη ὁ διάλογος μὲ συγκεκριμένες ἐρωτήσεις κάθε πλευρᾶς, καὶ ἐμεῖς δὲν παίρνωμε ἀπαντήσεις ἐπὶ τῶν ἐρωτήσεών μας, τί θὰ πρέπη νὰ σᾶς ἀναφέρωμε; «Εὐχαριστοῦμε πολὺ ποὺ δὲν μᾶς ἀπαντήσατε»; Τί εἴδους διάλογος εἶναι αὐτός, πόση εἰλικρίνεια ἔχει καὶ ποῦ ἀποσκοπεῖ;»

Εφ΄ όσον κατ' εσάς π. Ευθύμιε δεν γράφουμε την αλήθεια διότι δήθεν την αποφεύγουμε, τότε γράφουμε ψεύδη, δηλαδή είμασθε ψεύτες! Το ορθόν βέβαια είναι όχι ότι γράφουμε ψεύδη, αλλά ότι γράφουμε όσα εσείς δεν αποδέχεσθε! Λέτε ότι δεν λαμβάνετε απαντήσεις επί των ερωτήσεών σας· μήπως όμως η αλήθεια είναι ότι οι απαντήσεις που δίνουμε δεν ταιριάζουν εις το δικό σας φρόνημα; Μήπως οι απαντήσεις που δίνουμε (τις οποίες εσείς χαρακτηρίζετε ως ''ἄλλα ἀντὶ ἄλλων'') δεν ήταν οι αναμενόμενες προς εσάς; Μήπως νομίζατε ότι θα λαμβάνετε τις γνωστές ΓΟΧ-ικές απαντήσεις αναλύοντας ώρες, ημέρες, χρόνους και καιρούς και και..... ωσάν να είμασθε αστροθεάμονες; Εμείς π. Ευθύμιε στις απαντήσεις μας κεντράρουμε απ΄ ευθείας εις την ουσία των πραγμάτων και όχι εις το να αποδείξουμε ποιός έχει το λάθος και ποιός όχι, ποιός έχει επιχειρήματα και ποιός όχι κ.λπ. Εδώ δεν κάνουμε ανταγωνισμό ώστε να λάβουμε κάποιο βραβείο επιχειρημάτων, αλλά συνομιλούμε μαζί σας για την ουσία των πραγμάτων! Εδώ και πολλά έτη βλέπουμε τέτοιους διαλόγους που ζητάτε, με αντικρουόμενα επιχειρήματα, διαμάχες, εχθρότητες κ.λπ. με αποτέλεσμα την πλήρη διάσταση μεταξύ μας! Θα σας λυπήσουμε αλλά εμείς δεν θα πράξουμε ότι κατά καιρούς πράττουν οι υπόλοιποι, αλλά και εμείς παλαιότερα το έχουμε πράξει με μηδαμινό αποτέλεσμα!

Παραπονεθήκαμε για τις ''εκφράσεις'' σας και εσείς μας γράψατε:

«Κατ’ ἀρχὰς οἱ ἐκφράσεις αὐτὲς εἶναι ἀπολύτως σοβαρὲς καὶ ἁπλῶς ἐκφράζουν τὴν πραγματικότητα. Ἂν δὲν τὴν ἐξέφραζαν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρετε δευτερολογώντας τὸ ὅτι οἱ ἀπαντήσεις σας δὲν ἦσαν ἐκτὸς θέματος, καὶ κατὰ τὸ δὴ λεγόμενον «ἄλλα ἀντ’ ἄλλων», ἀλλὰ ὅτι ἀπαντήσατε ἐπὶ τῶν συγκεκριμένων ἐρωτήσεων καὶ μάλιστα νὰ προσκομίσετε ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς ἀπαντήσεις σας, ὥστε νὰ ἀποδείξετε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε ἄδικοι καὶ δὲν κατανοήσαμε τὰ λεγόμενα ἀπὸ σᾶς. Δηλαδὴ μὲ ὅσα ἀναφέρετε, ἀποδεικνύετε ὅτι ἀποδέχεσθε τὶς παρατηρήσεις μας ὡς ἀληθινές ».

Κατ΄ εσάς, και επειδή δεν απολογηθήκαμε-δευτερολογήσαμε, αλλά και επειδή δεν αποδείξαμε ότι εσείς είσθε άδικοι ή ότι δεν κατανοήσατε, θεωρήσατε ότι αποδεικνύεται έτσι ότι δεχόμαστε τις παρατηρήσεις σας ως αληθινές!!! Και ποιός σας είπε π. Ευθύμιε ότι στον διάλογο αυτόν θέλουμε να αποδείξουμε ότι είσθε άδικοι ή ότι δεν κατανοείτε; Τονίζουμε και πάλιν ότι το πρόβλημα και η αλήθεια, δεν είναι ότι οι απαντήσεις μας είναι δήθεν άσχετες ή ότι εσείς δεν τις κατανοείτε ή ότι είσθε άδικοι, αλλά ότι δεν είναι οι απαντήσεις που εσείς περιμένατε!

Γράφετε:

«Ἐπὶ πλέον δέ, σχολιάζοντας τὶς παρατηρήσεις μας δὲν ἀσχολεῖστε οὐδόλως μὲ τὴν οὐσία τῶν παρατηρήσεών μας, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἀναφέρετε ὅτι «ἐμεῖς σᾶς ἐγράψαμε ὅπως ἀκριβῶς μᾶς πληροφορεῖ ἡ καρδιά μας κλπ». Δηλαδὴ μᾶς ἀναφέρετε, ἀδελφοί, ὅτι ἡ καρδιά σας σᾶς ἐπληροφόρησε νὰ μὴ δώσετε ἀπαντήσεις ἐπὶ τῶν ἐρωτήσεων, οἱ ὁποῖες σᾶς ἐτέθησαν, ἀλλὰ νὰ μᾶς παραπλανήσετε, καθὼς βεβαίως καὶ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ ἱστολογίου σας...»

Όταν εμείς σας γράψαμε το τι μας πληροφορεί η καρδία μας, εννοούσαμε ότι δεν γράφαμε ούτε με πνεύμα ''διγλωσσίας'' ή ''παραπλανητικά'' όπως μας κατηγορήσατε, αλλά ούτε να μην δώσουμε δήθεν απαντήσεις επί των ερωτήσεών σας, αλλά ότι γράφαμε με πνεύμα χαράς που συνομιλούμε μαζί σας (και όχι μόνον μαζί σας, αλλά με οποιονδήποτε φέρει ειδικά το αγγελικό σχήμα που εμείς τιμούμε), με ειλικρίνεια, αλλά και με την αλήθεια που εμείς γνωρίσαμε ως μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού. Και από την στιγμή που γνωρίσαμε τον Χριστό τότε γνωρίσαμε και την Αλήθεια!

Συνεχίζετε και λέτε:

«Εἰλικρινά, ἀδελφοί, δὲν δύναμαι νὰ κατανοήσω αὐτὴ τὴν λογική, ἡ ὁποία ἀφορᾶ ἕναν εἰλικρινὴ διάλογο, ὡς ἐμπαθὴς καὶ ἐσκοτισμένος, νὰ διαπιστώσω τὴν ἁγνότητα τοῦ λόγου σας καὶ τὸ κατὰ πόσο πηγάζει ἀπὸ ἐντός σας».

Δηλαδή π. Ευθύμιε επειδή εσείς είσθε καχύποπτος (το ''εμπαθής και εσκοτισμένος'' εμείς δεν θέλουμε να το πιστέψουμε), φταίμε εμείς επειδή δεν δύνασθαι να κατανοήσετε-διαπιστώσετε την αγνότητα που γράφουμε αλλά και αν πηγάζει από εντός μας ή όχι; Ας γνωριστούμε τότε κατ΄ ιδίαν ώστε να μας πείτε το τελικό πόρισμά σας!

«Ἐν κατακλείδι ἀναφέρω ὅτι καὶ μόνο τὸ ὅτι ἀπαντᾶτε χωρὶς νὰ ἀναφέρετε τὶς ἐρωτήσεις, οἱ ὁποῖες σᾶς ἐτέθησαν, ὥστε ὁ ἀναγνώστης νὰ κρίνη τὸ κατὰ πόσο εἶστε ἐντὸς ἢ ἐκτὸς θέματος, ἀποδεικνύει ὄχι ἁγνὲς προθέσεις, θυμίζει δὲ ἔντονα τὶς μεταφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀπὸ διαφόρους αἱρετικούς, χωρὶς τὴν παρουσίασι τοῦ πρωτοτύπου ἀρχαίου κειμένου».

Και πάλι είσθε καχύποπτος και μάλιστα βγάζετε και ειδικό πόρισμα λέγοντας ότι δεν αναφέρουμε τις ερωτήσεις διά να μην μπορεί να κρίνει ο αναγνώστης!!! Εμείς οι ταλαίπωροι δεν βάζαμε τις ερωτήσεις μόνον για έναν λόγον, και αυτός είναι διότι δημοσιεύουμε όλους τους διαλόγους στις σελίδες μας! Εσείς θεωρήσατε ότι δεν έχουμε αγνές προθέσεις αλλά μάλιστα μιμούμαστε και τους αιρετικούς!!! Ε λοιπόν π. Ευθύμιε για να σας ικανοποιήσουμε θα δημοσιεύουμε και τις ερωτήσεις σας. Αυτό που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι όταν ξεκινήσαμε τον διάλογο μαζί σας, δεν είχαμε στον νού μας τι θα πεί ο κόσμος, ενώ εσάς το μέλημά σας συνεχώς είναι ''οι αναγνώστες''! Λησμονείτε όμως ότι ο καθένας κρίνει βάση των όσων έχει εσωτερικά μέσα του. Εμείς ενθυμούμενοι το: «Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες·» (Ψαλ. 126,1) δεν μας ενδιαφέρει ο κάθε αναγνώστης, και ούτε σκοπό έχουμε να πείσουμε κανέναν, διότι ο Κύριος είναι Αυτός που φωτίζει κάθε άνθρωπο και όχι εμείς! Η εν λόγω σελίδα μας είναι καθαρά ενημερωτική και προσωπική, εκφράζοντας προσωπικές μας σκέψεις και αγωνίες!

«Φαίνεται ὅτι σᾶς δυσκολεύει ὁ τρόπος αὐτὸς τοῦ διαλόγου, δι’ ἐρωτήσεων καὶ συγκεκριμένων ἀπαντήσεων ἐπὶ τῶν τεθέντων ἐρωτήσεων, καὶ δι’ αὐτὸ δίδετε ἀπαντήσεις, ἁπλῶς διὰ νὰ φανῆ στοὺς ἀναγνῶστες ὅτι ἀπαντᾶτε, ἐπαναλαμβάνοντας αὐτὰ διὰ τὰ ὁποῖα δὲν ἐρωτᾶσθε».

Και πάλιν οι αναγνώστες στο προσκήνιο! Τελικά π. Ευθύμιε γράφετε ώστε να κάνετε διάλογο μαζί μας ή γράφετε μόνον και μόνον δια τους αναγνώστες; Με εμάς κάνετε διάλογο ή με τους αναγνώστες;

Ενώ σας δώσαμε την απάντηση την οποία θεωρήσατε ως ''άσχετη'' μας λέτε:

«Ἐδῶ, ἀδελφοί, πέρα τοῦ ὅτι εἶστε ἐκτὸς θέματος, διὰ τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους ἀνωτέρω ἐκθέσαμε (διότι ἡ ἐρώτησις ἀφοροῦσε ἄλλη ὑπόθεσι), χρησιμοποιεῖτε τὴν μέθοδο τοῦ «ἥξεις, ἀφίξεις». Δηλαδή, καὶ στὴν Σύνοδο νὰ ἐνταχθῆς καί, ἂν δὲν ἐνταχθῆς εἰς αὐτήν, πάλι ἀνήκεις στὴν Ἐκκλησία, καὶ ὁ ἀγώνας σου εἶναι καθαρός, καὶ ἔχεις Χάρι Θεοῦ».

Εσείς π. Ευθύμιε που δεν ανήκετε σε κάποια Σύνοδο είτε Γ.Ο.Χ. είτε οπουδήποτε αλλού αλλά είσθε μόνος, δεν ανήκετε στην Εκκλησία του Θεού; δεν έχετε Χάρη Θεού;

«Διατί τότε, τέλος πάντων, ἐφ’ ὅσον ὅλοι ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία, οἱ Σύνοδοι τῶν Γ.Ο.Χ. δὲν ἀναγνωρίζουν ἡ μία τὴν ἄλλη, ἀλλὰ ἡ κάθε μιὰ θεωρεῖ τὸν ἑαυτό της ἀποκλειστικῶς ὡς τὴν συνέχεια τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως; Καὶ διατί πρόσφατα χρειάστηκε διάλογος δεκατεσσάρων (14) ἐτῶν διὰ νὰ ἑνωθῆ ἡ μεγαλυτέρα Σύνοδος τῶν Γ.Ο.Χ. μὲ τὴν Σύνοδο τῶν Ἐνισταμένων καί, σύμφωνα μὲ τὰ κείμενα τὰ ὁποῖα ἐξέδωσαν μετὰ τὴν ἕνωσι, ἔγινε ἡ ἀναγνώρισις τῶν Ἐνισταμένων, τῆς ἱερωσύνης των, ἡ ἀναγνώρισις καὶ συγχώρησις τοῦ καθαιρεθέντος ἀπὸ τὴν μεγάλη Σύνοδο καί κοιμηθέντος ἤδη προέδρου τῶν Ἐνισταμένων κ.λπ.»;

Το γιατί οι Συνόδοι των Γ.Ο.Χ. δεν αναγνωρίζουν η μία την άλλη, υπάρχουν ιστορικά στοιχεία τα οποία έχουμε δημοσιεύσει και τα οποία εξηγούν το γιατί ξάστερα. Πιστεύουμε ότι και εσείς γνωρίζετε! Επίσης δεν έγινε καμία ''αναγνώριση ιερωσύνης'' ή ''συγχώρεση του καθαιρεθέντος''! Τουλάχιστον εμείς δεν είδαμε καμία πράξη επίσημης ''αναγνωρίσεως'' αλλά και ''συγχωρέσεως''!

«Ἐπίσης πρέπει νὰ ἀναφερθῆ ὅτι εἶναι λάθος αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἰσχυρίζεσθε ὅτι δηλαδή «Ἡ ἔνταξι σὲ κάποια Σύνοδο θὰ πρέπει νὰ γίνει διὰ νὰ ἐπιτευχθῆ αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ μᾶς λέγουν οἱ Πατέρες μας», διότι ὁ Μέγας Βασίλειος, τὸν ὁποῖο ἐν προκειμένῳ ἐπικαλεῖσθε, ὡμιλοῦσε καὶ προετοίμαζε τὴν δεύτερη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἡ ὁποία ἔγινε ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο ἀπὸ τοὺς κανονικοὺς Ἐπισκόπους καὶ ὄχι ἀπὸ παράλληλες Συνόδους, ὡμιλοῦσε δὲ σὲ κανονικοὺς καὶ Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους τῆς Δύσεως καὶ ζητοῦσε ἀπὸ αὐτοὺς τὴν σύγκλησι τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί, ἐπὶ πλέον, ὄχι μόνο δὲν ἐδίδασκε νὰ χειροτονοῦν Ἐπισκόπους παραλλήλως, ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει αἱρετικὸς Ἐπίσκοπος, ἀλλ’ ἀπεναντίας, κατηγοροῦσε τοὺς Ὀρθοδόξους διὰ τὴν ὀλιγορία των εἰς τὸ νὰ ἐκλέξουν καὶ νὰ χειροτονήσουν ἐγκαίρως αὐτοὶ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο, μόνο ὅταν ὑπῆρχε κενὴ Ἐπισκοπικὴ ἕδρα, ἐφ’ ὅσον δηλαδή, εἶχε πεθάνει ὁ αἱρετικὸς Ἐπίσκοπος (π.χ. ἐπιστολὴ 345 πρὸς Εὐσέβιο, Ἐπίσκοπο Σαμοσάτων καὶ ὑποσημείωσι τῆς Ε.Π.Ε. (1, 276) κ.λπ.)».

Ο Μ. Βασίλειος καλώς έπραξε, όμως υπάρχουν σήμερα π. Ευθύμιε ''κανονικοί'' Επίσκοποι (τουλάχιστον όπως τους εννοείτε εσείς) ώστε να απευθυνθεί ο λαός και ο κλήρος δια να συγκαλέσουν Σύνοδο και να καταδικαστεί η αίρεση; Όλες οι κατά τόπους Εκκλησίες και Πατριαρχεία έχουν αποδεχθεί τον Οικουμενισμό είτε στους λόγους είτε στις πράξεις! Ποιός μπορεί λοιπόν σήμερα να συγκαλέσει πολυπληθή Σύνοδο και να καταδικάσει την αίρεση σήμερα;
Επίσης επιστολή 345 προς τον Ευσέβιο, Επίσκοπο Σαμοσάτων, εμείς δεν βρήκαμε. Στην Πατρολογία η επιστολή 345 απευθύνεται προς τον Λιβάνιο (P.G. 32, σελ. 1089), και στην Ε.Π.Ε. υπάρχει η επιστολή 141, όπου και η παραπομπή της υποσημειώσεως που παραθέσατε.

«Τέλος διὰ τὴν πρώτη ἐρώτησι τῆς δεύτερης τριάδος ἀναφέρετε τὰ ἑξῆς: «Το να αλλάξετε το ημερολόγιο δεν αφορά τόσο την ένωση με τους Γ.Ο.Χ. αλλά διότι όπως εσείς γράψατε: “οἱ Οἰκουμενιστές μέ κακό σκοπό τό ἄλλαξαν”. Και μόνο αυτή η απάντηση φθάνει! Αλλά και αν θεωρούσαμε ότι η επιστροφή εις το Πάτριο πρέπει να γίνει δια λόγους ενότητος και τότε πάλιν φθάνει!».
«Ἐδῶ νομίζω, ἀδελφοί, ὅτι παραποιεῖτε καὶ διαστρέφετε τὴν ἀλήθεια καὶ πάλι ἀκολουθεῖτε τὴν ὁδὸ τοῦ «ἥξεις, ἀφίξεις», ἐφ’ ὅσον δὲν δέχεστε σὲ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία κανένα, ἂν προηγουμένως δὲν ἀκολουθήση τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο, καὶ ἐφ’ ὅσον, ἀπὸ τὴν μία ἰσχυρίζεσθε ὅτι τὸ Ἡμερολόγιο δὲν εἶναι θέμα πίστεως, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ ἀντιμετωπίζετε σὰν μεῖζον θέμα πίστεως». 

Βεβαίως το ημερολόγιο δεν είναι θέμα πίστεως, αλλά πως είναι δυνατόν να έχουμε κοινωνία με αδελφούς οι οποίοι ενώ εμείς νηστεύουμε αυτοί τρώγουν, ενώ εμείς νηστεύουμε αυτοί εορτάζουν Χριστούγεννα κ.λπ.! Ποιά η ομοιομορφία των εορτών τότε, και πόσο μάλλον όταν οι Πατέρες μας αγωνίστηκαν δια να διαμορφώσουν αυτήν την ομοιομορφία, και πόσο μάλιστα όταν υπάρχουν και Κανόνες που ορίζουν να ακολουθούν οι Χριστιανοί ΜΙΑΝ ΤΑΞΙΝ εις τας διαμορφωμένας νηστείας (π.χ. Κανών Νς΄); Και απορούμε πραγματικά πως υπάρχουν ακόμα μερικοί που μετά μανίας υπερασπίζουν το καινοτομηθέν ημερολόγιο όταν οι ίδιοι οι Άγιοι μας έδωσαν και θαύματα βεβαιωτικά του ημετέρου ημερολογίου! 

Σας θυμίζουμε:

«…Ο Παίσιος λοιπόν ήλθε από Ιασίου στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα στην Αδριανούπολη, Φιλιππούπολη, Σόφια και Βελιγράδι, στο οποίο όταν ήταν ο Πατριάρχης Παίσιος, συνέβη να γίνει το ακόλουθο. Κάποια γυναίκα Ορθόδοξη είπε σε μία Λατίνα (Παπική) γυναίκα που ήθελε να ζυμώσει στις 20 του Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία εορτάζεται η μνήμη του Προφήτη Ηλία: «Σήμερα είναι η εορτή του Ηλία του Προφήτη, και μην κάνεις δουλειές». Η Παπική όμως, απάντησε ότι πέρασαν δέκα ημέρες από την εορτή του Προφήτη Ηλία, και έτσι φιλονικούσαν μεταξύ τους, εάν άραγε οι δέκα ημέρες καλώς προστέθηκαν από τους Παπικούς, και άρχισε η Λατίνα (Παπική) να ζυμώνει. Και ω του θαύματος! μεταβλήθηκε στα χέρια αυτής το φύραμα σε λίθο, όμοιο με κισσήριο, το κοινώς λεγόμενο πουρί, και ακούστηκε στη Σερβία το γεγονός, και μοίρασαν τον λίθο οι άνθρωποι σε μαρτυρία και έλαβε και ο Παίσιος μέρος από την πέτρα, το οποίο έως και τώρα βρίσκεται κρεμασμένο στην εικόνα του Προφήτη στο Μοναστήρι του στην Ιεροσόλυμα. Έπειτα ο Παίσιος μετέβη στις Σέρρες, Θεσσαλονίκη και Βέροια και αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, και από εκεί στα Ιεροσόλυμα…». (επιστολή του Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ προς τον Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίο. (σελ. 29-31).

'Eδῶ τονίζεται τὸ Πασχάλιον ἡ τὸ Καλαντάριον; Εἶναι πασιφανὲς ὅτι τὸ γεγονὸς σχετίζεται μὲ τὸ Καλαντάριο, ὅσο ἀφορᾶ τὴν ἑορτὴ τοῦ προφήτη Ἠλία, καὶ τὴν διαφορὰ τῶν δέκα ἥμερῶν.

Νὰ κάνουμε μιὰ παραλλαγὴ ἐὰν ἐπιτρέπεται;

«Κάποια γυναίκα παλαιοημερολογίτισσα εἶπε σὲ μία νεοημερολογίτισσα γυναίκα ποὺ ἤθελε νὰ ζυμώσει στὶς 20 τοῦ Ἰουλίου, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἑορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ Προφήτη Ἠλία: «Σήμερα εἶναι ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἠλία τοῦ Προφήτη, καὶ μὴν κάνεις δουλειές». Ἡ νεοημερολογίτισσα ὅμως, ἀπάντησε ὅτι πέρασαν δεκατρεῖς ἡμέρες ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τοῦ Προφήτη Ἠλία, καὶ ἔτσι φιλονικοῦσαν μεταξύ τους, ἐὰν ἄραγε οἱ δεκατρεῖς ἡμέρες καλῶς προστέθηκαν ἀπὸ τοὺς νεοημερολογίτες, καὶ ἄρχισε ἡ νεοημερολογίτισσα νὰ ζυμώνει. Καὶ ὢ τοῦ θαύματος! μεταβλήθηκε στὰ χέρια αὐτῆς τὸ φύραμα σὲ λίθο, ὅμοιο μὲ κισσήριο, τὸ κοινῶς λεγόμενο πουρί».

Ἐσεῖς ὅμως μπορεῖτε πατέρα μου νὰ κάνετε μιὰ τέτοια παραλλαγή;

«Εἶναι δὲ περίεργο τὸ πῶς ἀπομονώνετε κάποια ἔκφρασι ἀπὸ μία ὁλόκληρη ἐπιχειρηματολογία καὶ στέκεστε μόνο εἰς αὐτὴν καὶ παραβλέπετε τὰ ἄλλα, τὰ ὁποῖα προφανῶς δὲν σᾶς ἐξυπηρετοῦν. Καὶ πάλι βέβαια ἐδῶ, μονίμως χρησιμοποιεῖτε τὴν ἴδια μέθοδο, ἐφ’ ὅσον ἰσχυρίζεστε ὅτι «το ημερολόγιο δεν αφορά τόσο την ένωση με τους Γ.Ο.Χ.» καὶ ἀμέσως κατωτέρω «αλλά και αν θεωρούσαμε ότι η επιστροφή εις το Πάτριο πρέπει να γίνει δια λόγους ενότητος». Δηλαδή, ἀδελφοί, τί πρέπει νὰ πιστεύσουμε, ὅτι τὸ ἡμερολόγιο εἶναι ἢ δὲν εἶναι διὰ τοὺς Γ.Ο.Χ. μεῖζον θέμα ἑνότητος»;

Βεβαίως και είναι θέμα ενότητος δια τούτο οι Πατέρες ηθέλησαν να υπάρξει ΜΙΑΝ ΤΑΞΙΝ! Για εμάς σήμερα είναι ζήτημα ενότητος όχι διότι είναι μείζων ζήτημα πίστεως αλλά διότι γνωρίζουμε:

1. το διατί επεβλήθη μονομερώς και αντικανονικώς.

2. διότι ετιμούμε τους τεθνεώτας αδελφούς μας που αγωνίστηκαν κατά της καινοτομίας κλείνοντας τους εις τις φυλακές και χτυπώντας τους με τους υποκοπάνους της χωροφυλακής εώς θανάτου.

3. διότι ετιμούμε τους Αγίους που μας εβεβαίωσαν με θαύματα δια το που ευαρεστείται ο Θεός (βλ. Άγιο Νικόδημο).

4. διότι το επιβληθέν ημερολόγιο εθεσπίσθη από μασώνους (βλ. Μελέτιο Μεταξάκη).

5. διότι ετιμούμε τους Ορθοδόξους πατέρες και αδελφούς που δεν δέχθηκαν καμία αλλαγή ούτε όσον αφορά το Πάσχα αλλά ούτε και το Καλενδάριο (βλ. http://entoytwnika1.blogspot.gr/2015/09/blog-post_5.html αλλά και http://entoytwnika1.blogspot.gr/2016/07/blog-post_25.html επίσης και http://entoytwnika1.blogspot.gr/2016/08/1581-1901.html).

και για πολλούς άλλους λόγους που δεν είναι επί του παρόντος.

 «Ὁ Μέγας Βασίλειος ἐν προκειμένῳ, καταγράφοντας τὴν ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου Ὀρθόδοξο Παράδοσι διδάσκει ὅτι, διὰ νὰ ἔχωμε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ κάποιον κληρικὸ ἢ λαϊκό, ἐξετάζομε τὸ ἂν δὲν ἔχη ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς, καὶ ἂν τὸ φρόνημά του εἶναι ὑγιὲς καὶ Ὀρθόδοξο. Τὸ ἴδιο βέβαια διδάσκει καὶ ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Ἐσεῖς ἀποφύγατε νὰ ἀπαντήσετε, ἐπειδὴ προφανῶς ζητᾶτε ἄλλα πράγματα, ἂν δηλαδὴ ἀκολουθῆ τὸ Π.Η., ἂν ἀνήκη στὴν ἰδική μας Σύνοδο κ.λπ. Καὶ ἀπὸ τὸ κοινὸ κείμενο, ἐπίσης, τὸ ὁποῖο ἐκδόθηκε μετὰ τὴν ἕνωσι τῆς μεγαλυτέρας μερίδος τῶν Γ.Ο.Χ. μὲ τὴν μερίδα τῶν Ἐνισταμένων, φαίνεται καθαρὰ ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτὴ τῶν Γ.Ο.Χ. δὲν ἀναγνωρίζει ὡς ἐντὸς Ἐκκλησίας, οὔτε τὰ σχίσματα τοῦ Π.Η., ἐφ’ ὅσον οἱ ἀνήκοντες εἰς αὐτὰ δὲν ἐπιστρέψουν εἰς αὐτὴν τὴν Σύνοδον. Καὶ τώρα ἐσεῖς, ἀδελφοί, μᾶς λέτε ἐδῶ ἄλλα πράγματα, παρουσιάζοντας τοὺς Γ.Ο.Χ. σὰν μία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία καὶ ἀποφεύγοντας τεχνηέντως νὰ ἀπαντήσετε εἰς αὐτὴν τὴν βασικὴ ἐρώτησι».

Για εμάς π. Ευθύμιε βεβαίως και είναι απαραίτητο για να έχουμε εκκλ. επικοινωνία με κάποιον, και να απέχει από τους αιρετικούς, και το φρόνημά του να είναι υγιές και Ορθόδοξο, και να ακολουθεί το Π.Η.! Το γιατί το γράψαμε άνωθεν. Όσον αφορά το εκκλησιολογικό κείμενο των Γ.Ο.Χ. οι απόψεις ποικίλλουν! Άλλοι θεωρούν ότι λέγει ξεκάθαρα πράγματα (όπως εσείς), άλλοι ότι δεν αποσαφηνίζει τα ζητήματα, άλλοι ότι τα αποσαφηνίζει σκιωδώς, και πολλά άλλα που και πάλιν δεν είναι επί του παρόντος. Οπότε ο καθείς έχει την δική του άποψη.

Εμείς τονίζουμε (η σελίδα μας δηλαδή), ότι για να έχουμε εκκλ. επικοινωνία με κάποιον ζητούμε:

1. να απέχει από τους αιρετικούς

2. το φρόνημά του να είναι υγιές και Ορθόδοξο

3. να ακολουθεί το Π.Η.

Προχωρούμε στις απαντήσεις των ερωτημάτων σας.

Γράψατε:

1) Γιατί τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο, τὸ ὁποῖο ἀκολουθεῖτε, σταματήσατε νὰ τὸ ὀνομάζετε Ἰουλιανὸ καὶ τὸ ὀνομάζετε «Πάτριο»; Μήπως τὸ ἐθέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἢ κάποια Σύνοδος; Μήπως ἡ Ἁγία Γραφὴ ἢ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ὡμίλησαν δι’ αὐτό; Μήπως οἱ ἱεροὶ Κανόνες ὡμίλησαν δι’ αὐτό, ἢ μήπως ἐπεβλήθη σταδιακὰ διὰ τῆς πολιτείας καὶ τὸ ὀνομάζετε «Πάτριο», διὰ νὰ ἀποσιωπήσετε τὴν εἰδωλολατρική του προέλευσι; Ἂν ἡ ὀνομασία αὐτή, τὴν ὁποία τοῦ ἀποδώσατε, δὲν εἶναι τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀλλὰ αὐθαίρετη καὶ σκόπιμη, τότε θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ὀνομάσωμε μὲ περισσότερη προσέγγισι στὴν ἀλήθεια τὸ Μακεδονικὸ Ἡμερολόγιο ὡς Ἀποστολικὸ καὶ τὸ Αἰγυπτιακὸ Ἡμερολόγιο ἐξ ἴσου «Πάτριο», ἐφ’ ὅσον τὸ ἀκολουθοῦσαν οἱ μεγάλοι φωστῆρες καὶ Οἰκουμενικοὶ διδάσκαλοι, Ἀθανάσιος ὁ Μέγας καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος, μετὰ μάλιστα τὴν πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, καὶ βέβαια ἐπὶ αἰῶνες ὅλη ἡ μοναχικὴ πολιτεία τῆς Αἰγύπτου μὲ τοὺς καθηγητὰς τῆς ἐρήμου Μ. Ἀντώνιο, Παχώμιο κ.λπ.;

π. Ευθύμιε εμείς της σελίδος ''ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ'' δεν το ονομάζουμε ''Πάτριο'' αλλά παλαιό ημερολόγιο. Όμως δεν έχετε δίκαιο διότι έχουμε δει και πολλούς Γ.Ο.Χ. να το ονομάζουν και πάτριο, και Ιουλιανό αλλά και παλαιό στις δικές τους σελίδες. Πάνω σε αυτό το ημερολόγιο εστήριξαν οι Άγιοι Πατέρες της Α΄ Οικ. Συνόδου τον Πασχάλιο Κανόνα. Η άθέτησις καί παραβίασις του Ιουλιανού εορτολογίου είναι αθέτησις καί παραβίασις μιας Εκκλησιαστικής παραδόσεως καί επομένως υπόκεινται οί αθετούντες αυτήν εις τό ανάθεμα τής Ζης Οικουμενικής Συνόδου, ορίζουσα έν τή 8η Αυτής πράξει τά εξής: «είτις παράδοσιν έκκλησιαστικήν έγγραφον ή άγραφον άθετεί ανάθεμα» καί άλλαχού «Μή καινοτομίαν καί άφαίρεσιν ποιείσθαι τής ευσεβώς εν ημιν κεκρατηκυίας συνήθειας. Τά γάρ παραδοθέντα έν τή Καθολική Εκκλησία ούτε προσθήκην ούτε μείωσιν επιδέχεται. Μεγίστη γάρ τόν προστιθέντα ή αφαιρούνται τιμωρία δεσμοί· έπικατάρατος γάρ φησίν ός μετατίθησιν όρια Πατέρων αυτού». (Ζη Οικ. Σύνοδος πράξις 8η).

2) Γιατί ταυτίζετε τὸ Ἡμερολόγιο μὲ τὸ Ἑορτολόγιο, τὰ ὁποῖα εἶναι σαφῶς διαφορετικὰ πράγματα, καὶ ὁμιλεῖτε δι’ ἀλλαγὴ τοῦ Ἑορτολογίου, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ὑπάρχει ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου μόνο καὶ ὄχι τοῦ Ἑορτολογίου κινητῶν καὶ ἀκινήτων ἑορτῶν;

Πως π. Ευθύμιε δεν υπάρχει αλλαγή του εορτολογίου; Δεν έχετε το νέο δια τας ακινήτους εορτάς, και το παλαιό δια το Πάσχα και τας κινητάς; Πως γράφετε ότι «ὑπάρχει ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου μόνο καὶ ὄχι τοῦ Ἑορτολογίου κινητῶν καὶ ἀκινήτων ἑορτῶν»; Οι μεν βαπτίζουν τον Χριστό στον Ιορδάνη, και οι άλλοι δεν εόρτασαν ακόμη τα Χριστούγεννα, διανύοντας το στάδιο της τεσσαρακοστής και της μετάνοιας!!! Αλλά δεν θα κάτσουμε π. Ευθύμιε δια άλλην μία φορά να κάνουμε το λάθος να γίνουμε εκκλ. αστρονόμοι και πόσο μάλλον όταν ομιλούμε επί της ουσίας των πραγμάτων! 

Διότι: 

«.....ματαιολόγων ἀσχολούντων παραφρόνημά ἐστι, τὸ περὶ τὴν ἀσχολοματαιολόγον τυφλολογίαν τῆς ἀστρονομίας (δι ἢν αἱ πλείονες αἱρέσεις ἀνεφύησαν) νέον αὐτῶν ἐφευρεθὲν Καλαντάριον....»  (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΡΑΜΕΥΣ,  ''Ελληνική ασπίς κατά του Γρηγοριανού Ημερολογίου'', σελ. 117)

 και πάλιν: 

«ἡ μία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀποδεικνύεται ὅτι δεν ἔχει διόλου ἀνάγκην να ὁδηγηθῆ ἀπὸ τὸ Νέον Καλενδάριον διὰ να εὔρη τὴν ἰσημερίαν.... μὴ οὖσα προσηλωμένη στα γήινα ἀλλ' εἰς τὰ πνευματικά... Τὸ δὲ Νέον Καλενδάριον ἐμπορεῖ να ἦναι ἀναγκαῖον μόνον εἰς τὸ πολίτευμα τῆς Ἀστρονομίας τῶν οὐρανίων σωμάτων....τὸ Καλενδάριον καὶ ἡ Χρονολογία δεν εἶναι ἐπιστήμην ἀνήκουσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν....» (ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ, ''Ελληνική ασπίς κατά του Γρηγοριανού Ημερολογίου'', σελ. 158).

3) «Γιατί δὲν ὡμιλήσατε καὶ δὲν ὁμιλεῖτε οἱ Γ.Ο.Χ. διὰ τὴν ἁγιοποίησι τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, ἐνῶ ἔχετε καταφερθῆ δριμύτατα γιὰ ἄλλες πρόσφατες ἁγιοποιήσεις (π.χ. π. Παϊσίου, π. Πορφυρίου) καὶ ἔτσι μᾶς ἀφήσατε νὰ πολεμοῦμε μόνοι μας δι’ αὐτὴν τὴν Μασωνικὴ καὶ αἱρετικὴ ἁγιοποίησι μὲ τὰ θηρία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Εἰς τὴν περίπτωσι τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης σᾶς προσφέραμε ἄφθονα καὶ ἀναρίθμητα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα χωρὶς κόπο θὰ μπορούσατε νὰ τὰ χρησιμοποιήσετε καὶ νὰ ἀποδείξετε μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα τὶς προθέσεις καὶ τὴν γραμμὴ τῶν Οἰκουμενιστῶν. Ἔτσι μᾶς δίδετε τὴν ἐντύπωσι ὅτι πολεμᾶτε ἐπιλεκτικὰ καὶ προγραμματισμένα καὶ κυρίως κατευθυνόμενα καὶ μόνο ὅσα ἐσεῖς ἀνακαλύψατε καὶ δι’ ὅλα τὰ ἄλλα δὲν δίδετε σημασία».

Σε αυτό το ερώτημά σας, έχετε απόλυτο δίκιο και ήδη εζητήσαμε τα εν λόγω στοιχεία από τους συνεργάτες σας προς έρευνα και θα σας ενημερώσουμε δια το πόρισμα όταν τα λάβουμε και τα μελετήσουμε προσεκτικά.

Προχωρούμε στις τρείς υποβληθείσες ερωτήσεις μας:

1. Γράψατε ότι: «Ἂν ἐγὼ ὑποτεθῆ ὅτι ἀκολουθήσω τὸ Π.Η., θὰ ἔχω ἀσφαλῶς ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ Ἀποτειχισμένους τοῦ Ν.Η. καὶ βέβαια δὲν θὰ τοὺς συμβουλεύσω ποτὲ νὰ ἀλλάξουν τὸ Ἡμερολόγιο, διότι ἁπλούστατα δὲν τὸ θεωρῶ θέμα πίστεως. Αὐτὸ ὁπωσδήποτε καὶ ἀναντίρρητα θὰ εἶναι μέγα πρόβλημα γιὰ τοὺς Γ.Ο.Χ. καὶ ἀσφαλῶς θὰ διακόψουν πάραυτα τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μαζί μου, διότι δι’ αὐτοὺς αὐτὸ εἶναι θέμα πίστεως».

Σας είναι δύσκολο να εφαρμόσετε ότι εφάρμοσε και ο Μ. Βασίλειος όταν εδέχθη επίσκεψη αυστηρών Ορθοδόξων που ηθέλησαν διευκρινίσεις από τον ίδιο ώστε να ενωθούν με τους υπολοίπους της Ταρσού Ορθοδόξους; Τι να εφαρμόσετε; Αυτό που λέγει ο ίδιος: «Όταν προταθή από την ευσπλαχνίαν σας αυτή η διαβεβαίωσις προς αυτούς, είναι και αυτοί έτοιμοι να προσφέρουν την απαιτούμενην υποταγήν. Διότι εγγυώμαι εγώ εκ μέρους των ότι δεν πρόκειται να αντείπουν εις τίποτε, αλλά θα επιδείξουν υπερβολικήν ευταξίαν εις σας, όταν παρασχεθή εις αυτούς προθύμως από την τελειότητά σας αυτό το μοναδικό στοιχείον που ζητούν» (Επιστολή 114).

Τι ζητούμε; Αυτό το μοναδικόν στοιχείον π. Ευθύμιε, να ακολουθήσετε το Π.Η. για τους λόγους που προαναφέραμε! Δεν νομίζουμε ότι τα πνευματικά σας τέκνα είναι τόσον ημερολάτρες ώστε να μην δεχθούν την ένωσιν μαζί μας λόγω ημερολογίου!

2. Γράψατε ότι: «Ἂν ἐγὼ ὑποτεθῆ ὅτι ἀκολουθήσω τὸ Π.Η. κατ’ οὐσίαν δὲν θὰ ἔχω καμιὰ ἑνότητα μαζί σας, ἐφ’ ὅσον δὲν ἐνταχθῶ εἰς τὴν Σύνοδό σας καὶ δὲν ἐνστερνιστῶ τὴν ἴδια πίστι περὶ τοῦ Ἡμερολογίου μὲ τὴν ἰδικήν σας, θὰ ζημιώσω δὲ τὰ μέγιστα τὸν ἀντιαιρετικὸ ἀγῶνα, θὰ σκανδαλίσω ἐν τῇ πράξει ὅλους τοὺς Ἀποτειχισμένους τοῦ Ν.Η. καὶ θὰ δυσκολεύσω τὰ μέγιστα ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,  ἐφ’ ὅσον θὰ θεωρήσουν ὅτι, Ἀποτείχισι δὲν σημαίνει  ἐκκλησιαστικὴ ἀπομάκρυνσι ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον καὶ  ἀλλαγὴ Ἡμερολογίου».

«Ἂν ἐμεῖς λοιπὸν σήμερα, κατὰ τὸν ἴδιο καὶ ἀπαράλλακτο τρόπο σκέψεως σᾶς εἰποῦμε: «Ποία ἦταν ἡ ἀρχικὴ καινοτομία, ἡ ὁποία ἦταν καὶ ἡ αἰτία τῆς πρώτης διάσπασης τῶν Ὀρθοδόξων; Ἡ μὴ κατανόησις τοῦ θέματος τοῦ ἡμερολογίου ἀπὸ τοὺς Γ.Ο.Χ. καὶ ἡ ἀναγωγή του σὲ θέμα πίστεως. Ἐπαναφορὰ λοιπὸν τοῦ Ἡμερολογίου ἀπὸ τὰ θέματα τῆς πίστεως στὴν θέσι, τὴν ὁποία ἀνέκαθεν εἶχε εἰς τὴν Ἐκκλησία». Νομίζω ὅμως ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο σκέψεως, ὁ ὁποῖος ἔχει σὰν βάσι νὰ στηρίξωμε αὐτὰ τὰ ὁποῖα μᾶς ἐξυπηρετοῦν καὶ τὰ ὁποῖα θεωροῦμε ἀδιαπραγμάτευτα, δὲν εὑρίσκεται λύσις. Ἡ λύσις, κατὰ τὴν γνώμη μου, θὰ εὑρίσκετο σὲ μιὰ ἀλληλοπεριχώρησι, ἐξαιρουμένων τῶν θεμάτων τῆς πίστεως, τὰ ὁποῖα ἐμεῖς τὰ συνοψίζομε στὴν ὕπαρξι τῶν Συνόδων τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ στὴν δογματοποίησι τοῦ Ἡμερολογίου. ».

Εάν λοιπόν εμείς σας διαβεβαιώσουμε ότι το ημερολόγιον δεν το θεωρούμε θέμα πίστεως (αν και θίγει την ενότητα της Μίας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας διότι μας διασπά σε δύο μερίδες αντικρουόμενες), όπως ούτε και εσείς, αλλά ζητήσουμε μία ''αλληλοπεριχώρησι'' όπως αναφέρατε, θα δεχθείτε; Για ποιάν ''αλληλοπεριχώρησι'' ομιλούμε; Ακολουθήστε μαζί μας το Π.Η. και μην ενταχθείτε σε καμία Σύνοδο των Γ.Ο.Χ.! Ο συμβιβασμός δηλαδή που ζητούμε είναι ότι εσείς θα υποχωρήσετε δεχόμενος το παλαιό, και εμείς υποχωρούμε δεχόμενοι εσάς μη εντάσσοντας εαυτόν σε κάποια Σύνοδο. Θα σας έχουμε πνευματικό αδελφό και πατέρα, επικοινωνώντας πνευματικά μαζί σας, όπως είχαμε και τον αείμνηστο ομολογητή π. Χρυσόστομο των Σπετσών ο οποίος δεν εντάχθηκε σε κάποια Σύνοδο, όμως και πατέρα, και αδελφό (εάν μας επιτραπεί ο όρος), και Πνευματικό πολλοί από εμάς τον είχαν! Και όχι μόνον αυτό, αλλά και ο ίδιος έστελνε πνευματικά του τέκνα στα μοναστήρια μας να δοκιμασθούν.  Τα πνευματικά σας τέκνα θα γίνουν ενεργεία και αδελφοί δικοί μας και δεν νομίζουμε ότι έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα να μην θέλουν την ένωσιν μαζί μας! Εδώ ομιλούμε για το μείζων! Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα! Δέχεσθε;

3. Ποιούς σοβαρούς λόγους έχετε δια να ακολουθείτε το νέον ημερολόγιον; Μήπως είναι σοβαρός ο λόγος που μας γράψατε;

«ἂν ὑποτεθῆ ὅτι ἀκολουθήσω τὸ Π.Η. θὰ εἶμαι ἀναγκασμένος νὰ ἀκολουθήσω δύο Ἡμερολόγια, ἕνα διὰ τὶς θρησκευτικὲς ἑορτὲς καὶ ἕνα διὰ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἀνθρώπους, μὲ τὴν πολιτεία, τὰ σχολεῖα, τὶς τράπεζες καὶ ὅλη τὴν καθημερινότητα, διότι ὅλα αὐτὰ λειτουργοῦν μὲ τὸ Ν.Η.  Θὰ εἶμαι ἀναγκασμένος, ὅταν εἶναι ἐκκλησιαστικὴ ἀργία, ἐγὼ νὰ ἐργάζομαι, καὶ ὅταν δὲν εἶναι δι’ ἐμένα ἐκκλησιαστικὴ ἀργία, ἐγώ νὰ κάθωμαι (π.χ. Εὐαγγελισμός, Κοίμησις τῆς Θεοτόκου, Χριστούγεννα, Φῶτα κ.λπ.)».

Δηλαδή οι Ρώσοι, οι Αγιορείτες αλλά και πλείστοι άλλοι που ακολουθούν το παλαιό, ή και εμείς ακόμα οι παλαιοημερολογίτες, έχουν ή έχουμε πρόβλημα στην χρήση των δύο ημερολογίων; Σας πληροφορούμε κανένα απολύτως! Δηλαδή ομιλούμε για ευλογημένη ενότητα μεταξύ αδελφών, που είναι το μείζων, και εσείς μας αντιπαραθέτετε τις τράπεζες, τα σχολεία, την πολιτεία, και την εργασία ως επιχειρήματα; Μας θυμίζετε κάτι αστείους λόγους-επιχειρήματα, που επικαλέσθηκαν και οι καινοτόμοι για την αλλαγή του ημερολογίου τύπου: 


(Μητροπολίτου βιζύης Ανθίμου, ''Το ημερολογιακόν ζήτημα'')

Μήπως είναι σoβαρός ο λόγος που μας γράφετε ότι:

«Ἂν ἐγὼ ὑποτεθῆ ὅτι ἀκολουθήσω τὸ Π.Η. θὰ δημιουργήσω ἀμέσως μέγα πρόβλημα στοὺς πνευματικούς μου ἀδελφοὺς καὶ σὲ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἐξομολογοῦνται σὲ ἐμένα, διότι ὅλοι αὐτοὶ ἀκολουθοῦν τὸ Ν.Η. καὶ θὰ ἐπέλθη εἰς αὐτοὺς σύγχυσις θεωρητικὰ καὶ πρακτικά».

Δηλαδή π. Ευθύμιε αν κάποιος από τους πνευματικούς σας αυτούς αδελφούς θελήσει να δοκιμασθεί στην μοναχική ζωή και μεταβεί είτε εις το Άγιον όρος, είτε εις το Σινά και τα Ιεροσόλυμα, είτε στις Λαύρες και τα σπήλαια του Κιέβου (όλοι ακολουθούν το παλαιό εκκλησιαστικά και το νέο πολιτικά), δεν θα γίνει μοναχός και θα φύγει λόγω παλαιού ημερολογίου, διότι θα επέλθη σύγχυση εις αυτόν θεωρητικά και πρακτικά; Δεν νομίζουμε ότι είναι τόσο σοβαροί αυτοί οι λόγοι ώστε να διασπά την μεταξύ μας ενότητα.Χριστός Ανέστη!
 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


2 comments:


 1. Πολύ εύστοχες και λογικότατες οι απαντήσεις σας. Αλλά ειλικρινά πιστεύετε ότι ο π.Ευθύμιος πρόκειται να αλλάξει τη θέση του έστω και στο ελάχιστο ?

  Τα παρακάτω που έχει γράψει κατά της αποτείχισης τα έχει ανακαλέσει ή έστω ανασκευάσει ???

  http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/08/blog-post_8.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι διότι οι καιροί επιβάλλουν ενότητα. Αν ο π. Ευθύμιος κάνει μία μικρή υποχώρηση (όπως του ζητήσαμε), τότε θα κάνουμε και εμείς όπως ήδη αναφέραμε στην απάντησή μας. Ευχόμαστε για το καλύτερο. Κύριος Οίδε....

   Διαγραφή

 
Top