Ο κ. Σημάτης στο τελευταίο άρθρο του ΕΔΩ διαπιστώνει με λύπη του ότι δεν θέλουμε να συμπορευθούμε με τους αποτειχισμένους.

Γράφει:

 «Ἀπέδειξε μὲ τὸ τελευταῖο του βιβλίο ὁ κ. Ἰωάννης Ρίζος τὴν ἐπιμονὴ τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, νὰ μὴ θέλουν οὔτε κἂν νὰ συζητήσουν τὴν συμπόρευση «ἐν κοινωνίᾳ» μαζί τους στὸν ἀγώνα ἐναντίον τῆς Παναιρέσεως. Θέτουν τὸ Ἡμερολόγιο ὡς θέμα Πίστεως. Ἂν δὲν ἀσπαστοῦμε τὸ Ἡμερολόγιο, δὲν μποροῦμε νὰ κοινωνοῦμε ἀπὸ τὸ ἴδιο Ποτήριο. Εἴμαστε ἐκτὸς Ἐκκλησίας, δηλαδή.». 

Κατ΄ αρχάς ο κ. Ρίζος (σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του προ εβδομάδων), ζήτησε ο ίδιος να σχολιασθεί το νέο του βιβλίο. Αυτό και έγινε! 

Εμείς τόσο καιρό κ. Σημάτη αυτό ακριβώς κάνουμε ενώ εσείς δεν το βλέπετε! Συζητούμε την συμπόρευση μαζί σας και αυτήν ακριβώς την συζήτηση έχουμε και με τον πνευματικό σας. Πως λοιπόν ισχυρίζεσθαι ότι δεν θέλουμε καν να συζητήσουμε; Η διαφορά είναι ότι διαφωνούμε ως προς τον τρόπο αυτής της συμπόρευσης που προτείνετε!

Γράφετε ότι θεωρούμε το ημερολόγιο ''θέμα πίστεως'', ενώ τόσο καιρό λέγουμε ακριβώς το αντίθετο! Η διαφορά και πάλι, είναι ότι εσείς προτείνετε (με απλά λόγια), έναν ''συγκρητισμό'' τύπου: ''εμείς κρατούμε το δικό μας, εσείς το δικό σας''! ενώ εμείς σας λέγουμε ότι τούτο δεν είναι εφικτό δια πολλούς λόγους. Προτού λοιπόν συνδιαλεχθούμε τούτους τους λόγους, εσείς βγάλατε το συμπέρασμά σας!

Κανείς δεν είπε ότι είστε ''εκτός Εκκλησίας''. Εμείς είχαμε γράψει προς τον πνευματικό σας:

«Η Εκκλησία ενώνεται πρωτίστως δια του θεαρέστου αντιαιρετικού αγώνος των πιστών… Η ένταξη σε κάποια Σύνοδο θα πρέπει να γίνει δια να επιτευχθεί αυτό ακριβώς που μας λέγουν οι Πατέρες μας… και όχι διότι άνευ αυτής της εντάξεως δεν ανήκουν εις την Εκκλησία  ή δεν υπάρχει καθαρός ορθόδοξος αγών ή Χάρη εις τους πιστούς αυτούς… Χρειάζεται ένωσις των πιστών σε ένα κοινό Εκκλησιαστικό Σώμα δια να υπάρξει εμβέλεια Καθολική και δια να υπάρξει κύρος και όχι να υπάρχουν διάσπαρτα μεμονωμένα «πηγαδάκια» είτε αποτειχισμένων ή είτε ακόμα και Γ.Ο.Χ. κ.λπ.».

και ο πνευματικός σας απάντησε:

«....χρησιμοποιεῖτε τὴν μέθοδο τοῦ «ἥξεις, ἀφίξεις». Δηλαδή, καὶ στὴν Σύνοδο νὰ ἐνταχθῆς καί, ἂν δὲν ἐνταχθῆς εἰς αὐτήν, πάλι ἀνήκεις στὴν Ἐκκλησία, καὶ ὁ ἀγώνας σου εἶναι καθαρός, καὶ ἔχεις Χάρι Θεοῦ». 

Οπότε όπως αντιλαμβάνεσθε, δεν αναφέραμε κάπου ότι είσθε εκτός εκκλησίας αλλά το αντίθετο! Δια τούτο και προτείναμε στον ίδιο:

«Ακολουθήστε μαζί μας το Π.Η. και μην ενταχθείτε σε καμία Σύνοδο των Γ.Ο.Χ.! Ο συμβιβασμός δηλαδή που ζητούμε είναι ότι εσείς θα υποχωρήσετε δεχόμενος το παλαιό, και εμείς υποχωρούμε δεχόμενοι εσάς μη εντάσσοντας εαυτόν σε κάποια Σύνοδο. Θα σας έχουμε πνευματικό αδελφό και πατέρα, επικοινωνώντας πνευματικά μαζί σας, όπως είχαμε και τον αείμνηστο ομολογητή π. Χρυσόστομο των Σπετσών ο οποίος δεν εντάχθηκε σε κάποια Σύνοδο, όμως και πατέρα, και αδελφό (εάν μας επιτραπεί ο όρος), και Πνευματικό πολλοί από εμάς τον είχαν! Και όχι μόνον αυτό, αλλά και ο ίδιος έστελνε πνευματικά του τέκνα στα μοναστήρια μας να δοκιμασθούν.  Τα πνευματικά σας τέκνα θα γίνουν ενεργεία και αδελφοί δικοί μας και δεν νομίζουμε ότι έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα να μην θέλουν την ένωσιν μαζί μας! Εδώ ομιλούμε για το μείζων! Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα!».

Σε αυτήν την πρόταση συμπεριλαμβάνουμε και όσους δεν θέλουν να ενταχθούν στην Σύνοδο των Γ.Ο.Χ. όσον αφορά την ένωση μαζί μας. Όταν λέγουμε ''μαζί μας'' εννοούμε της σελίδος αυτής που γίνεται και ο διάλογος αλλά και όσων συμφωνούν μαζί μας. 

«Μᾶς παρομοίασαν μάλιστα μὲ  τοὺς «Απολλιναριστές ή τους Σαββελιανούς», μᾶς θεωροῦν ἐπίσημα «δυνάμει αναθεματισμένους»

Αγαπητέ δεν αναγνώσατε την απάντηση του κ. Μάννη; 

Τι έγραψε ο ίδιος απαντώντας στον ίδιο ισχυρισμό που επικαλείσθε και σείς;

«Τί έγραψα εγώ; "Βεβαίως εσείς οι σημερινοί Νεοημερολογίτες, κ. Ρίζο, δεν είστε "ενεργεία" αναθεματισμένοι, αλλά "δυνάμει", βρίσκεστε δηλαδή υπό το ανάθεμα, το οποίο, κατά τους Αγίους, ενεργείται σε κάθε εποχή από Σύνοδο ζώντων επισκόπων". Δηλαδή τί ισχυρίστηκα; Πως ΔΕΝ είστε καταδικασμένοι, αλλά υπόδικοι, δεν είστε αναθεματισμένοι, αλλά "υπό το ανάθεμα". Και δεν είστε αναθεματισμένοι ακόμη, διότι δεν έγινε Σύνοδος ζώντων επισκόπων να σας αναθεματίσει. Και ο λόγος που σας τόνισα ότι είστε "δυνάμει" (όχι "ενεργεία") αναθεματισμένοι, είναι για να συνέλθετε και να επιστρέψετε στην γραμμή των Πατέρων προτού βρεθείτε εκτός του Νυμφώνος! Αν δεν θέλετε να ακούσετε εμένα, ακούστε τουλάχιστον τον άγιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο: "Ἐὰν ἐξακολουθήσωμεν ἀκολουθοῦντες τὸ παπικὸν ἡμερολόγιον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπαλλαγῶμεν τοῦ ἀναθέματος. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἂς φροντίσουν νὰ ἐπαναφέρουν τὸ πατροπαράδοτον ἡμερολόγιον διὰ νὰ ἀπαλλάξουν ἑαυτοὺς καὶ τὰ ποίμνια αὐτῶν τῶν ἀναθεμάτων" (Το νέον παπικόν ημερολόγιον και οι καρποί αυτού, σελ. 33).

Αλλά εσείς, κ. Τσακίρογλου, την παραπάνω ξεκάθαρη θέση μου, την αντιστρέψατε (από την πολλή ταραχή σας πάλι;) και με κατηγορείτε ότι τάχα σας "αναθεμάτισα" όλους μαζί, και εσάς, και τους μετά το 1924 Αγίους, και τους παππούδες σας και τους προπαππούδες σας. Γνωρίζω πολύ καλά την πατερική διδασκαλία, για να τολμήσω να κάνω το έγκλημα να αναθεματίσω, εγώ ως απλός λαϊκός. Η εξουσία του "αναθέματος" δόθηκε, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, μόνο στο "κοινό των Αποστόλων" και των διαδόχων τους, δηλαδή την Σύνοδο των Ορθοδόξων Επισκόπων (P. G. 48, 948).».

Οπότε κ. Σημάτη νομίζουμε ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ερμηνεία οι άνωθεν λόγοι τους οποίους δυστυχώς παρερμηνέψατε. Άραγε τι να πούμε εμείς οι ταλαίπωροι όταν ευκαίρως-ακαίρως αναγιγνώσκουμε  συνεχώς λόγους από τους ομόφρονές σας σαν τους κάτωθι:

«Δεν είμαστε παλαιοημερολογίτες, δεν είμαστε παρασυνάγωγοι, δεν είμαστε ούτε σχισματικοί, ούτε οι το σχίσμα θέλοντες, δεν είμαστε μισάνθρωποι..» (βλ. http://entoytwnika1.blogspot.gr/2016/05/blog-post_15.html)

Στην κατηγορία ''ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ'' (που φέρει στον αναγνώστη το πνεύμα της αποστροφής) ο ομόφρονάς σας αρθρογράφος συμπεριλαμβάνει και τους παλαιοημερολογίτες! Εμείς είμαστε με τους παρασυνάγωγους, είμαστε με τους το σχίσμα θέλοντες, είμαστε με τους μισάνθρωπους ή είμαστε κάτι διαφορετικόν;

«Γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ἂν χρειαστεῖ θὰ ἐπανέλθουμε. Τώρα ἐπαναλαμβάνουμε τὴν διαπίστωση. Καιρὸς ἐσχάτων! Καὶ δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει διάθεση μὲ ταπείνωση, χωρὶς ἀποκλεισμούς, νὰ βρεθοῦν μαζί, ὅσοι ἀγωνίζονται κατὰ τῆς αἱρέσεως καὶ νὰ ἀποφασίσουν τὴν δράση τους, ΟΧΙ κατὰ τὸ θέλημά τους, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων.
 Κι ἂν δὲν τὸ κάνουν, ὁ Οἰκουμενισμὸς θὰ θριαμβεύσει "ἀπολέμητος"!».

Θα σας πούμε με απλά και λίγα λόγια το γιατί ο Οικουμενισμός κ. Σημάτη θριάμβευσε.

Θριάμβευσε διότι τόσα έτη θεωρούσατε τα επιχειρήματα των παλ/των ως λόγους «σχισματικών» που δήθεν αποκόπηκαν από την Εκκλησία!

Θριάμβευσε διότι υιοθετούσατε τόσα έτη τα ''Επιφάνεια'' επιχειρήματα και την θεωρία των δήθεν ''δυο άκρων''!

Θριάμβευσε διότι τόσα έτη έπρεπε ήδη να είχατε κάνει ότι κάνετε τώρα, δηλαδή να διακόψετε την κοινωνία προς τους καινοτόμους!

Αν θριαμβεύσει και πάλιν, το φταίξιμο δεν θα είναι ότι δήθεν κινηθήκαμε με το θέλημά μας, αλλά διότι και πάλιν αργείτε να πράξετε το αυτονόητον! Δηλαδή να απορρίψετε την καινοτομία-αντικανονικότητα! Το αποτέλεσμα αυτής της αργοπορίας-απραξίας σας, είναι και η καθυστέρηση της ενότητας μεταξύ μας! 

Αλλά ας υποθέσουμε ότι η εμμονή-επιμονή σας είναι ορθή.

Θα σας δώσουμε να καταλάβετε το γιατί και εμείς έχουμε επιμονή.

Θα αντιστρέψουμε λίγο τους όρους δια να αντιληφθείτε καλύτερα το τι θέλουμε να πούμε. 

Ερωτούμε: αν εσείς βιώνατε την εποχή του 1924 που έγινε και η αλλαγή, θα είχατε και πάλιν την ίδια εμμονή προς όσους θα σας πρότειναν να αλλάξετε το ημερολόγιό σας όπως έχετε και με μας; 

Θα μπορούσατε να κοινωνήσετε από το ίδιο Ποτήριο με όσους το άλλαξαν αν δεν το αλλάζατε και εσείς λόγω της επιμονής σας; 

Θα μπορούσατε να κοινωνήσετε από το ίδιο Ποτήριο αν δεν ασπαζόσασταν τότε το Νέο επιβληθέν ημερολόγιο;

Μήπως θα γινόσασταν περισσότερο παλαιοημερολογίτης από εμάς; 

Μήπως τα ίδια επιχειρήματα που λέτε σε εμάς θα λέγατε και προς αυτούς κ. Σημάτη; 

Μήπως θα λέγατε ότι οι καινοτόμοι:

''Θέτουν τὸ Ἡμερολόγιο ὡς θέμα Πίστεως. Ἂν δὲν ἀσπαστοῦμε τὸ Ἡμερολόγιο, δὲν μποροῦμε νὰ κοινωνοῦμε ἀπὸ τὸ ἴδιο Ποτήριο. Εἴμαστε ἐκτὸς Ἐκκλησίας, δηλαδή''. 

Την ίδια εμμονή που έχετε τώρα (της μη αλλαγής), θα την είχατε και τότε; Αν είχατε την ίδια εμμονή, νομίζετε ότι δεν θα σας χαρακτήριζαν και εσάς ως ''εκτός Εκκλησίας''; Μάλλον (και το επαναλαμβάνουμε), θα είσασταν περισσότερο παλαιοημερολογίτης από εμάς! Και τούτο το λέγουμε διότι βλέπουμε αυτήν την επιμονή σας να μην αλλάξετε το ημερολόγιό σας!

Αν δεν το αλλάζετε σήμερα (που μάλιστα αφορά το σημαντικό και ευλογημένο γεγονός της ενότητας), θα το αλλάζατε τότε δια τους λόγους που επικαλέσθηκαν οι καινοτόμοι και το άλλαξαν μονομερώς και αντικανονικώς όπως και εσείς οι ίδιοι παραδέχεσθαι; Δεν θα σας χαρακτήριζαν (τότε), σχισματικό λόγω αυτής της επιμονής σας; Αν είχατε αυτήν την επιμονή που έχετε και σήμερα, νομίζετε ότι θα γλυτώνατε από τους υποκοπάνους των χωροφυλάκων;

Ίσως όμως να ισχυρισθείτε ότι: ''μα εμείς δεν σας λέμε να το αλλάξετε αλλά σας λέμε ότι ούτε εμείς δεν το αλλάζουμε και ας συμπορευθούμε όλοι μαζί έτσι ενωμένοι''.

Τώρα θα σας δώσουμε να καταλάβετε το γιατί δεν γίνεται να συμπορευθούμε με αυτόν τον τύπο του (όπως προαναφέραμε),  τρόπον τινά ''συγκρητισμού'' που προτείνετε:

Δεν μπορούμε να δεχθούμε σε κοινωνία όσους δέχθηκαν και δέχονται μία καινοτομία που την θέσπισαν μασώνοι.

Δεν μπορούμε να δεχθούμε σε κοινωνία όσους δέχθηκαν και δέχονται μία καινοτομία που έφερε διαίρεση, διωγμούς, εξορίες, και θανάτους στους πιστούς λαϊκούς και κληρικούς και μάλιστα ''με το τσεκούρι'' (http://entoytwnika1.blogspot.gr/2014/09/blog-post_57.html)

Δεν μπορούμε να δεχθούμε σε κοινωνία όσους δέχθηκαν και δέχονται μία καινοτομία χάριν της οποίας θα έλθει μέρα που θα κτυπήσουν και αυτοί την κεφαλήν τους (ήδη θα έπρεπε να την έχουν κτυπήσει), όπως την εκτύπησε και ένας από τους πρωτεργάτες της καινοτομίας:

«Τοῦτο δὲ ἔπαθε, διότι ἠκολούθησεν, ὡς μὴ ὤφελε, τὸν νεωτεριστήν, καινοτόμον, μασσῶνον πατριάρχην Μελέτιον Μεταξάκην, διὰ τὸν ὁποῖον — ὅταν τοῦ ὑπενθύμισα ὅτι ἐὰν δὲν καταργήσῃ τὸ παρανόμως εἰσαχθὲν νέον Παπικὸν ῾Ημερολόγιον — θὰ ἔλθῃ ἡμέρα καὶ θὰ κτυπήσῃ τὴν κεφαλήν του. ῞Οταν ἦλθεν ἡ ἡμέρα καὶ ἐκτύπησε τὴν κεφαλήν του, ἔλεγε μετὰ στεναγμῶν καὶ δακρύων: "Νὰ μὴ τό ᾿σωνα, νὰ μὴ τό ᾿σωνα, νὰ ἐδεχόμουν τὸ νέον ἡμερολόγιον! Αὐτός, αὐτὸς ὁ διεστραμμένος ὁ Μεταξάκης μὲ πῆρε στὸ λαιμό του». (ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ, Περιοδ. «῾Ο ῞Οσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου» Θεσσαλονίκης, ᾿Ιανουάριος -᾿Απρίλιος 2001, σελ. 50-57, ἔκδ. «᾿Ορθόδοξος Κυψέλη»).

Δεν μπορούμε να δεχθούμε σε κοινωνία όσους δέχθηκαν και δέχονται μία καινοτομία η οποία: 

«ἦτο τό πρῶτον μόνον βῆμα ἑνός ὁλοκλήρου προγράμματος ἐκκλησιαστικῆς ἀνακαινίσεως καί συνθηκολογήσεως μέ τό πνεῦμα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται» (σ.σ. Α' Ἰω. 5:19)

αλλά και διότι: 

«ἡ διατήρησις τοῦ παραδοσιακοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου καθίσταται ταχέως ἕν ἀπό τά διακριτικά στοιχεῖα πού διαχωρίζουν τόν γνήσιον ἀπό τόν μή γνήσιον Ὀρθόδοξον»

κατά τον πολύ άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς. (http://entoytwnika1.blogspot.gr/2016/09/208-29-1982.html)

Δεν μπορούμε να δεχθούμε σε κοινωνία όσους δέχθηκαν και δέχονται μία καινοτομία χάριν της οποίας σε μία νύκτα ονομαστήκαμε «σχισματικοί».

Δεν μπορούμε να δεχθούμε σε κοινωνία όσους δέχθηκαν και δέχονται μία καινοτομία η οποία προήλθεν εκ της ιδίας κεφαλής των καινοτόμων.

Έγραφαν οι τότε ''υπερασπιστές'' της καινοτομίας:

«Επιθυμώ όμως να σημειωθή, ότι ο Θεοδώρου δεν είναι μαθητευόμενος, και όταν αρθρογραφεί, συμβουλεύεται μόνον την κεφαλήν του Θεοδώρου και μόνον την πένναν αυτού χρησιμοποιεί» (Ο κ. Θεοδώρου που λέγει τα άνωθεν λόγια ήταν καθηγητής Πανεπιστημίου και υπερασπιζόταν τότε την καινοτομία του νέου ημερολογίου)

για να λάβει την μνημειώδη απάντηση:

«...δεν ενεφανίσθημεν ως Θεολόγοι και επιστήμονες, αλλά ως απλοί ιδιώται, και παρετάξαμεν ουχί ιδικάς μας γνώμας, ως πράττει ο κ. Θεοδώρου δηλών ότι ''δεν είναι μαθητευόμενος...συμβουλευόμενος μόνον την κεφαλήν του....Το να σκέπτεται δέ κανείς συμβουλευόμενος μόνον την κεφαλήν του πρός τα εκκλησιαστικά ζητήματα....τότε ασφαλώς ούτος προτεσταντίζει....» (Εφημερίδα ''Ταχυδρόμος'' Καβάλας 23/3/1951)

Δεν μπορούμε να δεχθούμε σε κοινωνία όσους δέχθηκαν και δέχονται μία καινοτομία δια την οποίαν μας προειδοποίησαν προφητικά οι παλαιοί μας πατέρες:

«Δια δε την κατάργησιν πάλιν των καθ΄ ημάς εορτασίμων και πανηγυρικών ημερών, εκτός της Κυριακής, επενόησε και ενεργεί πολλά άλλα σκάνδαλα. Πρώτον μεν ενεργεί πολυτρόπως ίνα εισάξη δια νόμου εις τα ορθόδοξα Κράτη, το νέον λεγόμενον έτος της Δύσεως, καθ΄ ο αυτοί προτρέχουσι 12 ημέρας, ώστε όταν ημείς έχομεν πρώτην του μηνός, αυτοί μετρώσι 13. Δι΄ αυτής της καινοτομίας ελπίζει ίνα συγχύση και ανατρέψη τας εορτασίμους ημέρας και εισάξη και άλλους νεωτερισμούς» (ΚΟΣΜΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ http://entoytwnika.blogspot.gr/2010/03/blog-post_8385.html)

Δεν μπορούμε να δεχθούμε σε κοινωνία όσους δέχθηκαν και δέχονται μία καινοτομία την οποίαν όσο και αν θέλανε μερικοί να την εμφανίσουν ως μικρή και ασήμαντη, εμείς γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι «και όταν είναι λίγο το προζύμι κάνει να φουσκώσει όλο το ζυμάρι» (Α΄ Κορ. 5,6), κατά τους λόγους του σοφού Ευγένιου Βουλγάρεως. 
(http://entoytwnika1.blogspot.gr/2017/05/blog-post_85.html)


Δεν μπορούμε να δεχθούμε σε κοινωνία όσους δέχθηκαν και δέχονται μία καινοτομία την οποίαν οι σύγχρονοι επιτέλους αντιλήφθηκαν το τι εστί, και επιστρέφουν εις την παράδοση που είχαν: 
(https://katanixis.blogspot.gr/2016/09/blog-post_232.html)
και άλλοι το στηρίζουν, όπως ήδη έπρεπε να έχετε κάνει και εσείς: (https://www.ekklisiaonline.gr/patriarxeia/arxisan-ta-organa-i-ekklisia-tis-georgias-aperripse-keimeno-gia-tin-panorthodoksi-vinteo/#sthash.Xwwk7TzW.dpuf)


Αυτά φτάνουν προς το παρόν. Εμείς πιστεύουμε ότι ο καιρός των κειμένων, απαντήσεων, ερωτήσεων κ.λπ. παρήλθε. Αν θέλετε και συμφωνείτε, μπορούμε να κανονίσουμε μία συνάντηση με τον πνευματικό σας και να συζητήσουμε  πρόσωπο με πρόσωπο, διότι ο γραπτός λόγος έχει μειονέκτημα σε σχέση με τον προφορικό. Πολλές φορές άλλα γράφονται και άλλα αντιλαμβάνεται κανείς.

Αν το θελήσετε εδώ θα είμαστε για να μας ενημερώσετε.

Χαίρετε εν Κυρίω!

1 comments:

  1. Ο Παναγιώτης Σημάτης με την ανάρτησή του αυτή αποπροσανατολίζει ουσιαστικά, κατά την γνώμη μου, ως προς την αιτία, της μη ενότητος των Αντιοικουμενιστών. Εάν οι Αποτειχισμένοι ειλικρινά επιθυμούσαν την ενότητα και καταλαγή με τους Ορθοδόξους του Πατρίου (ΓΟΧ) δεν θα τους αποκαλούσαν συνεχώς Σχισματικούς και εκτός Εκκλησίας, ούτε θα προχωρούσαν σε δημόσιο διάλογο με λαϊκούς εκ των ΓΟΧ, έχοντας πνεύμα ουσιαστικά αντιπαράθεσης, αλλά θα έκαναν διάλογο, έστω και άτυπο κατ αρχάς, με τους Επισκόπους των ΓΟΧ, αφήνοντας κατά μέρος έστω και προσωρινά τις εντεκλίσεις και κατηγορίες, άλλωστε οι Αντιοικουμενιστές έχουν κοινό αντίπαλο τους φιλαιρετικούς και όχι τους άλλους Ορθοδόξους αδελφούς τους. Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν έγινε και ούτε πρόκειται να γίνει, διότι οι Αποτειχισμένοι, κατά πλειοψηφία, δεν επιθυμούν καμμία ενότητα με τους ΓΟΧ, τους οποίους θεωρούν λανθασμένα ως απειλή για Την Εκκλησία. Κύριε Σημάτη αφήστε τα περί δήθεν ενοχής των ΓΟΧ για την μη ενότητα και πείτε δημόσια και ξεκάθαρα το τί φρονείτε γι αυτούς και σεις και η ομάδα που ανήκετε. Εμείς παντως δεν θα σας ακολουθήσουμε, ούτε σχισματικούς, ούτε εκτός Εκκλησίας σας Θεωρούμε, η δε άποψή μας να παραμείνουμε όλοι οι Αντιοικουμενιστές με το Πάτριο Εορτολόγιο, εκτός των σοβαρών θεολογικών λόγων που επικαλούμεθα έχει και την σημαντική συμβολική αξία, ότι πρακτικά ο Οικουμενισμός στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας άρχισε με την αλλαγή του ημερολογίου για συνεορτασμό με τους Αιρετικούς με σκοπό την σταδιακή ένωση μαζί τους, άρα θα ξηλώσουμε την πορεία αυτή από το πρώτο της βήμα και παράλληλα οι αληθινοί Ορθόδοξοι θα διαφέρουν από τους φιλοοικουμενιστές και τους συνοδοιπόρους τους έχοντας ένα σημαντικό εξωτερικό στοιχείο διαφοράς, που θα τους διακρίνει μεταξύ τους στο λαό, το Ορθόδοξο Εορτολόγιο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top