ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ''ΠΑΤΡΙΣ'':


ΕΙΜΑΙ ΘΙΑΣΩΤΗΣ 


ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ


Την Δευτέρα 2 Ιουλίου 1923 αναδημοσιεύεται στην εφημερίδα των Αθηνών ''ΠΑΤΡΙΣ'', μία συνέντευξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη, που δημοσιεύθηκε αρχικά στην εφημερίδα ''Νέος Ελεύθερος Τύπος'' των ομογενών της Βιέννης. Η ''ΠΑΤΡΙΣ'' ανήκει στην Βενιζελόφρονη μερίδα του ημερήσιου Τύπου και, επειδή ο Μελέτιος είναι γνωστός υπέρμαχος του κόμματος των Φιλελευθέρων, θαυμάζεται επανειλημμένα από την εφημερίδα, ως νεωτεριστής, μεταρρυθμιστής και προοδευτικός, εκκλησιαστικός ηγέτης. Τις ημέρες εκείνες διαδραματίζονται στην Κων/πολη έκτροπα επεισόδια κληρικολαικών πρωτοβουλιών εκ μέρους του κοινοτικού παράγοντα του Γαλατά Δ. Δαμιανίδη για ''την Ληστεία των Κοινοτικών Εισοδημάτων'', ο οποίος υποκινούμενος από τον γνωστό σχισματικό και εξωμότη του Ελληνισμού παπα Ευθύμ Καραχισαρίδη (1884-1968), μεταβαίνει στο Πατριαρχείο μαζί με δεκάδες άλλους διαπομπεύοντας και προπηλακίζοντας τον Μεταξάκη και άλλους συνοδικούς. Γι΄αυτά τα διαδραματιζόμενα γεγονότα πληροφορεί στην συνέντευξή του ο Επιβάτης του Οικουμενικού θρόνου, βρίσκει όμως την ευκαιρία ν' αναφερθεί στον αέναο, διακαή και εντολοδόχο πόθο του, που δεν είναι τίποτα άλλο από την... ''Ένωση των Εκκλησιών''... Ακολουθεί ένα τέτοιο, μικρό απόσπασμα, όπως ακριβώς δημοσιεύθηκε στην αναφερόμενη εφημερίδα:
{...} Κατόπιν ο Πατριάρχης έφερε τον λόγον εις το ζήτημα της ενώσεως των Εκκλησιών:

''Ε ί μ α ι  θ ι α σ ώ τ η ς  τ η ς  ε ν ώ σ ε ω ς  

τ ω ν  Ε κ κ λ η σ ι ώ ν  

και της επαναφοράς της ηνωμένης χριαστιανωσύνης υπό την προτέραν της μορφήν. 

Η πραγματοποίησις της σκέψεως ταύτης αποτελεί την κυριωτέραν προσπάθειάν μου. 
Το ζήτημα του πρωτείου του Πάπα ως ''πρώτου εν ίσοις'', ως πρώτου επισκόπου των εντελώς ίσων προς αυτόν χριστιανών επισκόπων, δεν είναι κατά την γνώμην μου ασυμβίβαστον με την σκέψιν μου  περί  
τ η ς   Η ν ω μ έ ν η ς   Χ ρ ι  σ τ ι α νι κ ή ς  
Ε κ κ λ η σ ί α ς
Όσον αφορά το ζήτημα του αλαθήτου δεν μπορώ να εκφρασθώ επί του παρόντος. 
Ημείς δεν δυνάμεθα ν΄απομακρυνθώμεν των δημοκρατικών αρχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του συνταγματικού θεσμού του Πατριαρχείου.
Διατελούμεν εις στενάς σχέσεις με την Αγγλικανικήν Εκκλησίαν, αι δε σχέσεις μας με την Καθολικήν και την Προτεσταντικήν Εκκλησίαν είναι καλαί''.

Συνεχίζεται...Γιώργος  Δ. Δημακόπουλος

ΔημοσιογράφοςΠΗΓΗ: ''ΑΓΙΟΚΥΠΡΙΑΝΙΤΗΣ''
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ1 comments:

  1. Να τον χαίρομαι οι οικουμενιστες και οι δήθεν αποτειχισμενοι με το νέο που ακόμα ακολουθούν τις αποφάσεις του.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top