Στις ημέρες μας ειδικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διακατέχονται από το πάθος της μνησικακίας και έτσι δεν μπορούν να συγχωρέσουν τον αδελφό τους.

Οι Πατέρες γι' αυτό το πάθος προειδοποιούν:λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος! Βαρύτατος ο λόγος του!


Είναι απορίας άξιον το πως αυτοί οι άνθρωποι θα τολμήσουν να προσευχηθούν λέγοντας:

«....καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» (Ματθ. 6,12)

δηλαδή:

«Και συγχώρησε τα βαρύτατα χρέη μας, δηλαδή τας αναριθμήτους αμαρτίας μας, όπως και ημείς συγχωρούμεν εκείνους, οι οποίοι είναι οφειλέται απέναντί μας εξ αιτίας των αδικημάτων που μας έκαμαν»

Ρώτησε ο Πέτρος τον Χριστό, πόσες φορές αν αμαρτήσει κάποιος σε μένα πρέπει να τον συγχωρήσω, μέχρις επτά; Και ο Χριστός του απάντησε μέχρι εβδομήντα φορές το επτά, δηλαδή μέχρι τετρακόσια ενενήντα, δηλαδή άπειρες. Και για να εδραιώσει την απάντηση του είπε και την παραβολή του δούλου που χρωστούσε μύρια τάλαντα.

«Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ᾿ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά». (Ματθ. 18,21-22)

Πως θα συγχωρέσει αδελφέ ή αδελφή μου τα αμαρτήματά σου ο Θεός όταν εσύ δεν συγχωρείς τα αμαρτήματα των άλλων; Δεν με πιστεύεις; Πίστεψε διότι δεν στο λέγω γω αλλά στο λέγει ο Κύριος μέσω της Προσευχής που ο Ίδιος μας παρέδωσε!

Και συνεχίζει ο άγιος:
Ας προετοιμάσουμε λοιπόν τους εαυτούς μας αυτές τις λίγες ευλογημένες ημέρες της Μ. Τεσσαρακοστής που απομένουν, ώστε να συγχωρέσουμε όσους νομίζουμε ότι μας πόνεσαν ή μας έθιξαν, και δια μέσω της εξομολογήσεως να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας δια να κοινωνήσωμεν των Αχράντων Μυστηρίων και έτσι να μπορέσουμε να αναστηθούμε και εμείς μαζί με τον Κύριο!

Καλή Ανάσταση!

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top