(Συνέχεια από εδώ)

γ) Δεν επιτρέπεται έν Συνόδω να αποσιωπάται διαφωνία τις επί ζητήματος πίστεως. «Χρή γάρ πρώτον πάσαν περί της πίστεως διαφωνίαν εκκόπτεσθαι, και τότε την περί των πραγμάτων έρευναν ποιείσθαι».  (Μ. Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 31, 260).Όπως είδαμε στα προηγούμενα μέρη, διαφωνία μεταξύ των μελών της Συνόδου όχι μόνον υπήρξε, όχι μόνον υπήρξαν παραιτήσεις, αλλά και καταγγελίες έγιναν παρά των ενισταμένων Ορθοδόξων. Δυστυχώς όμως δεν εισακούσθηκαν, οι διαφωνίες δεν έλειψαν, η παραίτηση του Αρχιεπισκόπου ποτέ δεν έγινε (βλ. http://entoytwnika1.blogspot.gr/2017/12/5.html)  και το τελικό αποτέλεσμα ήτο η πλήρης διάσταση και διάσπαση των Ορθοδόξων. 

Έγραφαν οι ενιστάμενοι Αρχιερείς:(Προκήρυξις των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Δημητριάδος Γερμανού, πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου και Ζακύνθου Χρυσοστόμου προς τον εφημεριακόν κλήρον και τους μοναχούς της Ορθ. Ελληνικής Εκκλησίας)


Και πάλιν:


Επίσης και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Φώτιος έγραφε:


(Διαμαρτυρία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Δημητριάδος Γερμανού, πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου και Ζακύνθου Χρυσοστόμου προς τας Ορθοδόξους Εκκλησίας) 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top