«Τὴν αὐθεντίαν ἐχέτωσάν οἰ τῶν θείων Πατέρων κανόνες, καὶ οὐχὶ οἱ ἀστρονόμοι... Ὅθεν οὐδὲν μετατρέπειν δεῖ τὸν τῶν Ἁγίων Πατέρων κανόνα καὶ καινοτομεῖν καὶ εἰς αἰτίαν στάσεως τὰς Χριστοῦ Ἐκκλησίας κινεῖν...Ὄντως ἐσεῖς, ἀληθεῖς κληρονόμοι τῆς παράδοσης τῶν Χριστωνύμων τεκνῶν, ὄχι μόνο τὸν Πάπα καὶ τοὺς ἀστροθεάμονες μυθοπλάστες του νὰ μὴν ἀκοῦτε, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν παράδοξες διδασκαλίες στὰ ὦτα σας, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἄγγελο ἐξ οὐρανοῦ νὰ μὴ δεχθεῖτε». 

(ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΟΓΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ NICOLO DA PONTE, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΟΣΤΡΟΓΚΣΚΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (1583). ΠΗΓΗ: ''ΔΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ'' ΑΘΗΝΑ 2015 ΣΕΛ. 39-63)


«.....ματαιολόγων ἀσχολούντων παραφρόνημά ἐστι, τὸ περὶ τὴν ἀσχολοματαιολόγον τυφλολογίαν τῆς ἀστρονομίας (δι ἢν αἱ πλείονες αἱρέσεις ἀνεφύησαν) νέον αὐτῶν ἐφευρεθὲν Καλαντάριον....»  (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΡΑΜΕΥΣ ''Ελληνική ασπίς κατά του Γρηγοριανού Ημερολογίου'' σελ. 117)

«ἡ μία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀποδεικνύεται ὅτι δεν ἔχει διόλου ἀνάγκην να ὁδηγηθῆ ἀπὸ τὸ Νέον Καλενδάριον διὰ να εὔρη τὴν ἰσημερίαν.... μὴ οὖσα προσηλωμένη στα γήινα ἀλλ' εἰς τὰ πνευματικά... Τὸ δὲ Νέον Καλενδάριον ἐμπορεῖ να ἦναι ἀναγκαῖον μόνον εἰς τὸ πολίτευμα τῆς Ἀστρονομίας τῶν οὐρανίων σωμάτων....τὸ Καλενδάριον καὶ ἡ Χρονολογία δεν εἶναι ἐπιστήμην ἀνήκουσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν....» (ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ ''Ελληνική ασπίς κατά του Γρηγοριανού Ημερολογίου''σελ. 158)

«Πολλοὶ καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων κατακρίνουσιν ἠμᾶς ὡς ἀμαθεῖς καὶ ἀνεπιστήμονας καὶ ὅτι μετ' ἰσχυρογνωμοσύνης ἐμμένοντες προσκεκολλημένοι εἰς τὰ ἥδη ἀπαρχαιωμένα δεν θέλομεν συμμορφωθώμεν πρὸς τὰς ἀνακαλύψεις τῶν νεωτέρων μαθηματικῶν... Ἠμεῖς ἐν τοσούτω ἐπιμένομεν, καὶ ἐπιμενοῦμεν, φυλάττοντες καὶ τηροῦντες οὐχὶ τοὺς ὑπολογισμοὺς καὶ τὰς προτάσεις τοῦ μὲν η του δὲ, ἀλλὰ τὰς διατάξεις Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ τὴν διηνεκῆ ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν 1563 ἐτῶν»  (ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΟΥΛΙΣΜΑ ''Ελληνική ασπίς κατά του Γρηγοριανού Ημερολογίου''σελ. 249-256).


ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: krufosxoleio@yahoo.gr

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top