Μεγάλη Ἐθνικὴ Ἧττα
Ἀπαράδεκτος ἡ Συμφωνία Ἑλλάδος – Σκοπίων
Ἡ Μακεδονία μας δὲν ἐκποιεῖται

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Καλλίνικον, θεωρεῖ τὴν Κυριακήν, 17ην Ἰουνίου 2018 πολ.ἡμ., ὡς Ἡμέραν Ἐθνικοῦ Πένθους.
Διὰ τὰς ἁμαρτίας Κλήρου καὶ Λαοῦ, παρεχωρήθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ νὰ εὑρεθῇ ἑλληνικὴ κυβέρνησις, ἡ ὁποία παρέδωσε καὶ ἐπρόδωσε τὸ ἱερὸν ὄνομα τῆς Μακεδονίας καὶ ὑπέγραψεν εἰς τὸ χωρίον Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν τὴν ἀπαράδεκτον Συμφωνίαν μὲ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων.
Καὶ τοῦτο, ἐνῶ ἐκρούοντο πενθίμως οἱ κώδωνες τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνῶ ἠμποδίζοντο βιαίως οἱ ὄντως Μακεδόνες νὰ πλησιάσουν διαμαρτυρόμενοι τὸν χῶρον τῆς ἀντεθνικῆς Συμφωνίας, ὁ δὲ Ἑλληνικὸς Λαὸς μὲ συντριπτικὴν πλειοψηφίαν (73,2 %) ἦτο καὶ εἶναι πλήρως ἀντίθετος πρὸς τὴν ἐκποίησιν αὐτὴν τῆς Μακεδονίας μας.
πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως κατάκριτος αὐτὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀποτελεῖ Μεγάλην Ἐθνικὴν Ἧτταν, ἐφ’ ὅσον παρεσιωπήθησαν καὶ ἠγνοήθησαν τιτάνιοι καὶ ἱστορικοὶ ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους μας καὶ παρεγνωρίσθησαν θυσίαι καὶ ποταμοὶ αἱμάτων διὰ μέσου τῶν αἰώνων, εἰς τὴν πανεθνικὴν προσπάθειαν διεκδικήσεως τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος τῆς Μακεδονίας ἔναντι Ὀθωμανῶν, Βουλγάρων-Κομιτατζήδων καὶ Νεοτούρκων.
Εἶναι πασιφανὲς καὶ εἰς τὸν τελευταῖον νοήμονα Ἕλληνα Πατριώτην καὶ μάλιστα Ὀρθόδοξον Χριστιανόν, ὅτι ὄπισθεν τῆς ἀντεθνικῆς αὐτῆς Συμφωνίας Ἑλλάδος-Σκοπίων, διασταυρώνονται τὰ συμφέροντα μιᾶς ἀγνοούσης τὴν βούλησιν τοῦ Λαοῦ ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἐπιδιώξεις τῆς Δύσεως εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Σκοπίων καὶ οἰκονομικαὶ ἐπιδιώξεις τῆς τοπικῆς διαπλοκῆς.
Ἀλλ’ ὅμως, ἡ συνείδησις τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ οὐδέποτε θὰ συναινέσῃ εἰς τὴν ἐκποίησιν 5.000 ἐτῶν Ἱστορίας καὶ οὐδέποτε θὰ προδώσῃ τοὺς τίτλους τῆς Πολιτισμικῆς Κληρονομιᾶς Αὐτοῦ, ἐφ’ ὅσον αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν πνευματικὴν Ἐθνικὴν Περιουσίαν Αὐτοῦ.
Οὐδεμία ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἔχει τὴν ἄδειαν νὰ διαχειρίζεται τὴν Ἐθνικὴν Ἰδιοκτησίαν μας, Ἱστορικὴν καὶ Πολιτισμικήν, καὶ νὰ ἐκποιῇ Αὐτὴν ἔναντι μάλιστα πινακίου φακῆς καὶ δυτικῶν ἀνταλλαγμάτων, πρὸς καλυτέραν δῆθεν ρύθμισιν τοῦ ὑπερόγκου δημοσιονομικοῦ χρέους ἑνὸς χρεωκοπημένου κράτους.
Ἀποτελεῖ μεγάλην ἐντροπὴν διὰ μίαν ἑλληνικὴν κυβέρνησιν νὰ ἐνδίδῃ εἰς τὰς ἀλυτρωτικὰς διεκδικήσεις τῶν Σλαβο-Ἀλβανῶν τῶν Σκοπίων, οἱ ὁποῖοι καπηλεύονται ποικιλοτρόπως τὴν Μακεδονίαν μας, ἐνῶ ὡς γνωστὸν οὐδέποτε ὑπῆρξε «μακεδονικὸν ἔθνος», «μακεδονικὸς πολιτισμὸς» καὶ «μακεδονικὴ γλῶσσα».
Οὐδεὶς πολιτισμένος Λαὸς δύναται νὰ ἀνεχθῇ τὴν πλαστογράφησιν τῆς Ἱστορίας αὐτοῦ καὶ μάλιστα ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς εἶναι ἀδύνατον καὶ ἀδιανόητον νὰ δεχθῇ, ὅτι τὸ μωσαϊκὸν ἐθνοτήτων τῆς γείτονος ἔχει ἀποκτήσει, μάλιστα μὲ τὴν ὑπογραφὴν ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἐντὸς μόλις ἑξήκοντα ἐτῶν ἐθνολογικὴν ταυτότητα, στηριζόμενο εἰς χαλκευμένα ἱστορικὰ στοιχεῖα.
Λαός μας, σεβόμενος τὸ ἱερὸν αἷμα τοῦ Παύλου Μελᾶ καὶ τῶν λοιπῶν Μακεδονομάχων, καλεῖται νὰ ἀντιδράσῃ μὲ κάθε νόμιμον μέσον, ἀτομικὰ καὶ συλλογικά, προκειμένου νὰ ἀνατραπῇ ἡ ἀνθελληνικὴ καὶ ἀνιστόρητος Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
6/19η Ἰουνίου 2018
+Νηστεία Ἁγίων Ἀποστόλων


ΠΗΓΗ: http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/1389-synodiki-anakoinwsis 

16 comments:

 1. Συγχαρητήρια στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας ΓΟΧ Ελλάδος για την ανακοίνωση αυτή. Τόλμησαν εκεί που άλλοι με μεγαλύτερο ποίμνιο και δύναμη δεν τόλμησαν, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, κάτι ανάλογο. Ελπίζουμε και περιμένουμε από την Σύνοδο των ΓΟΧ να πρωτοπορήσει και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που αφορά την Πίστη μας, που είναι ανώτερη από την έννοια της Πατρίδος, που σήμερα εξαιρετικά υπεράσπισαν. Περιμένουμε η Σύνοδος των ΓΟΧ Ελλάδος, είτε μόνοι, είτε μαζί με τις αντίστοιχες Συνόδους των Ρουμάνων και των Ρώσων της Διασποράς, να είναι Παγκόσμια, η Πρώτη Σύνοδος, που με ανάλογο με το σημερινό Θάρρος, θα Καταδικάσει Συνοδικά την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος :

   http://ecclesiagoc.gr/index.php/ekklisiologika/470-katadike-oikoumenismou-1998

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ, η Απόφαση του 1998, την οποία γνωρίζω, αναφέρεται σε εκείνους που δηλώνουν ξεκάθαρα το Οικουμενιστικό Δόγμα, γεγονός που συγκαλύπτουν οι φιλοοικουμενιστές, που όταν ελέγχονται δηλώνουν δήθεν Ορθόδοξοι και δικαιολογούν τις πράξεις τους προβάλλοντες συνήθως καλούς σκοπούς, όσον δε αφορά τα πρόσωπα Καταδικάστηκαν μόνο οι πρωτοπόροι του φιλοοικουμενισμού της αρχής του 20ου αιώνα, ούτε καν ο Αθηναγόρας, που υπερέβη και τους τρείς που καταδικάστηκαν. Η "Σύνοδος" της Κρήτης δεν είναι ένα από τα ιστορικά φιλοοικουμενιστικά γεγονότα, αλλά εκείνη η Σύνοδος σταθμός που ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΕ όλη την μέχρι σήμερα Φιλοοικουμενιστική πορεία των Καινοτόμων και πρέπει σύμφωνα με την Πατερική Διδασκαλία να Καταδικαστεί από τους Ορθοδόξους Επισκόπους. Ελπίζω ο Κύριος σύντομα να δώσει στους αληθινά Ορθοδόξους Αρχιερείς την ΔΥΝΑΜΗ για να προβούν σε αυτή την ΚΑΤΑΔΙΚΗ.(Ανώνυμος24 Ιουνίου 2018 - 7:12 μ.μ.)

   Διαγραφή
 2. Αγαπητέ ανώνυμε 7:12 μμ πού δεν έχεις το θάρρος ακόμη και σε ένα σχόλιο συγχαρητηρίων να γράψεις τουλάχιστον το βαφτιστικό σου όνομα, και αναγκάζομαι να σε κατατάσσω στην άμορφη μάζα της γκούγκλιας ανωνυμίας, όσο οι ΓΟΧ έχουν μαντρώσει τα πνευματικοπαίδια τους στο μαντρί των αιρετικών του Κρατικού Υπουργείου Παιδείας, για να έχει ύπαρξη και νομική κατοχύρωση ή ίδρυση των σεκτών ΘΝΠ μην περιμένεις Φώς, καί αυτά που γράφουν τα γράφουν για κάποιους που ψάχνουν να βρούνε κάτι για να τους υποστηρίζουν στα δόκανα τής προσωπολατρείας, σάν καί τα δικά σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Μαρίνο, μας τα είπες και τα ξαναείπες. ....

   Το «Φως» που επικαλείσαι δεν έρχεται λόγω του ΘΝΠ; Θα μας τρελάνετε; Προ ημερών όταν οι Γ.Ο.Χ. κατέβηκαν στις συγκεντρώσεις, μερικοί ομόφρονές σου είπαν ''για τα μάτια του κόσμου''. Δεν κατεβαίνουν στις συγκεντρώσεις γράφετε ότι ''δειλιάζουν λόγω του τάδε λόγου''. Δεν βγάζουν ανακοινώσεις ''δειλιάζουν'' βγάζουν ανακοινώσεις ''υποκριτές'' κ.λ.π. κ.λπ.
   Με λίγα λόγια αδελφέ, δεν πιάνεστε!!!
   Και στην τελική, αν βάλω τον δικό σου κακό λογισμό, γιατί είναι μόνον αυτοί οι υποκριτές και όχι και εσύ ο ίδιος που τους κατηγορείς; Όταν εφίλησες την χείρα του Πατριάρχη Σερβίας και δημοσιεύθηκαν οι φωτογραφίες ζήτησες συγνώμη. Ποιός με πείθει εμένα ότι η συγνώμη σου ήτο αληθής και όχι υποκριτική;Αν αν βάλω τον δικό σου κακό λογισμόθα σκεφτώ ότι την εζήτησες διότι το φιλικό σου ιστολόγιο σε έκθεσε δημοσιεύοντας τις φώτο σου οπότε και αναγκάστηκες.

   Είδες πως λειτουργεί ο κακός λογισμός; Και τούτο είναι ένα απλό δείγμα.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Μαρίνο, το να συγχαρώ την Σύνοδό μας για την Ανακοίνωσή της για το θέμα της Μακεδονίας το θεωρώ υποχρέωσή μου, διότι είτε το δέχεσαι είτε όχι οι Αρχιερείς μας έδειξαν τόλμη και θάρρος στην περίπτωση αυτή σε αντίθεση, μέχρι στιγμής, με την Σύνοδο της κρατούσης Εκκλησίας για το ίδιο θέμα. Επίσης το να ζητώ ως μέλος της Εκκλησίας να Καταδικάσουν με την ίδια τόλμη την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης και τις όποιες ετεροδιδασκαλίες αυτή η Ψευδοσύνοδος, άμεσα ή έμμεσα, αποδέχθηκε είναι επίσης δικαίωμα του κάθε πιστού άρα και εμού να το ζητώ, λαμβανομένου υπόψη, ότι στο Μήνυμα που δημοσιεύθηκε ολίγο χρόνο πρό της Ψευδοσυνόδου από την Σύσκεψη της Ενότητος των Γνησίων Ορθοδόξων Εκκλησιών Ελλάδος, Ρουμανίας και Ρώσων της διασποράς, προβλέπεται μελλοντικά η Συκρότηση Ορθόδοξης Συνόδου( Πανορθόδοξη) Καταδίκης της φιλοοικουμενιστικής Ψευδοσυνόδου της Κρήτης. Το να ζητούμε από Τον Κύριό μας να δώσει δύναμη στους Αρχιερείς μας να πράξουν στο επόμενο διάστημα όσα από τους Ιερούς Κανόνες προβλέπονται και όσα οι ίδιοι εγγράφως και δημοσίως υπεσχέθησαν ότι θα πράξουν δεν αποτελεί "πόλεμο" εναντίον τους, αλλά προτροπή ενδυνάμωσης προς εκείνους που θεωρούμε Πατέρες μας και δίνουμε κοινό αγώνα, στον οποίο αγώνα εκ των πραγμάτων Εκείνοι βαστάζουν το μεγαλύτερο βάρος και ευθύνες. Εγώ αγαπητέ δεν είμαι προσωπολάτρης, όπως με κατηγορείς, χωρίς να με γνωρίζεις, αλλά θεωρώ, πιθανόν σε αντίθεση με εσένα, ότι οι Αρχιερείς μας, παρά τις οποιεσδήποτε ανθρώπινες ελλείψεις που έχουμε όλοι ως άνθρωποι, είναι κατά πάντα Ορθόδοξοι. Και για να μη σε απογοητεύσω ως προς την ταυτότητά μου, σύμφωνα με το αίτημά σου, σε πληροφορώ ότι το μικρό μου όνομα είναι Διονύσιος (Ανώνυμος24 Ιουνίου 2018 - 7:12 μ.μ.)

   Διαγραφή
 3. Αγαπητέ Ιωάννη, έχουμε ελευθερία λόγου, και πάντοτε εκφράζω την άποψή μου αιτιολογημένα και επώνυμα, οπότε το της υποκρισίας στραβοπάτημα θα μπορούσες να μου το καταλογίσεις όταν θα έκανα πάλι και πάλι το ίδιο, ή όταν βρισκόμουν στο Εκκλησιαστικό σώμα των οίκουμενιστών και υποστήριζα δήθεν γνήσια Ορθοδοξία, ή είχα διγλωσσία και σε άλλα ιστολόγια έγραφα αντίθετα από αυτά που γράφω, ή ακόμη έπεφτα σε αντιφάσεις και υπέρμετρες ακρότητες και υπηρετούσα την προσωπολατρεία.
  Δόξα σοι ο Θεός, δεν έχεις επιχειρηματολογία για να μου καταλογίσεις την υποκρισία, ενώ απεναντίας εγώ σάς την καταλογίζω απερίφραστα, καθώς για όλους τους λόγους της υπαγωγής σας στα αντίχριστα χωράφια των ΘΝΠ εσείς τούς υποστήριζεται αποφασιστικά, λόγω και έργο, σε αυτό το ανουσιούργημα με τους τίτλους και τους παχύς τούς λόγους για την δήθεν γνήσια Ορθοδοξία, και έχω γράψει και παλαιότερα πώς τα ΘΝΠ είναι χειρότερα του Οικουμενισμού, διότι είναι ύπουλη κρυφή διαβολοπαγίδα που πήρε στα σπλάχνα τους ο διάβολος τις υπεύθυνες δηλώσεις των Ορθοδόξωνπου έφυγαν από τον Οικουμενισμό.
  Ποιός λοιπόν ίπταται με το άρμα της υποκρισίας; Μήπως έχεις αμφιβολία;
  Τέλος ουδεμία σύγκριση μπορεί να γίνει καθώς μου καταλογίζεις μία προσωπική πτώση την οποία εχω εξομολογηθεί, ανάμεσα βεβαια στις αναρίθμητες που έχω, και εγώ σας καταλογίζω την σθεναρή υποστήριξη τού αντίχριστου τερατουργήματος της ίδρυσης και προαγωγής των αιρετικών θρησκευτικών κοινοτήτων ΘΝΠ; Αντιλαμβάνεσαι την συμπαντική διάφορα;
  Τέλος το εάν γράφω και ξαναγράφω τα ίδια, είναι δική σου λανθασμένη εικασία, διότι όταν το αντίχριστο άρμα των ΘΝΠ προχωρά και αποκτάει δυναμική και βαρύτητα στη ζωή της Ελλάδας, είναι μείζον Εθνικό Ζήτημα, και είμαστε εντεταλμένοι να καταγγέλουμε από τούς Αγίους Πατέρες αυτή τη διαδρομή, μην τυχόν και οι λίθοι κεκράξονται ή ακόμη σηκωθούν και πετροβολούν, διότι κάθε ένας περαστικός είναι διαφορετικός διαβάτης και αξιολογεί αλλιώς, αλλά και ο ίδιος ακόμη που τα βλέπει και τα ξαναβλέπει μπορεί να τον αρπάξει το σωστό timing, να ξυπνήσει και να έρθει σε συναίσθηση.
  Μήπως και εσύ το παρόμοια από εδώ και από εκεί τα περί οικουμενισμού δεν δημοσιεύεις;
  Ο ακούων και μη ελέγχων, εκείνος εστί ο ποιών. Μέγας Βασίλειος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γράφεις: «Δόξα σοι ο Θεός, δεν έχεις επιχειρηματολογία για να μου καταλογίσεις την υποκρισία, ενώ απεναντίας εγώ σάς την καταλογίζω απερίφραστα»

   Αγαπητέ Μαρίνο, ο κακός λογισμός πάντοτε βρίσκει επιχειρηματολογία.Δεν τίθεται λοιπόν ζήτημα το αν την έχω ή όχι, αλλά το ορθόν είναι ότι δεν ακολουθώ την δική σου οπτική γωνία, δηλαδή τον τρόπο που εξετάζεις τα διάφορα εκκλ. ζητήματα. Απλώς σου υπενθύμισα ένα παράδειγμα.

   Και μόνο που γράφεις ότι:

   «έχω γράψει και παλαιότερα πώς τα ΘΝΠ είναι χειρότερα του Οικουμενισμού....»

   συν τα λοιπά που γράφεις, μου φτάνουν διότι όχι μόνο δεν με πείθεις, αλλά βλ΄πεω περισσότερο το μέγεθος της λανθασμένης και κακής κρίσης σου.

   Όπως ανέφερα και στον κ. Χατζηνικολάου, σε λίγο καιρό θα δούμε αν το ΘΝΠ είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη υπήρχε προ αυτού. Εννοώ τα περί υπαγωγής στο κράτος, αναγνωρίσεως των Γ.Ο.Χ ως Εκκλησία ή όχι κ.λπ. Πίστεψέ με, ''θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι'', κατά το λαϊκό γνωμικό, όταν θα δείς εν ίδιοις όμμασιν τον τρόπο που δήθεν μας «αναγνώριζαν» αλλά και την διαφορά μετά του ΘΝΠ!

   Υπομονή.....

   Διαγραφή
  2. Γεώργιος Παπακλωναρης το όνομα μου για να μην κρύβομαι κιόλας.

   Δηλαδή κύριε Μαρίνο εφόσον η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος εχει αυτήν την "αντίχριστη" "αιρετική" υπόσταση της "σεκτας" ΘΝΠ αμφισβητείται η Χαρις των μυστηρίων άρα πρέπει να αποκηρύξουμε και να φύγουμε .... επίσης πρέπει να δούμε αν οι ΡΟΕΔ (ΗΠΑ) οι ΓΟΧ της Εκκλησίας Ρουμανίας Βουλγαρίας Σερβίας Αυστραλίας και όσοι ειναι σε κοινωνία με την εν Ελλάδι Εκκλησία μας θα διακόψουν και αν διακόψουν πρέπει να ελεγχθεί το νομικό θρησκευτικό πλαίσιο των χωρών αυτών και αν βρούμε και αν ανακαλύψουμε, (που θα ανακαλύψουμε δεν υπάρχει περίπτωση ) τότε να αποκηρύξουμε και αυτούς ! Τώρα που το γράφω αυτό σκέφτομαι ότι ήδη μπορεί το νομικό πλαίσιο των άλλων χωρών να ειναι σεκτα όποτε ήδη η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλαδος αφού ειναι σε κοινωνία μαζί τους ειναι χωρίς μυστήρια πριν την ένταξη αυτής στο ΘΝΠ όποτε αφού όλοι ανήκουν σε αίρεση Σέχτα αντίχριστο νομικό πλαίσιο ,η Εκκλησία του Χριστού μη έχουσα πλέον επίσκοπο η και Ιερέα ακόμα επι γης αφού όλοι έχουν πέσει στην αίρεση των νομικων πλαισίων των χωρών τους δεν υφίσταται πλέον..... ωραία λογική σκέψη !

   Διαγραφή
 4. Για ποιά συγχαρητήρια μιλατε ;
  Προκειται απλα για Εθνικη ηττα ή για Εσχατη προδοσια ;
  "Καὶ τοῦτο, ἐνῶ ἐκρούοντο πενθίμως οἱ κώδωνες τῶν Ἐκκλησιῶν"
  Αυτο επρεπε να συμβαινει μονο στην Μακεδονια (κι αμφιβάλλω αν γινοτανε σε ναους ΓΟΧ..) ή σε ολη την Ελλαδα ;
  Στην συγκεντρωση Σαββατο 16/06 στο Συνταγμα, πού ητανε οι ΓΟΧ ;
  Στην μεθαυριανη συγκεντρωση Κυριακη 6μ.μ. το απογευμα στο Συνταγμα πού θα ειναι παλι οι ΓΟΧ ;
  Τί παει να πει με καθε νομιμο μεσο οταν εχουμε να κανουμε με εσχατη προδοσια ;
  Ο Πνευματικος μου ειπε οτι θα επρεπε να παρουμε τα οπλα κι ο Ιωαννης ξερει αν προκειται για διακριτικο ή χουλιγκανο...
  Μηπως σημαινει να ασπαζομαστε τους προδοτες και να βγαζουμε φωτο μαζι τους, οπως κανουνε οι Επισκοποι στις πανηγυρεις και μετα περιχαρείς για την τιμη τις ανεβαζουνε στα sites ;
  Ο ηγετης ειναι μπροστα, το ρασο ήτανε παντα μπροστα κι ενεπνεε τον κοσμο, δεν εγραφε κειμενακια και μετα...εφαρμοζε τους νομους (βλεπε ΚτΠ, Θ.Ν.Π. και αλλα..) και τα ειχε καλα με την εξουσια
  Όπως και για τα Σοδομα και Γομορα, παλι αφηνουνε τους γονεις να βγαλουνε μονοι τους το φιδι απ την τρυπα, ο καθενας μεμονωμενα στο σχολειο του παιδιου του. Αντι, ως ηγετες, να βγουνε μπροστα και να μαζεψουνε υπογραφες πανελληνιως, κατι που θα ειχε και μεγαλυτερη αποτελεσματικοτητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Σταύρο, όπως έχω πει και σε άλλους συνομιλητές, αυτή είναι η γνώμη σου, σεβαστή αλλά μη αποδεκτή.

   Σε κάποιον άλλον συνομιλητή απάντησα λέγοντας ότι όταν και οι ΓΟΧ παρευρέθηκαν δεν έλειψαν ούτε και τότε τα ''σχόλια''.....

   Ο Πνευματικός σου είπε μπροστά μου το εξής: «αγώνας με ΔΙΑΚΡΙΣΗ»! Και η διάκριση αυτή μπορεί να ξεκινήσει εις το να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΤΩ ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩ ΘΕΩ!

   Έχω αναφέρει επανειλημμένως ότι αυτά τα προβλήματα λύνονται με άλλου τύπου ''επαναστάσεις'', αλλά δυστυχώς ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ!

   Συνεχίστε έτσι, και σε λίγο καιρό θα διαπιστώσετε ότι το πρόβλημα που υπάρχει δεν αφορά μόνο μία Σύνοδο Επισκόπων, αλλά όλους μας. https://entoytwnika1.blogspot.com/2018/06/2_18.html

   Διαγραφή
 5. Ας ενημερωσουνε κι οσοι γνωριζουνε εαν αυτη η ανακοινωση διαβαστηκε εστω στις Εκκλησιες ή δεν έγινε ουτε καν αυτο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μακαρι να συγκαταταχθω στους "σκανδαλοποιους" που ομολογουν την Ορθοπραξια..και μεχρι τελους της ζωης μου να ειμαι σ΄αυτους
  Σιγουρα αγωνας με διακριση κι ενα μερος της διακρισης ειναι να ξερεις για ποτε ειπωθηκε το ρητο
  ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΤΩ ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩ ΘΕΩ!

  Σε εκεινα που αντιβαινουνε στο νομο του Θεου λοιπον, δεν κανουμε υπακοη στο κρατος, αλλιως ονομαζομαστε Σεργιανιστες. Αναφερω με λυπη το επιθετο το οποιο με μεγαλη ευκολια χρησιμοποιουσανε καποτε "ζηλωταρες" Επισκοποι για τον Λουκα Ιατρο κ.λ.π. (ο οποιος τουλαχιστον υπεφερε για την πιστη του) κι ειδαμε σημερα που καταντησανε...
  Στην επωνυμη καταγγελια αδερφων απο Σερρες, ο ενας απο τους δυο καταγγελοντες (με πολυ μεγαλη προσφορα στους ΓΟΧ, κατα ομολογια Επισκοπων, "αγκαλιασε" αρχικα με ζεστασια τον +Γρηγοριο, γι΄αυτο κι εκεινος εκανε εδρα της Μητροπολης τις Σερρες) ειχε αρχικα διαμαρτυρηθει κοσμια για το Θ.Ν.Π.
  Ως απαντηση, συναντηθηκαν ο διαμαρτυρομενος αδερφος με τον +Γρηγοριο, τον εφημεριο του Ι. Ναου και την δικηγορο-Συμβουλο του +Γρηγοριου. Οταν του ειπανε οτι το Θ.Ν.Π. είναι νομος του κρατους και πρεπει να τον εφαρμοσουνε (επιπλεον τον αποδεχτηκαν αδιαμαρτυρητα και τον εφαρμοσαν με μεγαλο ζηλο, υβριζωντας αδερφους και Ιερεις που αντιτιθεντο ως οργανα του Διαβολου), τοτε ο αδερφος τους ειπε :
  "Kαι τί πάει να πει αυτο ; Και το σφραγισμα καποια στιγμη με Νομο του Κρατους θα ερθει"
  Η δικηγορος του ειπε ειρωνικα
  "Καλά εσυ..."
  υπό την εγκληματικη σιωπη του +Γρηγοριου και του εφημεριου.
  Και δεν ητανε τυχαια η σιωπη, καθως μετα ο +Γρηγοριος εκανε κηρυγμα απο αμβωνος για τσιπακι = τεχνολογικη προοδος και στην καταγγελια των αδερφων η Συνοδος σιωπησε (συκοφαντησε απλα τους αδερφους ο +Φωτιος...γνωστη τακτικη..) κι ο + Γρηγοριος ουδεποτε δημοσιως απεκηρυξε αυτες τις θεσεις, αν τυχον ειχε γινει καποια παρεξηγηση
  Για τετοια υπακοη στο Κρατος μιλας Ιωαννη ;
  Ειμαι σκανδαλοποιος που αναφερω αυτές τις βλασφημες εναντιον του Αγιου Πνευματος αποψεις (κι αλλες κακοδοξες που δεν ειναι του παροντος), υπό την εγκληματικη σιωπη-συνενοχη της Ι. Συνοδου ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Όσο για τεκταινομενα στην Πατριδα, χρειαζεται και μετανοια αλλα και αντισταση. Οι ηρωες το΄21 δεν ειχανε φτασει στην απαθεια, οπως φαινεται κι απο τους τσακωμους και τα μαχαιρωματα που ειχανε. Ουτε βρηκανε προφαση σε ενεργειες μειοψηφιων, καθως και τοτε αρκετοι τα ειχανε κανει "πλακακια" με τους Τουρκους. Ο Κολοκοτρωνης δεν ειπε σιγα μην κατσω να ασχοληθω εγω με δαυτους, αλλα ειπε και εφαρμοσε το
  "Φωτια και τσεκουρι στους προσκυνημενους"
  Οι αντιδρασεις της Συνοδου ειναι υποτονικοτατες. Δεν λεει τιποτα το οτι πηγανε απλά στο Συνταγμα στην συγκεντρωση που πηγε αλλο ενα εκατομμυριο Ελληνων(χωρις εγκολπια, ως υποτακτικοι της Κρατουσας) μετα από αυτα που "ακουσαν" για συγκεντρωση Θεσσαλονικης που προηγηθηκε (κι οπου η Συνοδος δεν ειχε βγαλει ανακοινωση, ουτε υπηρξε ευρυτερη κινητοποιηση, μονο μεμονωμενοι Επικοποι κατι εκαναν)
  Περιμενω απαντηση αν εστω αυτη η ανακοινωση διαβαστηκε στις Εκκλησιες...
  Για να ενημερωθηκε το Εκκλησιασμα για σημερινη συγκεντρωση Συνταγμα ειναι τελειως χλωμο...ειπαμε, οτι κανει ο κοσμος μονος του...καποιοι ειναι ηγετες μονο στο να απαιτουν υποταγη κι οχι Ορθοδοξη υπακοη


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ούτε το '40 περιμενανε να μετανοησουνε πληρως, για να αντισταθουνε
  Αλλο πραγμα το πληρως απαραιτητο κηρυγμα της μετανοιας κι η αναδειξη οτι γι΄αυτο τον λογο τα περναμε ολα αυτα κι αλλο πραγμα να συνισταται ψιλοαπραξια στην αντισταση λογω...της μετανοιας
  Το πρωτο ειναι σημαντικοτατο, το δευτερο ειναι προφαση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ωραία τα όσα λέγεις αγαπητέ Σταύρο. Οπότε και μιας που μου το θύμισες, θα τα πούμε την Κυριακή στην ενορία σου, οπότε θα ακούσω και την άποψη του Πνευματικού σου για τα λεγόμενά σου. Τα λέμε από κοντά την Κυριακή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top