Προσφάτως, και μέσα από κάποιες αναρτήσεις και σχόλια σε διάφορα ιστολόγια του νέου ημερολογίου, θίχτηκε και η περί "ακύρων Μυστηρίων" θέση των Παλαιοημερολογιτών (όπως αυτή εκφράστηκε κυρίως με τις Εγκυκλίους του 1950 και του 1974), ως το κυριότερο εμπόδιο για την ενότητα μεταξύ των Ορθοδόξων Αντιοικουμενιστών του Παλαιού και του Νέου ημερολογίου.

Αφού ενημερώσουμε, για άλλη μια φορά, πως αυτή η άποψη ότι τα Μυστήρια των Νεοημερολογιτών είναι άκυρα, δεν αποτελεί φρόνημα κάθε Παλαιοημερολογίτη, δηλώνουμε πως δεν αποδεχόμαστε την θέση αυτή, δεχόμενοι αντιθέτως την θέση πως για το θέμα της εγκυρότητος των μυστηρίων μόνη αρμόδια να τοποθετηθεί είναι η Εκκλησία συνοδικά τότε που θα καταδικασθεί ο Οικουμενισμός και οι οικουμενιστές.

Από την άλλη όμως υπάρχει και η αντίστοιχη θέση περί "ακύρων Μυστηρίων" των Παλαιοημερολογιτών, όπως αυτή εκφράσθηκε από την κρατούσα Εκκλησία της Ελλάδος:

α. Μέσα από την υπ' αριθμόν 2389/2203 της 16-4-1926 Εγκύκλιο της, περί Ημερολογίου, σύμφωνα με την οποία "αι αποφάσεις της Εκκλησίας είναι απολύτως υποχρεωτικαί, ο δε μη υπακούων, δεν ανήκει πλέον εις αυτήν, στερείται των μέσων της θείας χάριτος, αποσχίζεται και αποκόπτεται αυτής και υπόκειται εις αιωνίαν κόλασιν" (Αρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Στράγκα, Εκκλησίας Ελλάδος Ιστορία, τόμος β΄, σελ. 1405-1409).

β. Μέσα από την Συνεδρία της Ιεραρχίας της στις 3-8-1946 στην οποία αποφασίστηκε πως "πάντα τα Μυστήρια, τα τελούμενα (υπό παλαιοημερολογιτών ιερέων) θεωρούνται άκυρα και μηδέποτε γενόμενα" (αυτόθι, τόμος δ΄, σελ. 2556).

γ. Μέσα από την Εγκύκλιο της 28-7-1948 που αναφέρει πως "οι χειροτονηθέντες υπό των καθηρημένων και αυτοκαλουμένων επισκόπων παλαιοημερολογιτών, προκειμένου να προσέλθωσιν εις τους κόλπους της Εκκλησίας, δέον να γίνωνται δεκτοί διά χειροτονίας" (Aι Συνοδικαί Εγκύκλιοι, τόμος β΄, σελ. 470-471).

δ. Μέσα από το Πόρισμα της στις 8-11-1958 σύμφωνα με το οποίο: 

"Οι υπό των αυτοκαλουμένων Επισκόπων παλαιοημερολογιτών, δήθεν χειροτονηθέντες, προσερχόμενοι εις την Εκκλησίαν, γίνονται δεκτοί διά χειροτονίας... τους γάμους δέχεται τούτους ως μη τελεσθέντας" (Αρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Στράγκα, Εκκλησίας Ελλάδος Ιστορία, τόμος ε΄, σελ. 2952-2953). [Στην συζήτηση της ιεραρχίας που επακολούθησε ειπώθηκαν τα εξής: Κοζάνης Διονύσιος: "Αφήκαμεν, Μακαριώτατε και Σεβ. Άγιοι Αδελφοί, εκκρεμές το ζήτημα των υπό παλαιοημερολογιτών ψευδοϊερέων τελεσθέντων γάμων. Εις τα εγκριθέντα πορίσματα αναφέρεται ότι τους εν λόγω γάμους η Εκκλησία δέχεται ως μη τελεσθέντας. Θα προβαίνωμεν λοιπόν εις την επανάληψιν το Μυστηρίου;" Αττικής Ιάκωβος: "Βεβαίως". Αθηνών Θεόκλητος: "Είναι ορθόν και ν' αποφασισθή η επανάληψις του Μυστηρίου, την απόφασιν όμως ημών ταύτην να μη κοινολογήσωμεν" (αυτόθι)].

ε. Μέσα από την Γνωμάτευση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων του 2006 σύμφωνα με την οποία: "Τα Μυστήρια των Παλαιοημερολογιτών θεωρούνται ως μη γενόμενα και θα πρέπη να επαναλαμβάνωνται εξ υπαρχής" (http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/dogma/aftoxeires.htm). 

στ. Μέσα από τις εκατοντάδες αναχειροτονίες, αναβαπτίσεις και εν γένει επαναλήψεις Μυστηρίων, που τελέσθηκαν από Παλαιοημερολογίτες, καθώς και μέσα από τις δεκάδες δηλώσεις μεμονωμένων νεοημερολογιτών Ιεραρχών περί "ακύρων Μυστηρίων" των πρώτων.

ζ. Μέσα από τις αμέτρητες πράξεις βίας εναντίον των Παλαιοημερολογιτών, φυλακίσεις, εξορίες, δίκες, ξυλοδαρμούς, αποσχηματισμούς, αφορισμούς, σφραγίσματα ναών, ποδοπάτημα της Θείας Κοινωνίας, ανατροπή επιταφίων, ξύρισμα κληρικών και φόνους, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα της περί "ακύρων Μυστηρίων" θεωρίας, και για τις οποίες κατέχουμε ειδικό αρχείο με αποδεικτικά στοιχεία.

Εμείς ως ιστολόγια δηλώνουμε πως δεν αποδεχόμαστε την θέση περί "ακύρων Μυστηρίων", όπως παραπάνω αναφέραμε, και ζητούμε από τους παραπάνω συγγραφείς και τα ιστολόγια του νέου ημερολογίου, να δηλώσουν και εκείνοι την απόρριψη της αντίστοιχης αυτής θέσεως, δηλαδή περί "ακύρων Μυστηρίων" των Παλαιοημερολογιτών, που ακολουθούν Ορθοδόξους Επισκόπους με Αποστολική Διαδοχή, ώστε να αρθεί εκατέρωθεν το πρώτο αυτό εμπόδιο για την ενότητα μεταξύ των Αντιοικουμενιστών του Παλαιού και Νέου Ημερολογίου.

Ιστολόγιο "Κρυφό Σχολειό" (Διαχειριστής και Συνεργάτες)
Ιστολόγιο "Εν Τούτω Νίκα"


4 comments:

 1. Τί να πει κανείς καί τί νά γράψει ; Τούτο μόνο : ο τρώσας καί ιασεται. Όταν η καινοτομία έγινε επίσημη, ευθύς ακολούθησαν τά επίσημα ανακοινωθέντα αυτής καί ήρξαντο χειρών αδίκων ... επισήμως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ15 Ιουνίου 2017 - 9:14 μ.μ.

  Συμφωνώ απόλυτα. Οι καιροί είναι κρίσιμοι, η ευθύνη όλων μας μεγάλη, ο αγώνας μας είναι γιά Τον Χριστό μας και ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ. 'Οτι μπορεί να βοηθήσει την ΕΝΟΤΗΤΑ των αληθινών Ορθοδόξων στον αγώνα τους ενάντια στην λαίλαπα της Παναίρεσης είναι και αληθινό και Θεοφιλές. Πατέρες και αδελφοί η Θυσία και η υπέρβαση, Χάριν Της Εκκλησίας, είναι πράξη ΑΓΑΠΗΣ. Ας πράξουμε το καθήκον μας. Κύριε Ευλόγησε τον πόθο της καρδιάς μας και συγχώρεσε το πληθος των αμαρτιών μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα συμφωνώ με τον κύριο Πολυμενοπουλο Διονύσιο τον οποίο γνωρίζω και προσωπικά.......Αλλά με έναν όρο η Ένωση να γίνει ει Θεώ και όχι για να εξυπηρετήσει αλλά συμφέροντα......Όπως να μας σύρει δια άλλης οδού στο άρμα του Οικουμενισμού κι στον Αντίχριστο.Θελει μεγάλη προσοχή διότι οι καιροί είναι πονηροί.ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συμφωνώντας με τη δήλωση παραθέτω:

  «ΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΑΣ ΕΚΑΛΕΣΕ»

  Άγρυπνοι με προσευχή, μέχρις ου ο Λυτρωτής εις την γῆν φανερωθῆ.
  Ο εχθρός είναι ισχυρός (ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ – ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ), η δε σάρξ είναι ασθενής• Μόνος βοηθός Χριστός, αγρυπνία εκτενής.
  Έφθασε καιρός τοῦ να αποτινάξωμεν κάθε νωχέλεια, αδιαφορία και πλαδαρότητα. Στηριζόμενοι στο πνεῦμα τῆς Πεντηκοστῆς, ν’ ανατρέψωμεν κάθε πλάνη οικουμενιστική και, ενωμένοι με το ίδιο φρόνημα τῆς πίστεως, να την συντρίψωμεν και να θεραπεύσωμεν από κοινοῦ το σχίσμα.
  ΣΤΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος
  θεολόγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top