ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ: 


«Οι φονταμενταλιστικές ομάδες, οι φανατικοί, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και θεολόγοι και ιεράρχες, και οι οποίοι δρουν λίγο – πολύ παντού στον ορθόδοξο κόσμο σήμερα, συνιστούν έναν εξίσου σοβαρό λόγο, όχι μόνο για τη χρονική καθυστέρηση της σύγκλησης, αλλά και για τον επαπειληθέντα κίνδυνο ματαίωσης της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Η αντίθεση των ομάδων αυτών σε κάθε ιδέα προσέγγισης των άλλων Χριστιανών έμμεσα επηρέασε και τις τοπικές μας Συνόδους, που επιχείρησαν και επιχειρούν ακατάσχετες τροπολογίες στα κείμενα και στους όρους των εγγράφων που ετοιμάστηκαν από τις Προσυνοδικές Διασκέψεις. Δεν έχουμε αυταπάτες. Για τις ομάδες αυτές, εμείς όλοι βρισκόμαστε μέσα στην αίρεση και στην αποστασία.Ούτε άγνωστες, ούτε και πρωτόγνωρες στην Εκκλησία είναι αυτές οι καταστάσεις. Ο αγρός της Εκκλησίας παράγει και ζιζάνια που έσπειρε ο εχθρός. Η Εκκλησία θα ζει έτσι, μέχρι τη συντέλεια των αιώνων».ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ''ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ'': Ο Πατριάρχης μας ομίλησε δια το καινοφανές σύστημα των ψήφων, δικαιολογώντας αυτό ως δήθεν εύκολον μέσον δια την δημιουργία εις το μέλλον και άλλων τέτοιων συνόδων! Επίσης ομίλησε απειλώντας περί ''απομόνωσης'' των Εκκλησιών που δεν συμμετείχαν στην Σύνοδο!

Mας μίλησαν οι Επίσκοποι Κύπρου, Ελλάδος και Αλβανίας δια τις δήθεν ομάδες-συντηρητικούς που κόντεψαν να ματαιώσουν την Μεγάλη Σύνοδο! 

Κατακριτέοι κατά τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο! 

Αιρετικοί κατά τον Αλβανίας Αναστάσιο, ο οποίος μας ομίλησε δια την αίρεση του εθνοκεντρισμού αλλά και του εγωκεντρισμού! Απαντώντας εις την ερώτηση που κατα καιρούς θέσανε μερικοί, δηλαδή ότι οι προηγούμενες Σύνοδοι ασχολἠθηκαν με κάποια αίρεση, εσείς με τι αίρεση θα ασχοληθείτε, ο Αλβανίας απάντησε: ΤΟΝ ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΣΜΟ!!! 

Πολύ ωραία αναμένουμε από τους Προκαθημένους να καταδικάσουν τον πρώτο εθνοκεντριστή-εγωκεντριστή που ονομάζεται Πάπας της Ρώμης!!!


1 comments:

 1. Απαντώντας εις την ερώτηση που κατα καιρούς θέσανε μερικοί, δηλαδή ότι οι προηγούμενες Σύνοδοι ασχολἠθηκαν με κάποια αίρεση, εσείς με τι αίρεση θα ασχοληθείτε, ο Αλβανίας απάντησε: ΤΟΝ ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΣΜΟ!!!

  κχ
  Θα πρέπει να το καταλάβουμε : Οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν όλοι τους εγωκεντρικοί ! Πάει και τελείωσε, πόσες φορές θα το πούμε. Και αν θέλετε την απόδειξη, ιδού :

  - Ερώτηση : Πότε αποφαίνεται το άγιον πνεύμα του κάθε Πάπα ;
  - Απάντηση : Όταν (ο κάθε Πάπας) ομιλεί εκ της αγίας έδρας ;

  Όπως βλέπετε, ο κάθε Πάπας δεν ομιλεί αφ΄ εαυτού, αλλά μόνον όταν ανέρχεται στην αγία έδρα την ρωμαιοκαθολική. Δεν είναι επομένως εγωκεντρικός, διότι ή έδρα, ως αγία, τον εμπνέει, τον αγιάζει και τον κάνει να λαλεί τα του πνεύματος (παρένθεση της έδρας !). Νομίζω, δεν είναι δύσκολο να καταλάβετε γιατί ο κάθε Πάπας δεν είναι εγωκεντρικός. Δεν εκφράζει το εγώ του. Εκφράζει το εγώ της αγίας πνευματοφόρου και αγίας αυτού έδρας. Συμπέρασμα ; Δεν είναι εισηγητής εγωκεντρικών προτύπων.

  Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι ο τόπος - η αγία έδρα εν προκειμένω - αγιάζει τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο, όπως γράφει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Β΄ Μακκαβαίων :

  17 καὶ ἐμετεωρίζετο τὴν διάνοιαν ὁ ᾿Αντίοχος, οὐ συνορῶν ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἀπώργισται βραχέως ὁ Δεσπότης, διὸ γέγονε περὶ τὸν τόπον παρόρασις. (...) 19 ἀλλ᾿ οὐ διὰ τὸν τόπον τὸ ἔθνος, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔθνος τὸν τόπον ὁ Κύριος ἐξελέξατο.

  Με άλλα λόγια, για να σοβαρευτούμε, ο τόπος δεν κάνει το έθνος, δεν φτιάχνει τον άνθρωπο. Και επί το θεολογικότερο, ο τόπος (: η γη και το χώμα) δεν αγιάζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αγιάζει τον τόπο, όταν δεν παρορά τον Κύριο, όταν δεν φαλκιδεύει τα θεία Δόγματα της Εκκλησίας. Τότε αγιάζει και ο τόπος.

  Το ίδιο, μπορούμε να πούμε, ισχύει και για " 26 ... τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον· 28 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.", θα μακρύνει όμως ο λόγος και προτιμώ να σταματήσω εδώ.
  Ικανώτεροι του γράφοντος μπορούν να συμπληρώσουν τα ελλείποντα ή διορθώσουν τα λάθη του.

  Υστερόγραφο
  Άλλοι έχουν καταλάβει τον θρόνο του Αντιόχου. Ο Κύριος να μας λυπηθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top